2011. 10. 09 RSL1/11/12

 

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej

Małopolska Chorągiew Harcerzy

im. Andrzeja Małkowskiego

31-532 Kraków, ul. Grzegórzecka 45-47

Kraków, 9 pażdziernika 2011 roku

Rozkaz Specjalny L. 1/11/12

Druhowie!

„Tylko orły szybują nad graniami i nie lękają się przepaści, wichrów i burz. Musicie mieć w sobie coś z orłów! Serce orle i wzrok orli ku przyszłości. Musicie ducha hartować i wznosić, aby móc jak orły przelatywać nad graniami w przyszłość naszej Ojczyzny”.

 

1. DRUŻYNA  ORLA

1.1. Po zwycięstwie w Turnieju Drużyn Leśnych – Drużyną Orlą Małopolskiej Chorągwi Harcerzy w roku harcerskim 2009/2010 zostaje:

 

6 Zakopiańska Drużyna Harcerzy im. Zawiszy Czarnego

2. STOPNIE INSTRUKTORSKIE

2.1. Na wniosek Komisji Instruktorskiej Małopolskiej Chorągwi Harcerzy zamykam próbę z wynikiem pozytywnym  i przyznaję stopień przewodnika druhowi:

 

HO Wojciechowi KORABIKOWI

 

3. PODZIĘKOWANIA

3.1. Dziękuję za zorganizowanie Turnieju Drużyn Leśnych druhowi:

pwd. Rene KARKOCHA HR

3.2 Dziękuję pomoc w organizacji Turnieju Drużyn Leśnych druhom:

 

pwd. Krzysztofowi KOZŁOWSKIEMU HO

phm. Bartłomiejowi DUKALE HR

HO Tomaszowi MISIAKOWI

HO Janowi ONDERCE

ćw. Michałowi KRUKOWI

Czuwaj!

KOMENDANT

Małopolskiej Chorągwi Harcerzy

im. Andrzeja Małkowskiego

(~)

hm. Maciej Klima HR

 

2010. 06. 25 RL 9/09/10

 

 

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej

Małopolska Chorągiew Harcerzy

31-532 Kraków, ul. Grzegórzecka 45-47

Kraków, 25 czerwca 2010 roku

Rozkaz L. 9/09/10

Druhowie!

 

1. SŁUŻBA INSTRUKTORSKA

1.1. Wpisuję na listę instruktorów na rok 2010 druha:

ks. phm. Piotra GRZESIKA HO

 

1.2. Przywracam do służby czynnej i wpisuję na listę instruktorów na rok 2010 druha:

phm. Marka LESIAKA HO

2. STOPNIE INSTRUKTORSKIE

 

2.1. Na wniosek Komisji Instruktorskiej Małopolskiej Chorągwi Harcerzy otwieram próbę na stopień podharcmistrza druhom:

pwd. Kamilowi CYRANOWI HO

opiekun – hm. Marcin DOROSZ HR

pwd. Wojciechowi SNOCHOWI HO

opiekun – phm. Maciej KLIMA HR

 

2.2. Na wniosek Komisji Instruktorskiej Małopolskiej Chorągwi Harcerzy otwieram próbę na stopień przewodnika druhowi:

ćw. Zygmuntowi CZUBKOWI

opiekun hm. Marcin DOROSZ HR

 

2.3. Na wniosek Komisji Instruktorskiej Małopolskiej Chorągwi Harcerzy umarzam próbę na stopień podharcmistrza druhowi:

pwd. Piotrowi WITKOWSKIEMU HO

 

2.4. Na wniosek Komisji Instruktorskiej Małopolskiej Chorągwi Harcerzy umarzam próbę na stopień przewodnika druhowi:

 

ćw. Jakubowi LEŚNIAKOWI

 

3. STOPNIE HARCERSKIE

3.1. Na wniosek Kapituły Stopnia Harcerza Rzeczypospolitej otwieram próbę na stopień Harcerza Rzeczypospolitej z ważnością od dnia 3 maja 2010 druhom:

pwd. Mateuszowi GURDAKOWI HO

opiekun – phm. Bohdan SOBIECKI HR

pwd. Mikołajowi BIAŁKO HO

opiekun – phm. Piotr BIAŁKO HR

pwd. Maksymilianowi TOMASIAKOWI HO

opiekun – pwd. Mateusz BORUCKI HR

 

3.2. Na wniosek Kapituły Stopnia Harcerza Rzeczypospolitej otwieram próbę na stopień Harcerza Rzeczypospolitej druhom:

pwd. Grzegorzowi BAZIUROWI HO

opiekun – hm. Ryszard WCISŁO HR

pwd. Kamilowi CYRANOWI HO

opiekun – phm. Bohdan SOBIECKI HR

pwd. Pawłowi PANASIUKOWI HO

opiekun – phm. Bartosz RZOŃCA HR

pwd. Pawłowi PYZIKOWI HO

opiekun – phm. Wojciech ŚWIEBODA HR

HO Janowi ONDERCE

opiekun – phm. Piotr BIAŁKO HR

 

4. AKCJA LETNIA 2008

4.1. Mianuję komendantem obozu Szczepu 19 Krakowskich Drużyn Lotniczych:

hm. Ryszarda WCISŁO HR

kwatermistrzem:

pwd. Radosława POLAŃSKIEGO HO

4.2. Mianuję komendantem kolonii zuchowej Szczepu 19 Krakowskich Drużyn Lotniczych:

phm. Marka LESIAKA HO

kwatermistrzem:

pwd. Radosława POLAŃSKIEGO HO

4.3. Mianuję komendantem zgrupowania obozów Szczepu „Huragan 28”:

phm. Pawła LISOWSKIEGO HO

4.4. Mianuję komendantem obozu 1 próbnej Skawińskiej Drużyny Harcerzy „Korzenie”:

pwd. Piotra MIODUSZEWSKIEGO HO

 

4.5. Mianuję komendantem obozu 3 Podgórskiej Drużyny Harcerzy „Wilki”:

pwd. Andrzeja DOROBISZA HO

4.6. Mianuję komendantem obozu 3 Podgórskiej Drużyny Harcerzy „Matecznik”:

pwd. Mateusza GURDAKA HO

4.7. Mianuję komendantem obozu 3 Podgórskiej Drużyny Wędrowników „Diablak”

pwd. Mariana DUDKA HO

4.8. Mianuję komendantem obozu 3 Zakopiańskiej Drużyny Harcerzy „Górska Ostoja”:

ćw. Wisza ORŁOWSKIEGO

opiekun –hm. Maciej Sady HR

4.9. Mianuję komendantem obozu 6 Zakopiańskiej Drużyny Harcerzy im. Zawiszy Czarnego:

pwd. Piotra BASIA HO

4.10. Mianuję komendantem obozu 7 Krakowskiej Drużyny Harcerzy „Komandosy”:

pwd. Jarosława KUCZAJA HO

 

4.11. Mianuję komendantem obozu 7 Krakowskiej Drużyny Harcerzy „Czerwone Berety”:

dh Piotra CZYSNOKA w terminie 4.07-12.07.2010r.

phm. Jacka FECZKO HR w terminie 13.07-14.07.2010r.

pwd. Aleksandra MÜLLERA HO w terminie 15.07-22.07.2010r.

dh Piotra CZYSNOKA w terminie 23.07-01.08.2010r.

 

4.12. Mianuję komendantem obozu 7 Krakowskiej Drużyny Wędrowników im. T.Reytana:

pwd. Wojciecha SNOCHA HO

4.13. Mianuję komendantem obozu 10 Krakowskiej Drużyny Harcerzy „Dzieci Słońca”:

pwd. Tomasza GALĘ HO

 

4.14. Mianuję komendantem kolonii 1 Starosądeckiej Gromady Zuchowej „Leśni Wojownicy” i 10 Krakowskiej Gromady Zuchowej „Słoneczni Wojownicy”:

pwd. Roberta DYJASA HO

 

4.15. Mianuję komendantem obozu 11 Podgórskiej Drużyny Harcerzy „Twierdza Leśna”

pwd. Dominika SKWIERAWSKIEGO HO w terminie 4.07-22.07.2010 r.

pwd. Roberta DYJASA HO w terminie 23.07-31.07.2010 r.

 

4.16. Mianuję komendantem obozu 13 Krakowskiej Drużyny Harcerzy „Gromada Światowida”:

phm. Bartosza RZOŃCĘ HR w terminie 4.07-15.07.2010r.

pwd. Pawła PANASIUKA HO w terminie 16.07-1.08.2010r.

4.17. Mianuję komendantem kolonii 13 Krakowskiej Gromady Zuchowej „Gromada Piasta” i 3 Krakowskiej Gromady Zuchowej „Wędrowne Sokoły”:

pwd. Jakuba STRYCHARZA HO w terminie 26.06-27.06.2010 r.

pwd. Pawła PANASIUKA HO w terminie 28.06-9.07.2010 r.

 

4.18. Mianuję komendantem obozu 27 Krakowskiej Drużyny Harcerzy „BAON Skała”:

pwd. Przemysława SZYMAŃSKIEGO HO

 

4.19. Mianuję komendantem obozu 31 Krakowskiej Drużyny Harcerzy „Włócznia”, 18 Krakowskiej Drużyny Harcerzy „Wieleci”, 45 Krakowskiej Drużyny Harcerzy „Trampy”:

pwd. Antoniego LIGĘZĘ HO

Zastępcą komendanta mianuję:

ćw. Filipa SZCZYPIŃSKIEGO

 

4.20. Mianuję komendantem obozu 33 Krakowskiej Drużyny Harcerzy „Zawiszacy”
i 5 Krakowskiej Drużyny Harcerzy „Piorun”:

phm. Pawła PAJĄKA HR w terminie 4.07-18.07.2010r.

pwd. Jana BRESIA HO w terminie 18.07-1.08.2010r.

4.21. Mianuję komendantem kolonii 33 Krakowskiej Gromady Zuchowej „Wilcze Bractwo” i 37 Zakopiańskiej Gromady Zuchowej „Promyki Słońca”:

pwd. Aleksandra MÜLLERA HO

 

4.22. Mianuję komendantem obozu 40 Krakowskiej Drużyny Harcerzy „Barykada”:

pwd. Tomasza ROMPALSKIEGO HO

 

4.23. Mianuję komendantem obozu 43 Krakowskiej Drużyny Harcerzy „Altowianie”:

phm. Przemysława KUSAKA HR

 

4.24. Mianuję komendantem obozu 68 Krakowskiej Drużyny Wędrowników „Czerwone Berety”:

ćw. Tomasza SEMENOWICZA

4.25. Mianuję komendantem obozu 70 próbnej Krakowskiej Drużyny Harcerzy „Puszczanie” i 14 próbnej Poznańskiej Drużyny Harcerzy „Wawer”:

pwd. Jana RAJPOLTA HO

 

4.26. Mianuję kwatermistrzem zgrupowania obozów Szczepu „Żurawie”:

pwd. Mateusza WARCHAŁA HO

 

 

 

C z u w a j !

 

p.o. KOMENDANTA

Małopolskiej Chorągwi Harcerzy

im. Andrzeja Małkowskiego

( – ) phm. Maciej Klima HR

2011. 05. 03 RSL 4/10/11

 

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej

Małopolska Chorągiew Harcerzy

im. Andrzeja Małkowskiego

31-532 Kraków, ul. Grzegórzecka 45-47

Kraków, 03 maja 2011 roku

Rozkaz Specjalny L. 4/10/11

„Witaj majowa jutrzenko
świeć naszej polskiej krainie 
uczcimy ciebie piosenką
która w całej Polsce słynie”

1. STOPNIE INSTRUKTORSKIE

1.1.    Na wniosek Komisji Instruktorskiej Małopolskiej Chorągwi Harcerzy zamykam próbę z wynikiem pozytywnym i przyznaję stopień przewodnika druhom:

HO Szymonowi PYZIKOWI

HO Tomaszowi SEMENOWICZOWI


2. ZLOT


2.1 Dla uczczenia setnej rocznicy wydania przez naszego Patrona pierwszego rozkazu harcerskiego zwołuje Zlot Chorągwi. Zlot odbędzie się w Krakowie w dniach 21-22 maja. W niedzielę 22 maja zlot będzie elementem Pikniku Harcerskiego organizowanego przez Okręg Małopolski ZHR.

Czuwaj!

KOMENDANT

Małopolskiej Chorągwi Harcerzy

im. Andrzeja Małkowskiego

( – ) hm. Maciej Klima HR

 

2010. 12. 01 RL 4/10/11

 

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej

Małopolska Chorągiew Harcerzy

im. Andrzeja Małkowskiego

31-532 Kraków, ul. Grzegórzecka 45-47

Kraków, 1 grudnia 2010 roku

 

 

Rozkaz L. 4/10/11

 

Druhowie!

 

 

 1. WYJĄTKI Z ROZKAZÓW WŁADZ ZWIERZCHNICH

1.1Wyjątek z rozkazu Naczelnika Harcerzy.:

 

3.4. Na wniosek p.o. Komendanta Małopolskiej Chorągwi Harcerzy zwalniam pwd. Kamila Cyrana z funkcji p.o. Hufcowego Hufca Harcerzy Kraków „Podgórze“, dziękując mu za pełnioną służbę.

 

3.5. Na wniosek p.o. Komendanta Małopolskiej Chorągwi Harcerzy powierzam pełnienie obowiązków Hufcowego Hufca Harcerzy Kraków „Podgórze“ pwd. Dominikowi Skwierawskiemu. Jednocześnie zgodnie z §6, p. 6, lit. a) Regulaminu Hufca Harcerzy ZHR zobowiązuje druha Dominika do zdobycia stopnia podharcmistrza do dnia 11.11.2011 r. „

 

2. STOPNIE INSTRUKTORSKIE


2.1 Na wniosek Komisji Instruktorskiej Małopolskiej Chorągwi Harcerzy otwieram próbę na stopień przewodnika druhom:

 

 • ćw. Kacprowi SUWAJ (6 ZDH) opiekun pwd. P. Baś HO,
 • ćw.Wojciechowi KORABIKOWI (3 NDH) opiekun phm. M. Klima HR,

 • ćw. Marcinowi MAŚLANCE (I SGZ) opiekun: hm. M. Dorosz HR.

 

 

 1. PLANY PRACY

3.1. Zatwierdzam do realizacji plan pracy Hufca Kraków Śródmieście,

 

 

 

 

Czuwaj!

 

p.o. KOMENDANTA

Małopolskiej Chorągwi Harcerzy

im. Andrzeja Małkowskiego

( – ) phm. Maciej Klima HR

2010. 10. 01 RL 3/10/11

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej

Małopolska Chorągiew Harcerzy

im. Andrzeja Małkowskiego

31-532 Kraków, ul. Grzegórzecka 45-47

Kraków, 1 listopada 2010 roku

 

 

Rozkaz L. 3/2010/2011

 

Druhowie!

 

 

 1. STOPNIE HARCERSKIE

 

  1. Na wniosek Kapituły Stopnia Harcerza Rzeczypospolitej otwieram próbę na stopień Harcerza Rzeczypospolitej druhom:

 

 • pwd. Piotrowi MIODUSZEWSKIEMU HO

 • opiekun – hm. Szymon TATAR HR

 • HO Pawłowi WITKOWSKIEMU SJ

 • opiekun – hm. Leszek GĘSIAK SJ HR

 

  1. Na wniosek Kapituły Stopnia Harcerza Rzeczypospolitej zamykam próbę
   z wynikiem pozytywnym i przyznaję stopień
   Harcerza Orlego druhowi:

 

 • ćw. Jakubowi GÓRNIAKOWI

 

 1. PLANY PRACY

 

  1. Zatwierdzam do realizacji plan pracy Harcerskiego Kręgu Kleryckiego „Głębia” im. ks. hm. Mariana Luzara.

 

 1. REPREZENTOWANIE CHORĄGWI

 

  1. Informuję, że Małopolską Chorągiew Harcerzy na uroczystościach z okazji Święta Niepodległości odbywających się na Wawelu reprezentować będzie:

 • 43 Krakowska Drużyna Harcerzy „Altowianie” im. Józefa Grzesiaka „Czarnego”.

 

 

 

Czuwaj!

 

p.o. KOMENDANTA

Małopolskiej Chorągwi Harcerzy

im. Andrzeja Małkowskiego

( – ) phm. Maciej Klima HR

2010. 10. 01 RL 2/10/11

 

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej

Małopolska Chorągiew Harcerzy

im. Andrzeja Małkowskiego

31-532 Kraków, ul. Grzegórzecka 45-47

Kraków, 1 października 2010 roku

 

 

Rozkaz L. 2/10/11

 

Druhowie!

 

 

 1. KATEGORYZACJA

1.1 Zwołuję Turniej Drużyn Leśnych, który odbędzie się 10.10.2010 w Wieliczce.

2.1. Komendantem turnieju mianuję druha:

 

–    pwd. Radosława POLAŃSKIEGO HO

2. KONFERENCJA INSTRUKTORSKA

2.1. Zwołuję Konferencję Instruktorską Małopolskiej Chorągwi, która odbędzie się 9 stycznia 2010 roku. Tematem konferencji będzie        praca hufców.

2.2. Komendantem Konferencji mianuję druha:

–    hm. Dariusza GROCHALA HR

 

3. INSTRUKTORZY

 

3.1. Na własną prośbę skreślam z listy instruktorów druha:

–   pwd. Jana RAJPOLTA HO

dziękując mu za służbę.

4. PLANY PRACY

4.1. Zatwierdzam do realizacji plan pracy Hufca Harcerzy Kraków Stare Miasto.

 

Czuwaj!

 

p.o. KOMENDANTA

Małopolskiej Chorągwi Harcerzy

im. Andrzeja Małkowskiego

( – ) phm. Maciej Klima HR

2010. 11. 11 RSL 2/10/11

 

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej

Małopolska Chorągiew Harcerzy

im. Andrzeja Małkowskiego

31-532 Kraków, ul. Grzegórzecka 45-47

Kraków, 11 listopada 2010 roku

 

 

Rozkaz Specjalny L. 2/10/11

 

 

 

 

 

 

 1. STOPNIE INSTRUKTORSKIE

  1.1 Na wniosek Komisji Instruktorskiej Małopolskiej Chorągwi Harcerzy zamykam próbę z wynikiem pozytywnym i przyznaję stopień przewodnika druhom:

– HO Mateuszowi NIEDZIELSKIEMU ( z ważnością od 12.2010 czyli od momentu ukończenia 18 lat)

– HO Grzegorzowi STOKŁOSIE

– HO Wiszowi ORŁOWSKIEMU

– HO Michałowi MUSIAŁOWI

2. ŻAŁOBA

2.1 Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci ks. hm. Krzysztofa Szczygła. Ogłaszam miesięczną żałobę w Małopolskiej Chorągwi Harcerzy.      Proszę, aby wszystkie sztandary były przystrojone kirem a harcerze mieli czarne przepaski na krzyżach. Pogrzeb odbędzie się w sobotę 13.11. Zacznie się o 12.00 w kościele sióstr Norbertanek na Salwatorze.

 

Czuwaj!

 

p.o. KOMENDANTA

Małopolskiej Chorągwi Harcerzy

im. Andrzeja Małkowskiego

( – ) phm. Maciej Klima HR

2011. 01. 15 RLS 3/10/11

 

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej

Małopolska Chorągiew Harcerzy

im. Andrzeja Małkowskiego

31-532 Kraków, ul. Grzegórzecka 45-47

Kraków, 15 stycznia 2011 roku

 

 

Rozkaz Specjalny L. 3/10/11

 

 

Będą kiedyś te iskry zaklęte, co tak jasno dziś złocą twą twarz opowiadać o Tobie legendę…”

 

Druhowie!

Dziewięćdziesiąt dwa lata temu w wodach cieśniny Mesyńskiej zginał Andrzej Małkowski. Jednak to, co zapoczątkował trwa po dziś dzień. W dniu, w którym wspominamy patrona naszej chorągwi módlmy się za niego, ale też za nas byśmy z radością przeżywali Wielką Przygodę i prowadzili Wielką Grę.

 

 

 

 1. STOPNIE INSTRUKTORSKIE

 

  1. Na wniosek Komisji Instruktorskiej Małopolskiej Chorągwi Harcerzy zamykam próbę z wynikiem pozytywnym i przyznaję stopień przewodnika druhom:

 

 • HO Krzysztofowi KOZŁOWSKIEMU

 

 

 1. POCHWAŁY

 

  1. Udzielam pochwały dh hm Dariuszaowi GROCHALOWI za przygotowanie konferencji Instruktorskiej.

  2. Udzielam pochwały dh Dominikowi Skwierawskiemu za wzorowe przygotowanie i przeprowadzenie oraz podsumowanie Harców Ćwików.

 

 

 1. PODZIĘKOWANIA

 

  1. Dziękuje drużynom im. Andrzeja Małkowskiego spoza Małopolskiej Chorągwi Harcerzy za uświetnienie swoją obecnością mszy świętej i apelu.

 

 

Czuwaj!

 

p.o. KOMENDANTA

Małopolskiej Chorągwi Harcerzy

im. Andrzeja Małkowskiego

( – ) phm. Maciej Klima HR