Zlot ZZów

Druhowie!

Zachęcamy do zgłoszeń na Zlot ZZów Chorągwi

http://goo.gl/forms/zsuAPbIPK3

Zapraszamy Kadry Gromad / Zastępy Zastępowych / Drużyny Wędrowników
Termin: 24-26 IV / Miejsce: do 40 km od Krakowa / Koszt: 20 zł

Wpłat należy dokonać na konto Chorągwi w tytule wpisując:
składka programowa, Zlot 2015, nazwa drużyny