Kurs Przewodnikowski Wodzów Zuchów „Narodziny Dzielności XI”

Drogę do doskonałości harcerstwo wybiera najkrótszą, choć najtrudniejszą.
Pójście przebojem przez życie, które co krok rzuca nam pod nogi przeszkody,
zmusza nas do stworzenia sobie programu życiowego.
Aby taki program ułożyć, musi harcerz mieć wiarę w ten plan,
Musi uwierzyć w jego powodzenie.
Wiara ta wypłynie tylko ze znajomości samego siebie,
tylko z poczucia wielkości i jakości sił ducha, umysłu i ciała.
Harcerz musi wiedzieć, odczuć, jakiej miary siły zdoła wydobyć,
gdy spotka go taka czy inna przeciwność.
Leopold Ungeheuer

 

zgłoszenia: https://goo.gl/forms/vtvEXC3g4VsTFIkj2

termin zgłoszeń: 20.05.2017

Narodziny Dzielności XI – Kurs Przewodnikowski Wodzów Zuchów

termin kursu: 12-28.08.2017
szacunkowy koszt: 450 zł
miejsce: w pobliżu Krakowa

Warunkiem przyjęcia na Kurs jest:
– Rocznikowo 17 lat
– Zdobyty stopień ćwika
– Rozmowa z komendą kursu (osobiście lub ew. przez środki porozumiewania się na odległość)
– Opinia bezpośredniego przełożonego

a także w dniu rozpoczęcia kursu:
– Regulaminowe umundurowanie
– Uzupełniona książeczka służbowa
– Wybity stopień na Krzyżu Harcerskim
– Pisemna zgoda komendanta chorągwi (dotyczy uczestników spoza Małopolskiej Chorągwi Harcerzy)

UWAGA! Podstawowym warunkiem zakwalifikowania na kurs jest terminowe dopełnienie wszystkich formalności – RZETELNOŚĆ!

Zgłoszenia kandydatów nie spełniających warunku wieku lub warunku stopnia będą indywidualnie rozpatrywane przez komendę kursu.

Nie jest wymagane doświadczenie w pracy z zuchami!

Podstawowym warunkiem zaliczenia kursu jest obecność na całości szkolenia!

Czuwaj!
Komendant kursu
(-) phm. Jakub Borkowski HR
792678889
jakub.k.borkowski@gmail.com