Zapisy na spotkanie kapituły HR

Chęć przyjścia na komisję należy zgłaszać do sekretarza Kapituły, dh phm. Bartosz Rzońca HR na adres: mlp_kapitulahr@zhr.pl, najpóźniej tydzień przed terminem.

W zgłoszeniu należy:

 1. podać swoje imię i nazwisko (wraz ze stopniami), drużynę, hufiec,
 2. określić cel spotkania z Kapitułą,
 3. podać imię i nazwisko opiekuna próby (wraz ze stopniami),
 4. wskazać swój kontaktowy adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu,
 5. załączyć elektroniczne wersje dokumentów potrzebnych do realizacji celu spotkania z Kapitułą (program próby, raport z próby).

Przydatne informacje

1. Otwarcie próby

 • Czy znasz sylwetkę Harcerza Rzeczypospolitej, jaka jest nakreślona w regulaminie?
  Czy poza opisem wymagań na stopnie zapoznałeś się także z tą częścią opisu stopnia?
  Zadania, jakie stawiać ma przed Tobą próba, są podsumowaniem, pewnym „wycinkiem” Twojej działalności. Najważniejszą rzeczą jest możliwość powiedzenia sobie „Tak – jestem Harcerzem Rzeczypospolitej” na koniec trwania Twojej próby.
 • Czy wszystkie z wymienionych dziedzin rozwoju HR są zarysowane w w Twojej próbie?
  Oczywiście Twoja próba może zawierać zadania, które stanowią połączenie kilku dziedzin, ale ważnym jest byś był tego świadomy.
  Innymi słowy, w próbie powinno być wyraźnie zaznaczone, jakich dziedzin rozwoju dotyczy dane zadanie.
 • Czy zadania, jakie stawiasz przed sobą, są dla Ciebie wyzwaniem?
  Zadania na stopień Harcerza Rzeczypospolitej powinny wymagać sięgania wyżej, aniżeli jesteś teraz.
 • Czy Twoja próba jest po prostu „ciekawa” – czy jest „Twoja”?
  Unikaj szablonów – realizacja stopnia HR powinna być dopasowana do Ciebie i do Twoich oczekiwań. Szlaki w Tatrach (szczególnie Orla Perć) są pełne Harcerzy Orlich pretendujących do stopnia HR 🙂
 • Czy wybrałeś odpowiedzialnie opiekuna próby?
  Czy druh, którego wybrałeś, jest w stanie przez najbliższe miesiące wspierać Cię w Twojej próbie?
 • Na Kapitułę przynieś rozkaz przyznający Ci stopień Harcerza Orlego (lub ćwika jeśli otwierasz HO)
  Pozwoli to nam łatwiej przejść przez drogę formalną otwarcia Twojej próby na stopień.
 • Nie zapomnij o próbie!
  Nie wystarczy zgłosić się 7 dni przed Kapitułą.
  Zgłoszenie będzie nieważne, jeśli nie zostanie w tym terminie przesłana do nas także próba (Dopuszczalne formaty: doc, docx, pdf).

2. Zmiana próby

 • W zgłoszeniu prześlij nam propozycje zmian
  Są one dla nas istotne, tak byśmy mogli zapoznać się z nowymi Twoimi propozycjami jeszcze przed naszym spotkaniem.
 • Przyjdź z opiekunem
  To on jest odpowiedzialny za Twoją próbę, dlatego też jego obecność jest niezbędna, chyba, że właśnie chcesz zmienić opiekuna – wtedy taką informację zamieść w uwagach.

3. Zamknięcie próby

 • Upewnij się, że potrafisz potwierdzić wykonanie każdego z zadań
  Unikaj sytuacji, gdy podczas zamknięcia będziemy dyskutowali, dlaczego dane zadanie jest niewykonane.
  Lepiej pojawić się na Kapitule wcześniej i zmienić próbę, aniżeli zostawiać to na koniec.
 • Przedstaw raport z próby
  Forma pisemna jest najczęstsza, ale nie musi być jedyna. Jeśli jednak Twój raport wymaga specjalnych środków (np. dla prezentacji multimedialnej), skontaktuj się wcześniej z sekretarzem Kapituły, by ustalić szczegóły.
 • Przyjdź z opiekunem
  Opiekun jest istotnym elementem Twojej próby, chcemy by także on mógł podzielić się z nami wrażeniami z realizacji próby.