Harce ĆWIKOW

Druhowie,

zapraszamy do zgłaszania się na Harce Ćwików poprzez formularz zgłoszeniowy:

https://docs.google.com/forms/d/1X1J5cQd8xK2HHLF79tOSNC9aD-XjunoPux5VlilzmNA/viewform?c=0&w=1

Komendantem Harców jest pwd. Wiktor Jurczyński HO (jurczynski.wiktor@gmail.com).

 

CZUWAJ!