Kurs Przewodnikowski Drużynowych Harcerzy „ŻAR XXII”

Drogę do doskonałości harcerstwo wybiera najkrótszą, choć najtrudniejszą.
Pójście przebojem przez życie, które co krok rzuca nam pod nogi przeszkody,
zmusza nas do stworzenia sobie programu życiowego.
Aby taki program ułożyć, musi harcerz mieć wiarę w ten plan,
Musi uwierzyć w jego powodzenie.
Wiara ta wypłynie tylko ze znajomości samego siebie,
tylko z poczucia wielkości i jakości sił ducha, umysłu i ciała.
Harcerz musi wiedzieć, odczuć, jakiej miary siły zdoła wydobyć,
gdy spotka go taka czy inna przeciwność.
Leopold Ungeheuer

zgłoszenia: https://goo.gl/forms/gaclXbXDtwyhup6A3

termin zgłoszeń: 20.05.2017 Czytaj dalej Kurs Przewodnikowski Drużynowych Harcerzy „ŻAR XXII”

Kurs Drużynowych Wędrowników „NA GRANI XI”

Drogę do doskonałości harcerstwo wybiera najkrótszą, choć najtrudniejszą.
Pójście przebojem przez życie, które co krok rzuca nam pod nogi przeszkody,
zmusza nas do stworzenia sobie programu życiowego.
Aby taki program ułożyć, musi harcerz mieć wiarę w ten plan,
Musi uwierzyć w jego powodzenie.
Wiara ta wypłynie tylko ze znajomości samego siebie,
tylko z poczucia wielkości i jakości sił ducha, umysłu i ciała.
Harcerz musi wiedzieć, odczuć, jakiej miary siły zdoła wydobyć,
gdy spotka go taka czy inna przeciwność.
Leopold Ungeheuer

zgłoszenia: https://goo.gl/forms/RqL4pxaMMKDh2xjF2

termin zgłoszeń: 20.05.2017 Czytaj dalej Kurs Drużynowych Wędrowników „NA GRANI XI”

Kurs Przewodnikowski Drużynowych Wędrowników NA GRANI X

termin zgłoszeń: 19.05.2014

termin kursu: 15-25.08.2014
szacunkowy koszt: 400zł

 

Warunki przyjęcia na kurs:

 

 • Ukończone 18 lat
 • Otwarta próba na stopień Harcerza Orlego
 • Rozmowa z komendą kursu
 • Opinia bezpośredniego przełożonego

 

 

A także w dniu rozpoczęcia kursu:

 

 • Regulaminowe umundurowanie
 • Uzupełniona książeczka służbowa
 • Wybity stopień na Krzyżu Harcerskim
 • Pisemna zgoda komendanta chorągwi (dotyczy uczestników z poza Małopolskiej Chorągwi Harcerzy)

 

 

UWAGA! Podstawowym warunkiem zakwalifikowania na kurs jest terminowe dopełnienie wszystkich formalności.

Zgłoszenia kandydatów nie spełniających warunku wieku lub warunku stopnia będą indywidualnie rozpatrywane przez komendę kursu.

Podstawowym warunkiem zaliczenia kursu jest obecność na całości szkolenia!

 

Link do zgłoszenia

 

 

 

Czuwaj!

Komendant Kursu

(-) hm. Maciej Klima HR

504499509

maciek.klima@zhr.pl

Kurs Przewodnikowski Wodzów Zuchów „Narodziny Dzielności IX”

termin zgłoszeń: 03.05.2015

termin kursu: 14-30.08.2015
koszt: 475 zł
miejsce: okolice Jamnej

 

Warunkiem przyjęcia na Kurs jest:

 • Rocznikowo 17 lat
 • Zdobyty stopień ćwika
 • Rozmowa z komendą kursu
 • Opinia bezpośredniego przełożonego

 

a także w dniu rozpoczęcia kursu:

 • Regulaminowe umundurowanie
 • Uzupełniona książeczka służbowa
 • Wybity stopień na Krzyżu Harcerskim
 • Pisemna zgoda komendanta chorągwi (dotyczy uczestników z poza Małopolskiej Chorągwi Harcerzy)

 

UWAGA! Podstawowym warunkiem zakwalifikowania się na kurs jest terminowe dopełnienie wszelkich formalności!

Zgłoszenia kandydatów nie spełniających warunku wieku lub warunku stopnia będą indywidualnie rozpatrywane przez komendę kursu.

Nie jest wymagane doświadczenie w pracy z zuchami!

Podstawowym warunkiem zaliczenia kursu jest obecność na całości szkolenia!

 

Link do zgłoszenia

 

Czuwaj!

Komendant kursu

(-) pwd. Michał Krudysz HR

730-057-077

michal.krudysz@zhr.pl