Adresaci projektu

Adresatami projektu są dzieci i młodzież (szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich) należąca do drużyn Małopolskiej Chorągwi Harcerzy im. Andrzeja Małkowskiego. Są to dzieci i młodzież należąca do krakowskich szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Chcemy się bardziej skoncentrować na młodzieży gimnazjalnej która w niedługiej przyszłości będzie wzorcami dla swoich trochę młodszych kolegów a nie raz takimi małymi wychowawcami którzy mogą jako pierwsi podać pomoc dłoń by ktoś się nie kierował w stronę nałogu.

Ilość adresatów na poszczególnych imprezach projektu:

 

  • konferencja: “Jak wychowywać odpowiedzialnych mężczyzn wolnych od nałogów” ok. 40 osób
  • warsztaty: „Negatywne skutki działania alkoholu, papierosów, narkotyków i dopalaczy” ok. 40 osób
  • biwak – jako sposób na gospodarowanie wolnym czasem ok. 50 osób
  • wyprawę rowerową – propagowanie zdrowego stylu życia ok. 20-30 osób
  • szkolenia z pierwszej pomocy ok. 40 osób
  • prowadzenie portal internetowego promującego projekt
  • dwie gry terenowe połączona z propagowaniem zdrowego stylu życia w śród młodzieży ok. 60-70 osób
  • harce dla najlepszych uczestników projektu ok. 30 osób