Kurs Przewodnikowski Drużynowych Harcerzy „ŻAR XXII”

Drogę do doskonałości harcerstwo wybiera najkrótszą, choć najtrudniejszą.
Pójście przebojem przez życie, które co krok rzuca nam pod nogi przeszkody,
zmusza nas do stworzenia sobie programu życiowego.
Aby taki program ułożyć, musi harcerz mieć wiarę w ten plan,
Musi uwierzyć w jego powodzenie.
Wiara ta wypłynie tylko ze znajomości samego siebie,
tylko z poczucia wielkości i jakości sił ducha, umysłu i ciała.
Harcerz musi wiedzieć, odczuć, jakiej miary siły zdoła wydobyć,
gdy spotka go taka czy inna przeciwność.
Leopold Ungeheuer

zgłoszenia: https://goo.gl/forms/gaclXbXDtwyhup6A3

termin zgłoszeń: 20.05.2017 Czytaj dalej Kurs Przewodnikowski Drużynowych Harcerzy „ŻAR XXII”

Kurs Drużynowych Wędrowników „NA GRANI XI”

Drogę do doskonałości harcerstwo wybiera najkrótszą, choć najtrudniejszą.
Pójście przebojem przez życie, które co krok rzuca nam pod nogi przeszkody,
zmusza nas do stworzenia sobie programu życiowego.
Aby taki program ułożyć, musi harcerz mieć wiarę w ten plan,
Musi uwierzyć w jego powodzenie.
Wiara ta wypłynie tylko ze znajomości samego siebie,
tylko z poczucia wielkości i jakości sił ducha, umysłu i ciała.
Harcerz musi wiedzieć, odczuć, jakiej miary siły zdoła wydobyć,
gdy spotka go taka czy inna przeciwność.
Leopold Ungeheuer

zgłoszenia: https://goo.gl/forms/RqL4pxaMMKDh2xjF2

termin zgłoszeń: 20.05.2017 Czytaj dalej Kurs Drużynowych Wędrowników „NA GRANI XI”

Msza św. w 106 rocznicę powstania harcerstwa na ziemiach polskich

W dniu 22 maja 1911 r. Andrzej Małkowski wydał rozkaz tworzący oficjalnie pierwsze cztery drużyny skautowe we Lwowie:

  • I Lwowska Drużyna Skautów im. Tadeusza Kościuszki
  • II Lwowska Drużyna Skautów im. Jana Karola Chodkiewicza
  • III Lwowska Drużyna Skautek im. Emilii Plater
  • IV Lwowska Drużyna Skautów
W imieniu Zarządu Okręgu Małopolskiego ZHR zapraszam wszystkie zuchenki, zuchy, harcerki, harcerzy, wędrowniczki i wędrowników oraz instruktorki i instruktorów i sympatyków harcerstwa na mszę św. dziękczynną w 106 rocznicę powstania harcerstwa na ziemiach polskich.
Msza  św. będzie w dniu 21 maja 2017 o godzinie 9.00 w kościele św. Idziego.

Czuwaj!
hm Paweł Pająk HR
Przewodniczący Zarządu Okręgu Małopolskiego ZHR
e-mail: pawelpajak@zhr.pl

Zlot Małopolskiej Chorągwi Harcerzy 2017

Druhowie!
Przed Wami Zlot Małopolskiej Chorągwi Harcerzy „Całym Życiem”! Odbędzie się już niebawem. Na Zlot zapraszam Gromady Zuchów, Drużyny Harcerzy i Drużyny Wędrowników. Poniższym formularzem deklarujecie swój udział w Zlocie oraz podajecie orientacyjne informacje, abyśmy mogli oszacować koszt i lepiej przygotować program. Ostateczne potwierdzenie udziału w Zlocie nastąpi 21 maja poprzez wysyłanie listy osobowej.

Czytaj dalej Zlot Małopolskiej Chorągwi Harcerzy 2017

SKOLE IV – relacja 1

17761415 1029488347150774_384497997_o

Szkoła Instruktorska MChH-y

Kurs Podharcmistrzowski

„SKOLE IV”

„Wychowanie Wodzów jest pierwszym obowiązkiem harcmistrza-drużynowego”

 Leopold Ungeheuer

 

W dniach 24 – 26 marca 2017 roku odbył się pierwszy biwak czwartej edycji kursu

podharcmistrzowskiego „SKOLE IV” organizowanego w Małopolskiej Chorągwi Harcerzy. Wyjazd ten

miał miejsce na Bene, chacie szczepu Szarej Siódemki w Gorcach, i miał charakter wprowadzenia

wszystkich 12 kursantów w tematykę kursu. Przy kominku i z gorącej kubkiem herbaty poruszali więc

oni, wraz z kadrą kursu, podstawowe tematy dotyczące podharcmistrzów. Głębokiej analizie poddali

samą sylwetkę instruktora z zieloną lilijką, jego zadania, rola i miejsce w Związku. Z tej dyskusji

przeszli do omówienia funkcji hufcowego, szczepowego oraz komendanta zgrupowania. Główną osią

drugiej części biwaku było Prawo Harcerskie. Podzieleni na grupy rozbierali na czynniki pierwsze

każdy z punktów, starając się odnaleźć sens i uzasadnienie poszczególnych wytycznych harcerskiego

dekalogu. Najważniejsza okazała się dyskusja dotycząca punktu 10. Po długiej i burzliwej wymianie

myśli oraz wypiciu trzeciego kubka herbaty, kursanci sformułowali kolejny, głębszy sens „dziesiątki” –

Wyrzeczenie. Świadoma i dobrowolna decyzja ciągłej pracy nad sobą i swoim charakterem.

 

Trzeciego dnia kursanci pochylili się nad sprawą referatów oraz metodyki zuchowej. Z tej rozmowy

wynikła dyskusja na temat stylizacji obozowej oraz militaryzmu w harcerstwie. Ostatnie zajęcia

przybrały formę analizy SWOT aktualnej sytuacji Małopolskiej Chorągwi Harcerzy, w tym

zastanowienie się nad problemami hufców, korpusu instruktorskiego, działań samej chorągwi.

Analiza na tym biwaku była dopiero wstępem do tego zagadnienia – na następny wyjazd zostały już

zapowiedziane osobne zajęcia.

 

Zajęcia prowadził głównie komendant kursu – hm. Piotr Popławski HR, ale również zaproszeni

hufcowi i komendant Małopolskiej Chorągwi Harcerzy. Zapowiedziany został także następny etap

kursowej wędrówki – biwak w okolicach Krakowa – oraz kolejne tematy, z którymi zmagać się będą

przyszli podharcmistrzowie – postawa mężczyzny we współczesnym świecie, metodyka wędrownicza,

organizacja obozów oraz odpowiedzialność prawna. Całym życiem!

 

Czuwaj!

 

Kurs Podharcmistrzowski „SKOLE IV”

 

17759062 1029487950484147_1800819823_o

img 20170325_202412

ZIMOWISKA 2017

Terminy wydawania zgód na Akcję Zimową 2017:
– 17 stycznia 2017
– 24 stycznia 2017
w godzinach 18-20.

Wymagane rzeczy do odebrania zgody:
– zatwierdzony plan pracy akcji (1 kopia do zostawienia)
– wypełniona danymi uczestników książka pracy akcji (do wglądu)
– wypełniona śródroczna książka pracy jednostki (do wglądu)
– potwierdzenie wpłaty składek członkowskich jednostki (do wglądu)
– potwierdzenie wpłaty składek instruktorskich wszystkich wychowawców (do wglądu)
– uzupełnienie zgłoszenia na akcję (link:https://goo.gl/forms/EvfHIUJEDueq2qxk2)