Kurs Drużynowych Wędrowników „NA GRANI XI”

Drogę do doskonałości harcerstwo wybiera najkrótszą, choć najtrudniejszą.
Pójście przebojem przez życie, które co krok rzuca nam pod nogi przeszkody,
zmusza nas do stworzenia sobie programu życiowego.
Aby taki program ułożyć, musi harcerz mieć wiarę w ten plan,
Musi uwierzyć w jego powodzenie.
Wiara ta wypłynie tylko ze znajomości samego siebie,
tylko z poczucia wielkości i jakości sił ducha, umysłu i ciała.
Harcerz musi wiedzieć, odczuć, jakiej miary siły zdoła wydobyć,
gdy spotka go taka czy inna przeciwność.
Leopold Ungeheuer

zgłoszenia: https://goo.gl/forms/RqL4pxaMMKDh2xjF2

termin zgłoszeń: 20.05.2017

termin kursu: 12-20/21.08.2017
szacunkowy koszt: zostanie podany później
forma kursu: wędrowna

Warunki przyjęcia na kurs – kandydat:
– posiada cechy wodzowskie
– ma min. 19 lat (rocznikowo)
– posiada otwartą próbę na stopień HO

Warunki – w dniu rozpoczęcia kursu:
– Regulaminowe umundurowanie
– Uzupełniona książeczka służbowa
– Wybity stopień na Krzyżu Harcerskim
– Pisemna zgoda komendanta chorągwi (dotyczy uczestników spoza Małopolskiej Chorągwi Harcerzy)

UWAGA! Podstawowym warunkiem zakwalifikowania na kurs jest terminowe dopełnienie wszystkich formalności – RZETELNOŚĆ!

Podstawowym warunkiem zaliczenia kursu jest obecność na całości szkolenia!

Czuwaj!
Komendant Kursu
(-) phm. Szymon Pyzik HR
797-181-616
szymonpyzik@gmail.com