2011. 01. 15 RLS 3/10/11

 

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej

Małopolska Chorągiew Harcerzy

im. Andrzeja Małkowskiego

31-532 Kraków, ul. Grzegórzecka 45-47

Kraków, 15 stycznia 2011 roku

 

 

Rozkaz Specjalny L. 3/10/11

 

 

Będą kiedyś te iskry zaklęte, co tak jasno dziś złocą twą twarz opowiadać o Tobie legendę…”

 

Druhowie!

Dziewięćdziesiąt dwa lata temu w wodach cieśniny Mesyńskiej zginał Andrzej Małkowski. Jednak to, co zapoczątkował trwa po dziś dzień. W dniu, w którym wspominamy patrona naszej chorągwi módlmy się za niego, ale też za nas byśmy z radością przeżywali Wielką Przygodę i prowadzili Wielką Grę.

 

 

 

 1. STOPNIE INSTRUKTORSKIE

 

  1. Na wniosek Komisji Instruktorskiej Małopolskiej Chorągwi Harcerzy zamykam próbę z wynikiem pozytywnym i przyznaję stopień przewodnika druhom:

 

 • HO Krzysztofowi KOZŁOWSKIEMU

 

 

 1. POCHWAŁY

 

  1. Udzielam pochwały dh hm Dariuszaowi GROCHALOWI za przygotowanie konferencji Instruktorskiej.

  2. Udzielam pochwały dh Dominikowi Skwierawskiemu za wzorowe przygotowanie i przeprowadzenie oraz podsumowanie Harców Ćwików.

 

 

 1. PODZIĘKOWANIA

 

  1. Dziękuje drużynom im. Andrzeja Małkowskiego spoza Małopolskiej Chorągwi Harcerzy za uświetnienie swoją obecnością mszy świętej i apelu.

 

 

Czuwaj!

 

p.o. KOMENDANTA

Małopolskiej Chorągwi Harcerzy

im. Andrzeja Małkowskiego

( – ) phm. Maciej Klima HR

2010. 07. 02 RL 10/09/10

 

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej

Małopolska Chorągiew Harcerzy

31-532 Kraków, ul. Grzegórzecka 45-47

Kraków, 2 lipca 2010 roku

Rozkaz L. 10/09/10

Druhowie!

1. WYJĄTKI Z ROZKAZÓW JEDNOSTEK NADRZĘDNYCH

1.1. Wyjątki z Rozkazu Naczelnika Harcerzy RL. 7/10 z dnia 30 czerwca 2010r.:

2. Jednostki Organizacyjne

2.7. Na wniosek sekretarza Komisji Instruktorskiej Małopolskiej Chorągwi Harcerzy zamykam próbę na stopień podharcmistrza z wynikiem pozytywnym i przyznaję stopień podharcmistrza pwd. Radosławowi Podkowie.”

2. STOPNIE HARCERSKIE

2.1. Na wniosek Kapituły Stopnia Harcerza Rzeczypospolitej zmieniam opiekuna
w próbie ćw. Jakuba Górniaka na stopień Harcerza Orlego na druha:

opiekun – phm. Filip BALICKI HR

2.2. Na wniosek Kapituły HO przy 1 NDW i 3 NDH otwieram próbę na stopień Harcerza Orlego druhom:

ćw. Krzysztofowi BALONOWI

ćw. Piotrowi JEZIORKOWI

ćw. Wojciechowi KORABIKOWI

ćw. Karolowi ŚLUSARCZYKOWI

3. JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

3.1. Na wniosek Zarządu Okręgu Małopolskiego ZHR zwalniam z funkcji szczepowego Szczepu Ruczaj z ważnością od dnia 28.06.2010 druha:

pwd. Piotra WITKOWSKIEGO HO

3.2. Na wniosek Zarządu Okręgu Małopolskiego ZHR mianuję na funkcję kwatermistrza Szczepu „Arkona 18” z ważnością od dnia 28.06.2010 druha:

ćw. Filipa SZCZYPIŃSKIEGO

4. AKCJA LETNIA 2008

4.1. Mianuję komendantem zgrupowania obozów Szczepu Fioletowej Trójki:

phm. Radosława PODKOWĘ HR

kwatermistrzem:

hm. Ryszarda ORNATA HR

4.2. Mianuję komendantem zgrupowania obozów Szczepu Szarej 7:

phm. Mikołaja PROCHOWNIKA HR

4.3. Mianuję komendantem zgrupowania obozów szczepów „Arkona 18”
i „Wagabundy”:

phm. Piotra CHOLEWCZUKA HR

4.4. Mianuję komendantem zgrupowania obozów szczepu „Słowiki”:

phm. Jana TOMALĘ HR – w terminie 2.08-10.08
i 18.08-28.08.2010r

hm. Michała STERNICKIEGO HR w terminie 10.08-18.08.2010r.

4.5. Mianuję komendantem zgrupowania kolonii Szczepu „Puszcza”:

hm. Marcina DOROSZA HR

kwatermistrzem:

pwd. Jana RAJPOLTA HO

4.6. Mianuję komendantem obozu 7 Krakowskiej Drużyny Wędrowników im. T.Reytana:

pwd. Wojciecha SNOCHA HO

kwatermistrzem:

HO Jana ONDERKĘ

4.7. Mianuję komendantem obozu 3 Krakowskiej Drużyny Wędrowników im. Kazimierza Pułaskiego:

pwd. Mikołaja BIAŁKO HO

4.8. Mianuję komendantem obozu 3 Niepołomickiej Drużyny Harcerzy „Niepołomni”:

pwd. Pawła RABIEJA HO – w terminie 17.07–31.07.2010r.

informuję, że w terminie 04.07–16.07.2010r. komendantem obozu będzie

phm. Maciej KLIMA HR

4.9. Mianuję komendantem kolonii 7 Krakowskiej Gromady Zuchowej „Orle Bractwo” i 70 Krakowskiej Gromady Zuchowej „Leśne Woje”:

phm. Jacka FECZKO HR – w terminie 4.07-8.07.2010r.

phm. Bohdana SOBIECKIEGO HR – w terminie 9.07-13.07.2010r.

4.10. Mianuję komendantem kolonii 11 Podgórskiej Gromady Zuchów „Puszgwardia” i 44 Krakowskiej Gromady Zuchów „Małe Legiony”:

pwd. Dominika SKWIERAWSKIEGO HO

4.11. Mianuję komendantem obozu 44 Krakowskiej Drużyny Harcerzy
im. K.K. Baczyńskiego:

pwd. Jakuba STRYCHARZA HO

4.12. Mianuję kwatermistrzem zgrupowania obozów Szczepu „Puszcza Niepołomice”:

ćw. Krzysztofa BALONA

4.13. Mianuję kwatermistrzem zgrupowania kolonii Szczepu „Puszcza Niepołomice”:

pwd. Pawła RABIEJA HO

4.14. Mianuję kwatermistrzem zgrupowania obozów Szczepów „Dąbie” i Czarnej Trzynastki Krakowskiej:

ćw. Grzegorza ŚWIERCZKA

C z u w a j !

p.o. KOMENDANTA

Małopolskiej Chorągwi Harcerzy

im. Andrzeja Małkowskiego

( – ) phm. Maciej Klima HR

 

2010. 04. 28 RL 8/09/10

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej

Małopolska Chorągiew Harcerzy

31-532 Kraków, ul. Grzegórzecka 45-47

Kraków, 28 kwietnia 2010 roku

Rozkaz L. 8/09/10

Druhowie!

1. WYJĄTKI Z ROZKAZÓW JEDNOSTEK NADRZĘDNYCH

1.1. Wyjątki z Rozkazu Specjalnego Naczelnika Harcerzy RSL. 4/10 z dnia 30 marca 2010r.:

1. Służba Instruktorska

1.1. Zaliczam służbę instruktorską za rok 2009 i wpisuję na listę instruktorów druhów:

Małopolska Chorągiew Harcerzy
– hm. Piotr Popławski,
– hm. Piotr Turkiewicz,

1.2. Wyjątki z Rozkazu Naczelnika Harcerzy RL. 4/10 z dnia 13 kwietnia 2010r.:

2. Jednostki organizacyjne.

2.3. Na wniosek p.o. Komendanta Małopolskiej Chorągwi Harcerzy powołuję Komisję Instruktorską Małopolskiej Chorągwi Harcerzy oraz nadaję jej uprawnienia do prowadzenia prób podharcmistrzowskich do dnia 6 lutego 2011 roku, w składzie:
– hm. Marcin Dorosz,
– hm. Dariusz Grochal,
– hm. Radosław Kurek – Przewodniczący Komisji,
– hm. Piotr Popławski,
– hm. Andrzej Szaran,
– hm. Szymon Tatar,
– phm. Bohdan Sobiecki,
– phm. Dariusz Grządziel.

2.5. Na wniosek p.o. Komendanta Małopolskiej Chorągwi Harcerzy zwalniam z funkcji hufcowego Hufca Kraków „Zwierzyniec“ phm. Piotra Cholewczuka.

2.6. Na wniosek p.o. Komendanta Małopolskiej Chorągwi Harcerzy zwalniam z funkcji hufcowego Hufca Kraków „Krowodrza“ hm. Andrzeja Szarana.

2.7. Na wniosek p.o. Komendanta Małopolskiej Chorągwi Harcerzy rozwiązuję Hufiec Kraków „Zwierzyniec“ oraz rozwiązuję Hufiec Kraków „Krowodrza“ jednocześnie powołuję Hufiec Kraków „Krowodrza“ – składający się z jednostek harcerskich oraz terenu działania dawnych Hufców Kraków „Zwierzyniec“ i Kraków „Krowodrza“.

2.8. Na wniosek p.o. Komendanta Małopolskiej Chorągwi Harcerzy mianuję na funkcję Hufcowego Hufca Harcerzy Kraków „Krowodrza“ phm. Piotra Cholewczuka.

2.9. Na wniosek p.o. Komendanta Małopolskiej Chorągwi Harcerzy Powołuję Tatrzański Związek Drużyn Harcerzy w skład którego wejdą jednostki:
– 3 Zakopiańska Drużyna Harcerzy „Górska Ostoja” im. Tadeusza Kościuszki,
– 6 Zakopiańska Drużyna Harcerzy im. Zawiszy Czarnego,
– 4 Zakopiański Samodzielny Zastęp Harcerzy,

2.10. Na wniosek p.o. Komendanta Małopolskiej Chorągwi Harcerzy mianuję na funkcję Komendanta Tatrzańskiego Związku Drużyn Harcerzy hm. Macieja Sady.

2.11. Na wniosek p.o. Komendanta Małopolskiej Chorągwi Harcerzy zwalniam pwd. Jana Bresia z funkcji p.o. hufcowego Hufca Harcerzy Kraków „Śródmieście“, dziękując mu za pełnioną służbę.

2.12. Na wniosek p.o. Komendanta Małopolskiej Chorągwi Harcerzy powierzam pełnienie obowiązków Hufcowego Hufca Harcerzy Kraków „Śródmieście“ pwd. Bartłomiejowi Dukała. Jednocześnie zgodnie z §6, p. 6, lit. a) Regulaminu Hufca Harcerzy ZHR zobowiązuje druha Bartłomieja do zdobycia stopnia podharcmistrza do dnia 13.04.2011 r.

2. SŁUŻBA INSTRUKTORSKA

2.1. Zaliczam służbę instruktorską za rok 2009 i wpisuję na listę instruktorów na rok 2010 druhów:

phm. Krzysztofa BULKĘ HR

phm. Wojciecha GODONIA HR

phm. Łukasza HAJDUKA HO

phm. Marcina SNOCHA HO

pwd. Jana BRESIA HO

pwd. Marka SEKUŁĘ HO

2.2. Zaliczam służbę instruktorską za rok 2009 i informuję o zmianie przydziału służbowego do Podkarpackiej Chorągwi Harcerzy przez druha:

pwd. Stanisława SZOMBARĘ HO

3. STOPNIE INSTRUKTORSKIE

3.1. Na wniosek Komisji Instruktorskiej Małopolskiej Chorągwi Harcerzy otwieram próbę na stopień podharcmistrza druhom:

pwd. Bartłomiejowi DUKALE HO

opiekun – hm. Szymon TATAR HR

pwd. Dominikowi SKWIERAWSKIEMU HO

opiekun – hm. Marcin DOROSZ HR

3.2. Na wniosek Komisji Instruktorskiej Małopolskiej Chorągwi Harcerzy otwieram próbę na stopień przewodnika druhom:

ćw. Wojciechowi KOCZUROWI

opiekun – phm. Przemysław KUSAK HR

ćw. Krzysztofowi KOZŁOWSKIEMU

opiekun – hm. Maciej SADY HR

ćw. Wiszowi ORŁOWSKIEMU

opiekun – hm. Maciej SADY HR

ćw. Filipowi SZCZYPIŃSKIEMU

opiekun – phm. Bohdan SOBIECKI HR

3.3. Na wniosek Komisji Instruktorskiej Małopolskiej Chorągwi Harcerzy umarzam próbę na stopień podharcmistrza druhom:

pwd. Maciejowi DOROSZEWSKIEMU HR

pwd. Grzegorzowi IGNACIAKOWI HR

3.4. Na wniosek Komisji Instruktorskiej Małopolskiej Chorągwi Harcerzy umarzam próbę na stopień przewodnika druhom:

HO Janowi ONDERCE

ćw. Kamilowi JAKUBASOWI

ćw. Tomaszowi ŁAKOMCZYKOWI

ćw. Mateuszowi PACOWI

4. JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

4.1. Na wniosek Zarządu Okręgu Małopolskiego ZHR zwalniam ze składu Zespołu ds. Promocji druha:

pwd. Jędrzeja SZLACHETKĘ HO

5. XI ZJAZD OKRĘGU MAŁOPOLSKIEGO ZHR

5.1. Dnia 9 maja 2009 odbędzie się XI Zjazdu Okręgu Małopolskiego ZHR, podczas którego wybierzemy nasze władze – Zarząd Okręgu oraz Komisję Rewizyjną. Zjazd Okręgu Małopolskiego ZHR odbędzie się w Klasztorze
OO. Kapucynów – Kraków, ul. Loretańska 11

 

8:00 – msza święta u OO. Kapucynów

9:00 – 9.30 podpisywanie list obecności, odbiór mandatów

9:30 – rozpoczęcie XI Zjazdu Okręgu Małopolskiego ZHR

(9:30 – I termin, 9:45 – II termin)

Obecność instruktorów obowiązkowa.

C z u w a j !

p.o. KOMENDANTA

Małopolskiej Chorągwi Harcerzy

( – ) phm. Maciej Klima HR

2010. 03. 02 RL 6/09/10

 

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej

Małopolska Chorągiew Harcerzy

31-532 Kraków, ul. Grzegórzecka 45-47

Kraków, 2 marca 2010 roku

Rozkaz L. 6/09/10

 

 

„Oto klucz do szczęścia; nie brać rzeczy zbyt tragicznie, robić co możecie najlepszego w danej chwili, życie uważać za grę, a świat za boisko.”

— Robert Baden-Powell

Druhowie!

1. WYJĄTKI Z ROZKAZÓW JEDNOSTEK NADRZĘDNYCH

1.1. Wyjątki z Rozkazu Specjalnego Naczelnika Harcerzy RSL. 2/10 z dnia 6 lutego 2010r.:

1. Jednostki organizacyjne.

1.1. Na wniosek Zbiórki Instruktorów Małopolskiej Chorągwi Harcerzy mianuję na funkcję p.o. Komendanta Chorągwi druha phm. Macieja Klime HR.

2. KOMENDA CHORĄGWI

2.1. Mianuję Zastępcami Komendanta Chorągwi druhów:

hm. Andrzeja SZARANA HR

phm. Dariusza GRZĄDZIELA HO

2.2. Powołuję Komendę Chorągwi w składzie:

hm. Marcin DOROSZ HR – Szef Referatu Zuchowego

phm. Mikołaj PROCHOWNIK HR – Szef Referatu Wędrowników

phm. Paweł LISOWSKI HO – Szef Referatu Harcerzy

phm. Paweł PAJĄK HR – Skarbnik Chorągwi

hm. Aleksander RYCHLIK HR – przyboczny komendy

ds. pozyskiwania funduszy

pwd. Łukasz BRZEZIŃSKI ćw. – szef biura Komendy Chorągwi

pwd. Maciej DOROSZEWSKI HR – przyboczny komendy

ds. komunikacji

pwd. Bartłomiej DUKAŁA HO – webmaster

3. KOMISJA INSTRUKTORSKA

3.1. Powołuję Komisję Instruktorską Małopolskiej Chorągwi Harcerzy w składzie:

hm. Marcin DOROSZ HR

hm. Dariusz GROCHAL HR – z wyboru instruktorów

hm. Radosław KUREK HR – z wyboru instruktorów

hm. Piotr POPŁAWSKI HR

hm. Andrzej SZARAN HR – z wyboru instruktorów

hm. Szymon TATAR HR

phm. Dariusz GRZĄDZIEL HO

phm. Bohdan SOBIECKI HR

3.2. Mianuję przewodniczącym Komisji Instruktorskiej Małopolskiej Chorągwi Harcerzy druha:

hm. Radosława KURKA HR

3.3. Podaję do informacji terminy spotkań Komisji Instruktorskiej:

10 marca 2010

14 kwietnia2010

28 kwietnia 2010

12 maja 2010

09 czerwca 2010

4. KAPITUŁA HARCERZA RZECZYPOSPOLITEJ

4.1. Powołuję Kapitułę Stopnia Harcerza Rzeczypospolitej w składzie:

hm. Piotr TURKIEWICZ HR

hm. Krzysztof WÓJTOWICZ HR

phm. Filip BALICKI HR

phm. Piotr BIAŁKO HR

phm. Paweł BUCKI HR

phm. Krzysztof BULKA HR

phm. Jacek FECZKO HR

phm. Paweł PAJĄK HR

4.2. Mianuję przewodniczącym Kapituły Stopnia Harcerza Rzeczypospolitej druha:

hm. Piotra TURKIEWICZA HR

4.3. Mianuję sekretarzem Kapituły Harcerza Rzeczypospolitej druha:

phm. Filipa BALICKIEGO HR

4.4. Podaję do informacji najbliższy termin spotkania Kapituły Stopnia Harcerza Rzeczypospolitej:

8 marca 2010 – od godz. 19:00

5. JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

5.1. Na wniosek Zbiórki Wyborczej Kręgu zwalniam z funkcji p.o. przewodniczącego Harcerskiego Kręgu Kleryckiego „Igniculus” im. św. Franciszka z Asyżu:

HO Tomasza ŁAKOMCZYKA

5.2. Na wniosek Zbiórki Wyborczej Kręgu mianuje p.o. przewodniczącego Harcerskiego Kręgu Kleryckiego „Igniculus” im. św. Franciszka z Asyżu:

ćw. Daniela JANUSZKA

5.3. Sprostowanie – w rozkazie specjalnym L. 5/09/10 w pkt. 8.5. została podana błędnie nazwa drużyny, powinno być:

3 Zakopiańska Drużyna Harcerzy „Górska Ostoja”

6. ZBIÓRKA INSTRUKTORÓW CHORĄGWI

6.1. Dziękuję za pomoc w przygotowaniach i za służbę podczas Zbiórki Instruktorów Chorągwi w dniu 6 lutego 2010 r. druhom:

br. Rafałowi TAŃSKIEMU

hm. Marcinowi DOROSZOWI HR

hm. Andrzejowi SZARANOWI HR

hm. Krzysztofowi WÓJTOWICZOWI HR

phm. Dariuszowi GRZĄDZIELOWI HO

phm. Pawłowi LISOWSKIEMU HO

phm. Bohdanowi SOBIECKIEMU HR

pwd. Bartłomiejowi DUKALE HO

pwd. Łukaszowi BRZEZIŃSKIEMU ćw.

pwd. Markowi ŚWIERCZKOWI HO

6.2. Dziękuję za pomoc w przygotowaniu sali na zbiórkę druhom ze Szczepu „Dąbie”:

phm. Pawłowi PAJĄKOWI HR

pwd. Aleksandrowi MÜLLEROWI HO

wyw. Bartłomiejowi DĘBOWSKIEMU

mł. Mateuszowi GŁOWIE

mł. Michałowi JAWORSKIEMU

7. ZLOT CHORĄGWI

7.1. Zwołuję Zlot Małopolskiej Chorągwi Harcerzy w terminie 30.04– 3.05.2010. Dla wędrowników i zuchów będzie to zlot drużyn, dla harcerzy zlot zastępów zastępowych. Zgłoszenia na zlot będą przyjmowane do 25.03.2010. Forma zgłoszeń oraz szczegóły organizacyjne podane zostaną na stronie internetowej Chorągwi.

8. INNE

8.1. Przypominam wszystkim instruktorom o Okręgowej Konferencji Wyborczej
w dniu 14 marca. Rozpoczęcie zbiórki mszą św. w kościele św. Idziego
o godz. 9:00. Rejestracja przed zbiórką w godz. 10:15-10:45 w klasztorze
OO. Kapucynów na ul. Loretańskiej 11. Obecność obowiązkowa.

9. AKCJA ZIMOWA 2010 – wizytacje

9.1. Na wniosek Hufcowego Hufca Harcerzy Kraków Krowodrza podaję wyniki wizytacji przeprowadzonych w trakcie AZ2010:

§ 10 KDH „Dzieci Słońca” im. A. Małkowskiego – ocena B (dobra); 330,5 pkt.

§ 19 KLDH „Ptaki Polskie” im. F.Żwirki i S.Wigury – ocena W (wzorowa); 408 pkt.

§ 19 KLDH „Orli Szaniec” im.Żwirki i Wigury – ocena W (wzorowa); 408 pkt.

§ 40KDH „Barykada” im. Obrońców Westerplatte – ocena A (bardzo dobra); 375 pkt.

 

 

C z u w a j !

p.o. KOMENDANTA

Małopolskiej Chorągwi Harcerzy

( – ) phm. Maciej Klima HR

 

2010. 10. 10 RSL 1/10/11

 

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej

Małopolska Chorągiew Harcerzy

im. Andrzeja Małkowskiego

31-532 Kraków, ul. Grzegórzecka 45-47

Wieliczka, 10 października 2010 roku

Rozkaz Specjalny L. 1/10/11

„Tylko orły szybują nad granią …”

Druhowie!

Dziś w Dzień Papieski poznajemy pierwszą od kilku lat Drużynę Orlą Małopolskiej Chorągwi Harcerzy. Mam nadzieję, że będzie to dla niej przyczynek
do dalszego rozwoju.

1. DRUŻYNA ORLA

1.1. Po zwycięstwie w Turnieju Drużyn Leśnych – Drużyną Orlą Małopolskiej Chorągwi Harcerzy w roku harcerskim 2009/2010 zostaje:

6 Zakopiańska Drużyna Harcerzy im. Zawiszy Czarnego

1.2. Upoważniam phm. Pawła Lisowskiego do reprezentowania chorągwi na dzisiejszych uroczystościach.

2. PODZIĘKOWANIA

2.1. Dziękuję władzom Wieliczki oraz Braciom franciszkanom za pomoc
w organizacji Turnieju Drużyn Leśnych.

2.2. Dziękuje Krzysztofowi Jabłońskiemu za zaangażowanie i pomoc.

2.3. Dziękuję pwd. Radosławowi Polańskiemu za gotowość do służby i wzorowe jej wypełnienie.

2.4. Dziękuje Kręgowi Harcerstwa Starszego „HAK” za pomoc w organizacji imprezy.

C z u w a j !

p.o. KOMENDANTA

Małopolskiej Chorągwi Harcerzy

im. Andrzeja Małkowskiego

( – ) phm. Maciej Klima HR

 

 

Współna służba Okręgu na uroczystościach beatyfikacyjnych

Bądźcie na tym świecie nosicielami wiary i nadziei chrześcijańskiej, żyjąc miłością na co dzień. Bądźcie wiernymi świadkami Chrystusa zmartwychwstałego, nie cofajcie się nigdy przed przeszkodami, które piętrzą się na ścieżkach Waszego życia. Liczę na Was. Na Wasz młodzieńczy zapał i oddanie Chrystusowi.

— Jan Paweł II (Karol Wojtyła)

Zapraszam każdą zuchnę i każdego zucha, harcerkę i harcerza, wędrowniczkę
i wędrownika, instruktorkę i instruktora do wspólnej modlitwy i przeżywania uroczystości  Beatyfikacji naszego Papieża Jana Pawła II . Spotykamy się o godzinie 8.00 na pętli tramwajowej w Łagiewnikach, stamtąd razem przejdziemy na miejsce Mszy Świętej.

Bądźmy gotowi do służby, jeżeli zajdzie taka potrzeba.

Już teraz zapraszam do służby przed Mszą św. – rozdawania pielgrzymom darmowego wydania gazety – Rzeczypospolitej. Chętnych do służby zapraszam do zgłaszania się do Marty Serwin telefonicznie, sms-em  (509-509-959 begin_of_the_skype_highlighting 509-509-959 end_of_the_skype_highlighting) lub e-mailowo (kaja1118@wp.pl)  a spotykamy się o godzinie 6.50 na przystanku tramwajowym  (np. 8) przy Sanktuarium Bożego Miłosierdzia. Gazety roznosić będziemy do 10.00 a potem (wspólnie z resztą harcerzy) weźmiemy udział we Mszy św.

Czuwajmy!

Marta Serwin

Przewodnicząca Okręgu Małopolskiego ZHR

 

Służba w Łagiewnikach

Służba dla Harcerzy, Wędrowników i Instruktorów z Małopolski!

Wielu z nas pamięta ostatnie dni ziemskiego życia Jana Pawła II. Umierający papież zgromadził wokół siebie miliony ludzi na całym świecie i nas w Watykanie oraz w Krakowie . Niech i dziś zgromadzi nas wokół siebie. Zachęcamy wszystkich Małopolan do wspólnego przeżywania beatyfikacji Sługi Bożego Jana Pawła II.


Zbierzmy się razem w Łagiewnikach w niedzielę 01.05.2011.

Zachęcamy do  zdobywania sprawności Biała Służba 2011 i podjęcia służby porządkowej pod kierunkiem „Fioletowej 3”.


Wszelkich dodatkowych informacji udzielają:

pwd. Kamil Cyran HO – Szczep Fioletowej 3

hm. Maciej Klima HR – Komendant Małopolskiej Chorągwi Harcerzy.

 

Beatyfikacja Sługi Bożego Jana Pawła II

BEATYFIKACJA JANA PAWŁA II

Serdecznie zachęcam do uczestnictwa w Uroczystościach Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach jako dziękczynnie za dar beatyfikacji sługi Bożego Jana Pawła II.

Plan Uroczystości

Sanktuarium Bożego Miłosierdzia Kraków – Łagiewniki
1 maja 2011 r.
Porządek Mszy świętych:

00:00 Bazylika
ks. biskup Jan Zając, Wikariusz Generalny Archidiecezji Krakowskiej

6:00 Bazylika
ks. kanonik Zygmunt Kosowski, Dyrektor Wydawnictwa św. Stanisława BM

8:00 Bazylika
ks. dr Sławomir Wasilewski, Rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Łowiczu

10:00 Ołtarz Polowy
Transmisja uroczystości beatyfikacyjnej z Watykanu do homilii Ojca Świętego Benedykta XVI, po homilii Msza Święta pod przewodnictwem ks. biskupa Jana Zająca, Wikariusza Generalnego Archidiecezji Krakowskiej

12:00 Ołtarz Polowy
ks. biskup Wiesław Lechowicz, Biskup Pomocniczy Diecezji Tarnowskiej

15:00 Bazylika – GODZINA MIŁOSIERDZIA
ks. biskup Jan Zając, Wikariusz Generalny Archidiecezji Krakowskiej

16:30 Ołtarz Polowy
ks. dr Ryszard Andrzejewski, Zgromadzenie św. Michała Archanioła

18:00 Bazylika
ks. infułat Jerzy Bryła, parafia Najświętszego Salwatora w Krakowie

19:00 Kaplica Klasztorna
O. dr Wojciech Ziółek SJ, Prowincjał XX. Jezuitów

Czuwaj!
z Bogiem
Kapelan

Święta Wielkanocne 2011

W tym błogosławionym czasie Świętego Triduum Paschalnego wszystkim Zuchom, Harcerzom, Wędrownikom i Instruktorom oraz naszym Drogim Przyjaciołom pragniemy złożyć życzenia.

Niech ten czas będzie dla Was okazją do refleksji i zadumy oraz momentem pochylenia się nad sprawami naprawdę ważnymi.

Życzymy Wam i Waszym Bliskim, abyście odkryli w sobie autentyczną radość płynącą ze Zmartwychwstania Pańskiego.

Niech Pan, który nie zna śmierci napełni Wasze serca mocą radości i pokoju.

Niech Zmartwychwstały Chrystus, Zwycięzca śmierci, piekła i szatana darzy Was swoim błogosławieństwem, zdrowiem i potrzebnymi łaskami.


SURREXIT CHRISTUS! ALLELUIA!

 

 


CZUWAJ!

Komenda Małopolskiej Chorągwi Harcerzy

Święte Triduum Paschalne w Kościele Św. Idziego

Święte Triduum Paschalne

To jedna uroczystość. Rzymski kalendarz liturgiczny nie zna uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego, ale Paschalne Triduum Męki i Zmartwychwstania Pańskiego. Pascha rozpoczyna się w Wielki Czwartek Mszą świętą Wieczerzy Pańskiej, a kończy się Nieszporami Niedzieli Zmartwychwstania. Jest to jeden obchód, jedno święto, którego nie można i nie da się podzielić.

W kościele św. Idziego Paschalne Triduum Męki i Zmartwychwstania Pańskiego odbywać się będzie:

Wielki Czwartek godz. 18.00 – adoracja JHS do godz. 22.00

Wielki Piątek godz. 18.00 – adoracja JHS do godz. 22.00

Wielka Sobota – adoracja JHS od godz. 8.00 – święcenie pokarmów godz. 12.00

Wigilia Paschalna godz. 20.00

Bardzo proszę o nie odkładanie sakramentu pojednania na ostatnią chwilę. Jeżeli ktoś by pilnie potrzebował spowiedzi to jestem wówczas do dyspozycji.

Z Bogiem

Czuwaj

Kapelan