Msza św. w 106 rocznicę powstania harcerstwa na ziemiach polskich

W dniu 22 maja 1911 r. Andrzej Małkowski wydał rozkaz tworzący oficjalnie pierwsze cztery drużyny skautowe we Lwowie:

  • I Lwowska Drużyna Skautów im. Tadeusza Kościuszki
  • II Lwowska Drużyna Skautów im. Jana Karola Chodkiewicza
  • III Lwowska Drużyna Skautek im. Emilii Plater
  • IV Lwowska Drużyna Skautów
W imieniu Zarządu Okręgu Małopolskiego ZHR zapraszam wszystkie zuchenki, zuchy, harcerki, harcerzy, wędrowniczki i wędrowników oraz instruktorki i instruktorów i sympatyków harcerstwa na mszę św. dziękczynną w 106 rocznicę powstania harcerstwa na ziemiach polskich.
Msza  św. będzie w dniu 21 maja 2017 o godzinie 9.00 w kościele św. Idziego.

Czuwaj!
hm Paweł Pająk HR
Przewodniczący Zarządu Okręgu Małopolskiego ZHR
e-mail: pawelpajak@zhr.pl