Druh hm. Jacek Godyń HR odszedł na wieczną wartę

Druhowie,

Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość, że w dniu 19 kwietnia 2016 r. odszedł
na wieczną wartę śp. dh hm. Jacek Godyń HR.
Uroczystości pogrzebowe druha Jacka Godynia odbędą się w piątek 22 kwietnia
o godzinie 11 na cmentarzu komunalnym w Wieliczce.

Cześć jego pamięci!