ŚWIĘTO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO W ŁAGIEWNIKACH – SŁUŻBA

Druhny, Druhowie
Zapraszamy do służby i uczestnictwa w Mszy Św. o godz. 10.00, podczas Święta
Miłosierdzia w Łagiewnikach, w niedzielę, 03 kwietnia 2016 r.

1. Nasze zadanie będzie polegało na niesieniu proporców/parasoli przed/nad
kapłanami roznoszącymi Eucharystię. Potrzebnych jest 80 harcerek i harcerzy.
Wyjaśnimy na miejscu.

2. Ponieważ nasza służba będzie miała miejsce w drugiej połowie uroczystości,
przede wszystkim uczestniczymy w Mszy św. Oczywiście cały czas jesteśmy na
służbie i udzielamy pomocy i informacji potrzebującym.

3. Patrolowe/i, zastępowe/i i drużynowe/i odpowiadają za swoich ludzi. Dbają o to,
czy dobrze się czują i dobrze zachowują oraz wykonują swoje zadania. Nawet jeśli
uczestniczymy, a nie służymy to też dajemy naszą postawą świadectwo.

4. Każda harcerka i każdy harcerz powinni być po śniadaniu i mieć ze sobą:
· Wodę 0,3 l
· Czarną lub zieloną kurtkę (ew. inny ciemny kolor) przewidywane są przelotne
opady i ok 10 0C
· Kawałek karimaty lub alumaty do siedzenia
· PEŁNE UMUNDUROWANIE Z NAKRYCIEM GŁOWY

ZBIÓRKA o godz. 9:00, na boisku szkoły nr 56, przy ul. Fredry 65. Tam krótka
odprawa i przemarsz do Sanktuarium w Łagiewnikach.

Program uroczystości i inf. o Sanktuarium 
http://www.milosierdzie.pl/…/…/swieto-milosierdzia-2016.html

PROSIMY O POTWIERDZENIE PRZYBYCIA I PODANIE ILOŚCI OSÓB W PATROLU
na sluzba.lagiewniki.zhr@gmail.com

Czuwaj!
phm. Piotr Białko
pwd. Mikołaj Białko