Wieści 30.01.2018

 • Wybory delegatów na Zjazd ZHR
 • Terminarz najbliższych spotkań Komisji Harcmistrzowskiej
 • Strona internetowa Organizacji Harcerzy
 • Zaproszenie na Harcerskie Zawody Sportowe HarcCup 2018
 • Zaproszenie na Festiwal Piosenki Harcerskiej we Francji
 • Dotacje
 • Dla chętnych, Zaproszenie na imprezę do Ściborska -:)

Wybory delegatów na Zjazd ZHR

Przypominamy, że to już w tą niedzielę (4 II) wybieramy delegatów na Zjazd ZHR. Aby nasza zbiórka rozpoczęła się w pierwszym terminie i żebyśmy mogli wybrać 10-ciu delegatów to do godz. 10:30 musimy na liście posiadać 49 podpisów, jeśli zabraknie choć jednego to ilość delegatów gwałtownie spadnie do maksymalnie 4 osób. Dlatego tak ważne jest, abyśmy się zmobilizowali, pojawili i podpisali do godz. 10:30.

W związku z tym bardzo proszę o potwierdzenie swojej obecności lub jej braku. Jednak bardzo liczę na Wasza obecność. Może być mailowo lub smsem na numer komendanta: +48 798 145 529.

Poniżej Ramowy Plan (dokładny w załączniku):
9:00 Msza św. w kościele św. Idziego, pl. o. gen. Adama Studzińskiego
10:00 – 10.30 Podpisywanie list obecności, odbiór mandatów
10:30 Rozpoczęcie Okręgowej Konferencji Wyborczej (10:30 – I termin, 10:45 – II termin)
14:30 – Planowane zakończenie obrad.

 Terminarz najbliższych spotkań Komisji Harcmistrzowskiej

rozwiń
1) 24 lutego
2) 26 maja
Zgłoszenia: sekretarz.khm@zhr.pl 

Strona internetowa Organizacji Harcerzy

rozwiń
Rodzi się w bólach i z cierpliwością pomóżmy w jej powstawaniu. Tworzy ją Mateusz Piekarniczyk i potrzebuje od was takich rzeczy:
(..) – dobrych zdjęć wysokiej jakości (może poprosić instruktorów z całej Polski o nadsyłanie?)
– informacji jakie podstrony są potrzebne/ oczekiwane przez was,
Dodatkowo prosiłbym o udział w ankiecie, którą przygotowałem
https://goo.gl/forms/JMzfC1IY7lOIuAsh2Pozdrawiam,
Mateusz Piernikarczyk (..)Zdjęcia proszę o wysyłanie na adres mailowy GKi
Zaproszenie na Harcerskie Zawody Sportowe HarcCup 2018
rozwiń
(..) zwracamy się do Ciebie z ogromną prośbą o wypełnienie ankiety badającej zainteresowanie przyjazdem do Ciechocinka na imprezę o nazwie Harcerskie Zawody Sportowe HarcCup 2018.Impreza skierowana jest do harcerek i harcerz ZHR z całej Polski! Spotkajmy się na sportowej ścieżce rywalizacji 🙂
LINK DO ANKIETY https://goo.gl/forms/phV7PAq6I4kGlY0l2
Pozdrawiamy
Biuro HZS HarcCup 2018

Więcej informacji znajdziesz na naszej stronie internetowej www.harccup.zhr.pl
Organizator HZS HarcCup 2017 – 8 Ciechocińska Drużyna Harcerzy “SPARTANIE”
www.spartanie.zhr.pl
https://www.facebook.com/zhr.ciechocinek
https://www.instagram.com/8cdh_zhr/

Zaproszenie na Festiwal Piosenki Harcerskiej we Francji

rozwiń
(..)Drogie Druhny i Druhowie, Szczep ZHP Południowa Francja ma zaszczyt zaprosić na III Międzynarodowy Festiwal Piosenki Harcerskiej w Aix en Provence 17ego lutego 2018 roku.  W tym szczególnym roku, w którym obchodzić będziemy 100lecie odzyskania niepodległości przez Polskę nasz festiwal opowiemy skautom francuskim o tym co to dla nas oznacza.  Rok 2018 Senat RP ogłosił Rokiem Harcerstwa. To wspaniała okazja do świętowania razem ze wszystkimi organizacjami harcerskimi i skautowymi. A festiwal piosenki to najlepszy czas, aby wspólnie pokazać że idea przyjaźni i pokoju jest dla nas wszystkich ważna!

Tradycyjnie już festiwal ten jest organizowany w okolicy Dnia Myśli Braterskiej.  Drużyny przybywające z daleka zapraszamy na cały biwak festiwalowy. Proponujemy noclegi w Domu Kultury La Grande Bastide lub parafii (ilość miejsc ograniczona). Proponujemy również ciekawy program biwaku z gra miejska w Aix en Provence i nagrywaniem piosenek w profesjonalnym studiu (najbliższe lotnisko to Marsylia).  W załączniku regulamin festiwalu. Zapraszamy do zadawania pytań i kontaktów 🙂 prosimy o przekazanie informacji drużynom, które mogłyby być zainteresowane.

Czuwaj!
pdw. Amelka Guilhou
drużynowa drużyny harcerskiej “Ścieżka” im. A i O Małkowskich
Szczep ZHP Południowa Francja

Dotacje

rozwiń

a) W związku z obowiązkiem corocznego sprawozdania do MON ze współpracy z MON i Wojskiem Polskim bardzo proszę wszystkie okręgi i jednostki o przesłanie do końca lutego informacji o realizowanej współpracy w 2017 r. na załączonym druku sprawozdania.

 

b) PATRIOTYZM JUTRA 2018
Muzeum Historii Polski ogłasza nabór wniosków do X edycji ogólnopolskiego programu grantowego „Patriotyzm Jutra”
„Patriotyzm Jutra” to ogólnopolski program grantowy, który służy odkrywaniu, dokumentowaniu i upowszechnianiu wiedzy z zakresu historii Polski oraz wspiera inicjatywy angażujące społeczności w działania poświęcone pielęgnowaniu i promowaniu lokalnego dziedzictwa i kultury. Projekt ma za zadanie ukazanie historii w sposób ciekawy, nowatorski i angażujący.
CELE PROGRAMU:

 1. Promowanie postaw patriotycznych i kształtowanie świadomego własnej tożsamości obywatela poprzez upowszechnianie i popularyzację wiedzy dotyczącej historii Polski i polskiego dziedzictwa kulturowego.
 2. Budowanie szacunku, więzi i współodpowiedzialności za polskie dziedzictwo kulturowe, wzmacnianie świadomości w zakresie jego wartości, potrzeby utrwalenia i podjęcia ochrony.
 3. Upowszechnienie polskich tradycji narodowych, państwowych, demokratycznych, wolnościowych i solidarnościowych.
 4. Ukazanie historii narodowej jako cenne źródło wartości, wzorców i odniesień, które inspiruje do działań twórczych.
 5. Upamiętnienie dziejów ojczystych i przywracanie pamięci lokalnej poprzez odkrywanie historii “małych ojczyzn” i jej zasobów źródłowych.
 6. Przypominanie republikańskich i wielokulturowych tradycji dawnej Rzeczypospolitej.


ZADANIA KWALIFIKOWANE I NIEKWALIFIKOWANE:

 1. W ramach Programu można ubiegać się o dofinansowanie projektów z obszaru edukacji historycznej, patriotycznej i obywatelskiej adresowanych do wszelkich grup społecznych i wiekowych.
 2. Z programu wyłączone są:
  1. sympozja i konferencje, staże i stypendia naukowe, projekty ściśle badawcze;
  2. wydawnictwo czasopism;
  3. projekty z zakresu archiwistyki i digitalizacji (o ile praca nad zbiorami stanowi jedyny komponent projektu);
  4. projekty konserwatorskie i inwentaryzacyjne;
  5. imprezy sportowe.

W ramach Programu dofinansowane są projekty realizowane w ramach roku kalendarzowego (maksymalnie do 14 grudnia 2018 r.), z wyłączeniem projektów odnoszących się bezpośrednio do obchodów stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości, które powinny być kierowane do Programu Wieloletniego “Niepodległa” na lata 2017-2021.

W ramach Programu dofinansowane są projekty, których minimalna kwota dofinansowania to 5 000 zł

Maksymalna kwota wnioskowanego dofinansowanego wynosi:

 1. 30 000 zł dla projektów, w przypadku których wkład własny wynosi nie mniej niż 10% budżetu przedstawionego we wniosku;
 2. 70 000 zł dla projektów, w przypadku których wkład własny wynosi nie mniej niż 20% budżetu przedstawionego we wniosku.


WYKAZ KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH I NIEKWALIFIKOWANYCH:

 1. Wydatki związane z realizacją Projektu muszą spełniać następujące warunki (łącznie):
  1. niezbędne do realizacji Projektu;
  2. poniesione (opłacone) przez Wnioskodawcę w okresie kwalifikowalności wydatków, tj. w okresie realizacji Projektu, w danym roku kalendarzowym, w którym dofinansowanie zostało przyznane, jednakże nie wcześniej niż z dniem podjęcia decyzji przez Zespół Sterujący o przyznaniu dofinansowania;
  3. udokumentowane.
 2. Za wydatki kwalifikowane uznaje się koszty koordynacji, działań merytorycznych i obsługi Projektu.
 3. Wydatki, które mogą być wliczone do ogólnego budżetu Projektu, jednak muszą być finansowane wyłącznie z wkładu własnego Wnioskodawcy:
  1. koszty obsługi księgowej;
  2. wynagrodzenia osób zatrudnionych przy realizacji Projektu z tytułu umowy o pracę;
  3. wynagrodzenia stałych (etatowych) pracowników Wnioskodawcy zatrudnionych przy realizacji Projektu w ramach dodatkowej umowy cywilnoprawnej;
  4. koszty administracyjne (czynsz, opłaty telefoniczne, Internet, koszty sprzątania itp.);
  5. zakup wyposażenia i środków trwałych (np. sprzęt elektroniczny, konstrukcje wystawiennicze, repliki broni, kostiumy);
  6. wartości niematerialne i prawne;
  7. nagrody finansowe.
 4. Za wydatki niekwalifikowane, które nie mogą być zawarte w kosztorysie Projektu, uznaje się:
  1. prace budowlano-inwestycyjne;
  2. pomniki, nagrobki, tablice pamiątkowe.

Pełna informacja:
http://muzhp.pl/pl/c/1958/ruszyl-nabor-wnioskow-do-x-edycji-patriotyzmu-jutra

Jeden Wnioskodawca ma prawo złożyć maksymalnie dwa wnioski w jednym naborze, dlatego proszę zainteresowanych o kontakt w najbliższych dniach, a pełny materiał do wniosku do 10 lutego.

Serdecznie pozdrawiam
Wojciech Stanek
Wydział Finansowy ZHR – Dotacje
tel. 022-629 12 39
dotacje@zhr.pl

Dla chętnych, Zaproszenie na imprezę do Ściborska -:)

rozwiń

(..) Zapraszam na tegoroczny Biegun Zimna do Republiki Ściborskiej. To trudne ale dużo dające wydarzenie puszczańskie i  przygodowe.  Możliwość bezpośredniego spotkania z wyjątkowymi ludźmi. Istnieje możliwość brania udziału w wybranych punktach programu (obowiązuje zasada wcześniejszych zgłoszeń). W załączeniu komplet informacji.

Pozdrawiam i zapraszam
Dariusz Morsztyn Biegnący Wilk
Pytania proszę kierować: biegnacy-wilk@post.pl, 604 29 29 97

Program:
26.01.2018 Piątek
Dojazd uczestników budowa własnych miejsc noclegowych.
18:00 Obiadokolacja
19:00 spotkanie z polarnikami w starej stodole:
-Wojtek Ostrowski – dokumentalista wypraw północnych
– Rafał Świętoniowski – od 17 lat pracuje jako przewodnik z psami zaprzęgowymi na Szpicbergenie, był kilkadziesiąt razy na biegunie północnym, zorganizował wyprawę psimi zaprzęgami na Syberię w rejonie Magadanu.
– Tomasz Janecki – spędził 41 miesięcy na Antarktydzie, w 2016-17 roku pracował na  Rosyjskiej Dryfującej Stacji Lodowej na Oceanie  Arktycznym, a także na Szpicbergenie.
27.01.2018 Sobota
6:00-10:00 Zajęcia  i wyprawy terenowe (wcześniejsze zapisy uczestnicy na miejscu ustalają szczegóły z prowadzącym)
–  tropienie łosi z Darkiem Karpem – Szarym Wilkiem
–  tropienie wilków   z Adamem Gełdonem
– zajęcia maszerskie dla początkujących z Biegnącym Wilkiem
9-10:00 śniadanie
10-12:00 Warsztaty:                                                                                                                            1. Pierwotne metody rozpalania ognia oraz rozpalanie w trudnych  warunkach atmosferycznych – Kamil Makos – Pogodny Jastrząb .
2. Warsztaty ciesielskie – budowanie traperskiej chaty z Cezarym Romanowskim
3. Andrzej Górski – “zimno zaklęte w szklanych negatywach” efekty potrafią być przejmujące:
https://wetcollodion.wordpress.com/2014/01/19/frozen-collodion/ czyli praca ze 100-letnim aparatem zimą.
12:30 TURNIEJ LEŚNYCH LUDZI, oraz indywidualny – rozpalania ognia z suchego pnia.               Zabawy na polanie
15:00 zwiedzanie z przewodnikiem Republiki Ściborskiej
18:00 Spotkanie z arktycznymi i antarktycznymi podróżnikami:
– RunDog Michał Kiełbasiński – wyprawa biegowa trasą Yukon Quest
– Kamila Kielar – zimowa wyprawa rowerowa na Yukon
– Anna Grebieniow – 10 miesięcy z pingwinami
Po zajęciach śpiew tradycyjny – Piotr Pojnar
28.01.2018 Niedziela
6:00-10:00 Zajęcia  i wyprawy terenowe (wcześniejsze zapisy)                                                        –  tropienie łosi z Darkiem Karpem – Szarym Wilkiem
–  tropienie wilków   z Adamem Gełdonem
– zajęcia maszerskie dla początkujących z Biegnącym Wilkiem
10-12:00 Warsztaty:
1. Pierwotne metody rozpalania ognia oraz rozpalanie w trudnych  warunkach atmosferycznych – Kamil Makos – Pogodny Jastrząb .
2. Warsztaty ciesielskie – budowanie traperskiej chaty z Cezarym Romanowskim
Zajęcia na polanie TURNIEJ TRAPERSKI Indywidualny (młodzież (12-17lat) – kategorie: dziewczęta, chłopcy, dorośli (od 18 lat) – kategorie: kobiety, mężczyźni.
Podsumowanie wypraw porannych (m.in. ogłoszenie najlepszego zdjęcia Bieguna Zimna), ogłoszenie wyników turnieju traperskiego, zakończenie imprezy.

 

ZGŁOSZENIA PRZYJMUJEMY DO DNIA 25 STYCZNIA 2018.
W ramach odpłatności gwarantujemy:
-korzystanie z programu,
-miejsce do rozbicia namiotu,
-drewno na opał,
-wyżywienie wegetariańskie (2 posiłki w piątek (obiadokolacja i poczęstunek przy prezentacjach),  5 posiłków w sobotę (śniadanie, 2 śniadanie, obiad, kolacja, poczęstunek przy prezentacjach), 3 posiłki w niedzielę (śniadanie, 2 śniadanie, obiad)   
-gustowna pamiątka                                                                                                                            – nagrody w konkursach
– zwiedzanie Republiki Ściborskiej
Odpłatność z góry (NIE DOTYCZY OSÓB, KTÓRE WSPÓŁTWORZĄ IMPREZĘ): 290 zł/osobę, rodzinne (powyżej 3 osób) 260 zł/osobę.
1-dniowy udział z wyżywieniem – 110 zł.
Spotkania autorskie (piątek lub sobota) – 30 zł.
Udział w warsztatach i wyprawach (piątek lub sobota) – 30 zł.
Numer konta:  04 1020 4724 0000 3102 0029 1153  (przy wpłacie należy podać imię i nazwisko,W zgłoszeniu na adres: biegnacy-wilk@post.pl należy podać: imię, nazwisko, wiek, sposób noclegu, potwierdzenie opłaty, wybór programu, adres mailowy​