Zlot Zuchmistrzowski

W dniach 9-11.10.2015 r. w Warszawie odbył się Zlot Zuchmistrzowski. Małopolską Chorągiew Harcerzy im. Andrzeja Małkowskiego reprezentowało 11 zuchmistrzów z 6 środowisk. Uczestnicy Zlotu wzięli udział w grze, szkoleniu, a także odebrali plakietki kategoryzacyjne, zgodnie z kategorią, którą gromada zdobyła w minionym roku harcerskim.

CZUWAJ!