Kalendarium projektu

Maj 2015:

 • odprawa kadry projektu omówienie poszczególnych działań, podział obowiązków
 • konferencja “Jak wychowywać odpowiedzialnych mężczyzn wolnych od nałogów”
 • omówienie portalu promującego projekt, przygotowanie portalu internetowego
 • przygotowanie biwaku dla uczestników projektu
 • biwak – przykłady różnych zajęć, gier, zabaw które można wykonywać w wolnym czasie

Czerwiec 2015:

 • omówienie elementów szkolenia i warsztatów, ustalenie priorytetów
 • przygotowanie materiałów do szkolenia z pierwszej pomocy
 • przygotowania i wykonanie pamiątkowych koszulek dla uczestników całego projektu
 • prowadzenie portalu internetowego

Lipiec – Sierpień 2015:

 • szkolenie z pierwszej pomocy dla uczestników kursu drużynowych harcerzy i wodzów gromad zuchowych
 • warsztaty dla wyżej wymienionych kursantów: „Negatywne skutki palenia papierosów, picia alkoholu i używania narkotyków i dopalaczy”
 • przygotowanie trasy wyprawy rowerowej, wizja lokalna
 • szkolenie rowerowe
 • prowadzenie portalu i promocja wśród uczestników kursu drużynowych i wodzów gromad zuchów do dzielenia się: własnymi przemyśleniami o zdrowym, wolnym od nałogu stylu życia

Wrzesień 2015:

 • wyprawa rowerowa dla drużynowych i instruktorów – Kraków – Olkusz – Częstochowa – pokonania trasy w 1,5 dnia – sposób na zdrowy styl życia i walkę ze swoimi słabościami
 • Przygotowanie gry i harców – wizja lokalna miejsca harców
 • ustalenie zadań (gier i zadań jakie odbędą się podczas gry i harców)

Październik 2015:

 • gra terenowa promująca wśród młodzieży zdrowy styl życia
 • przygotowanie gry podsumowującej projekt

Listopad 2015:

 • gra terenowa podsumowująca projekt

Grudzień 2015:

 • spotkanie kadry projektu i podsumowania działań

W czasie realizacji poszczególnych działań projektu uczestnicy będą oceniani w formie rywalizacji. Najlepszych (najbardziej wyróżniających) się uczestników projektu będziemy chcieli wyróżnić nagrodami.