Wieści 23.01.2018

  • Składki jednostek
  • Akcja Zimowa 2018 – wydawanie zgód drużynom i gromadom
  • Wieści instruktorskie

Składki jednostek
Bardzo proszę o zapoznanie się z uchwałą.

Informacja o składkach jest dostępna również na stronie internetowej Chorągwi: http://malopolanie.zhr.pl/organizacja/skladki/ 

Proszę zwracać uwagę na rok przy zapisie „W roku RRRR wysokość składek (…)”, ponieważ wysokość składek może zostać zmieniona uchwałą Okręgu (przeważnie pod koniec danego roku kalendarzowego).
Akcja Zimowa 2018 – wydawanie zgód drużynom i gromadom

Terminy:

– 16 stycznia 2018 minął
– 23 stycznia 2018 minął
– 30 stycznia 2018 (jest to ostatni termin wydawania zgód drużynom i gromadom)
Wymagane rzeczy do odebrania zgody:
– zatwierdzony i podpisany przez hufcowego plan pracy akcji (1 kopia do zostawienia),
Najlepiej wydrukowany dwustronnie, zszyty przy pomocy jednej zszywki, w formacie A4 (ew. A5), podpisany przez hufcowego bądź osobę przez niego wyznaczoną (wszelkie zmiany dopisane czy dopięte po zatwierdzeniu wymagają zaparafowania przez os. zatwierdzającą)
– wypełniona danymi uczestników książka pracy akcji (do wglądu),
Zawierająca stronę tytułową (m.in. numer i nazwa drużyny/gromady, rok, miejsce akcji, komendant wyjazdu + jego numer, ilość uczestników), tabela z danymi kadry i uczestników, miejsce na PP, realizację PP itp.
– wypełniona śródroczna książka pracy jednostki (do wglądu),
Zawierająca m.in. podpisane oryginały rozkazów jednostki, opisane zbiórki jednostki wraz z wnioskami, zgody na przynależność do ZHR wszystkich członków jednostki. 
– potwierdzenie wpłaty składek członkowskich wszystkich jednostek wchodzących w skład zimowiska (do wglądu),
Np. jeżeli w skład zimowiska Drużyny X, wchodzi jeszcze drużyna Y to należy okazać zapłacone składki obu jednostek.
– potwierdzenie wpłaty składek instruktorskich wszystkich wychowawców (do wglądu),
– pierwsza część arkusza kategoryzacyjnego i/lub wizytacyjnego (do wglądu, tylko harcerze)
– uzupełnienie zgłoszenia na akcję: https://goo.gl/forms/1jzXfiGA9bnaQXN22
Jeżeli ktoś nie jest wychowawcą, jest uczestnikiem i liczy się do limitu osób.
Zgłoszenie dostępne jest również na stronie internetowej: http://malopolanie.zhr.pl/organizacja/zgody-aliz/
 
6 lutego 2018 Komendant będzie do dyspozycji tylko na potrzeby wydawania zgód zgrupowaniom.
Wieści instruktorskie
Bardzo proszę o rozeznanie w swoich hufcach oraz szczepach, czy każdy instruktor i p.o. drużynowy otrzymuje maile z Chorągwi.
Jeśli nie to proszę o przesłanie adresu e-mail do dodania do listy na adres malopolanie@zhr.pl.
Otrzymywanie naszych maili, zwłaszcza przez drużynowych, pomoże w przyszłości uniknąć problemów, które pojawiają się głównie przy wydawaniu zgód.