2010. 10. 01 RL 2/10/11

 

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej

Małopolska Chorągiew Harcerzy

im. Andrzeja Małkowskiego

31-532 Kraków, ul. Grzegórzecka 45-47

Kraków, 1 października 2010 roku

 

 

Rozkaz L. 2/10/11

 

Druhowie!

 

 

 1. KATEGORYZACJA

1.1 Zwołuję Turniej Drużyn Leśnych, który odbędzie się 10.10.2010 w Wieliczce.

2.1. Komendantem turnieju mianuję druha:

 

–    pwd. Radosława POLAŃSKIEGO HO

2. KONFERENCJA INSTRUKTORSKA

2.1. Zwołuję Konferencję Instruktorską Małopolskiej Chorągwi, która odbędzie się 9 stycznia 2010 roku. Tematem konferencji będzie        praca hufców.

2.2. Komendantem Konferencji mianuję druha:

–    hm. Dariusza GROCHALA HR

 

3. INSTRUKTORZY

 

3.1. Na własną prośbę skreślam z listy instruktorów druha:

–   pwd. Jana RAJPOLTA HO

dziękując mu za służbę.

4. PLANY PRACY

4.1. Zatwierdzam do realizacji plan pracy Hufca Harcerzy Kraków Stare Miasto.

 

Czuwaj!

 

p.o. KOMENDANTA

Małopolskiej Chorągwi Harcerzy

im. Andrzeja Małkowskiego

( – ) phm. Maciej Klima HR

2010. 11. 11 RSL 2/10/11

 

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej

Małopolska Chorągiew Harcerzy

im. Andrzeja Małkowskiego

31-532 Kraków, ul. Grzegórzecka 45-47

Kraków, 11 listopada 2010 roku

 

 

Rozkaz Specjalny L. 2/10/11

 

 

 

 

 

 

 1. STOPNIE INSTRUKTORSKIE

  1.1 Na wniosek Komisji Instruktorskiej Małopolskiej Chorągwi Harcerzy zamykam próbę z wynikiem pozytywnym i przyznaję stopień przewodnika druhom:

– HO Mateuszowi NIEDZIELSKIEMU ( z ważnością od 12.2010 czyli od momentu ukończenia 18 lat)

– HO Grzegorzowi STOKŁOSIE

– HO Wiszowi ORŁOWSKIEMU

– HO Michałowi MUSIAŁOWI

2. ŻAŁOBA

2.1 Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci ks. hm. Krzysztofa Szczygła. Ogłaszam miesięczną żałobę w Małopolskiej Chorągwi Harcerzy.      Proszę, aby wszystkie sztandary były przystrojone kirem a harcerze mieli czarne przepaski na krzyżach. Pogrzeb odbędzie się w sobotę 13.11. Zacznie się o 12.00 w kościele sióstr Norbertanek na Salwatorze.

 

Czuwaj!

 

p.o. KOMENDANTA

Małopolskiej Chorągwi Harcerzy

im. Andrzeja Małkowskiego

( – ) phm. Maciej Klima HR

2011. 01. 15 RLS 3/10/11

 

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej

Małopolska Chorągiew Harcerzy

im. Andrzeja Małkowskiego

31-532 Kraków, ul. Grzegórzecka 45-47

Kraków, 15 stycznia 2011 roku

 

 

Rozkaz Specjalny L. 3/10/11

 

 

Będą kiedyś te iskry zaklęte, co tak jasno dziś złocą twą twarz opowiadać o Tobie legendę…”

 

Druhowie!

Dziewięćdziesiąt dwa lata temu w wodach cieśniny Mesyńskiej zginał Andrzej Małkowski. Jednak to, co zapoczątkował trwa po dziś dzień. W dniu, w którym wspominamy patrona naszej chorągwi módlmy się za niego, ale też za nas byśmy z radością przeżywali Wielką Przygodę i prowadzili Wielką Grę.

 

 

 

 1. STOPNIE INSTRUKTORSKIE

 

  1. Na wniosek Komisji Instruktorskiej Małopolskiej Chorągwi Harcerzy zamykam próbę z wynikiem pozytywnym i przyznaję stopień przewodnika druhom:

 

 • HO Krzysztofowi KOZŁOWSKIEMU

 

 

 1. POCHWAŁY

 

  1. Udzielam pochwały dh hm Dariuszaowi GROCHALOWI za przygotowanie konferencji Instruktorskiej.

  2. Udzielam pochwały dh Dominikowi Skwierawskiemu za wzorowe przygotowanie i przeprowadzenie oraz podsumowanie Harców Ćwików.

 

 

 1. PODZIĘKOWANIA

 

  1. Dziękuje drużynom im. Andrzeja Małkowskiego spoza Małopolskiej Chorągwi Harcerzy za uświetnienie swoją obecnością mszy świętej i apelu.

 

 

Czuwaj!

 

p.o. KOMENDANTA

Małopolskiej Chorągwi Harcerzy

im. Andrzeja Małkowskiego

( – ) phm. Maciej Klima HR

2010. 07. 02 RL 10/09/10

 

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej

Małopolska Chorągiew Harcerzy

31-532 Kraków, ul. Grzegórzecka 45-47

Kraków, 2 lipca 2010 roku

Rozkaz L. 10/09/10

Druhowie!

1. WYJĄTKI Z ROZKAZÓW JEDNOSTEK NADRZĘDNYCH

1.1. Wyjątki z Rozkazu Naczelnika Harcerzy RL. 7/10 z dnia 30 czerwca 2010r.:

2. Jednostki Organizacyjne

2.7. Na wniosek sekretarza Komisji Instruktorskiej Małopolskiej Chorągwi Harcerzy zamykam próbę na stopień podharcmistrza z wynikiem pozytywnym i przyznaję stopień podharcmistrza pwd. Radosławowi Podkowie.”

2. STOPNIE HARCERSKIE

2.1. Na wniosek Kapituły Stopnia Harcerza Rzeczypospolitej zmieniam opiekuna
w próbie ćw. Jakuba Górniaka na stopień Harcerza Orlego na druha:

opiekun – phm. Filip BALICKI HR

2.2. Na wniosek Kapituły HO przy 1 NDW i 3 NDH otwieram próbę na stopień Harcerza Orlego druhom:

ćw. Krzysztofowi BALONOWI

ćw. Piotrowi JEZIORKOWI

ćw. Wojciechowi KORABIKOWI

ćw. Karolowi ŚLUSARCZYKOWI

3. JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

3.1. Na wniosek Zarządu Okręgu Małopolskiego ZHR zwalniam z funkcji szczepowego Szczepu Ruczaj z ważnością od dnia 28.06.2010 druha:

pwd. Piotra WITKOWSKIEGO HO

3.2. Na wniosek Zarządu Okręgu Małopolskiego ZHR mianuję na funkcję kwatermistrza Szczepu „Arkona 18” z ważnością od dnia 28.06.2010 druha:

ćw. Filipa SZCZYPIŃSKIEGO

4. AKCJA LETNIA 2008

4.1. Mianuję komendantem zgrupowania obozów Szczepu Fioletowej Trójki:

phm. Radosława PODKOWĘ HR

kwatermistrzem:

hm. Ryszarda ORNATA HR

4.2. Mianuję komendantem zgrupowania obozów Szczepu Szarej 7:

phm. Mikołaja PROCHOWNIKA HR

4.3. Mianuję komendantem zgrupowania obozów szczepów „Arkona 18”
i „Wagabundy”:

phm. Piotra CHOLEWCZUKA HR

4.4. Mianuję komendantem zgrupowania obozów szczepu „Słowiki”:

phm. Jana TOMALĘ HR – w terminie 2.08-10.08
i 18.08-28.08.2010r

hm. Michała STERNICKIEGO HR w terminie 10.08-18.08.2010r.

4.5. Mianuję komendantem zgrupowania kolonii Szczepu „Puszcza”:

hm. Marcina DOROSZA HR

kwatermistrzem:

pwd. Jana RAJPOLTA HO

4.6. Mianuję komendantem obozu 7 Krakowskiej Drużyny Wędrowników im. T.Reytana:

pwd. Wojciecha SNOCHA HO

kwatermistrzem:

HO Jana ONDERKĘ

4.7. Mianuję komendantem obozu 3 Krakowskiej Drużyny Wędrowników im. Kazimierza Pułaskiego:

pwd. Mikołaja BIAŁKO HO

4.8. Mianuję komendantem obozu 3 Niepołomickiej Drużyny Harcerzy „Niepołomni”:

pwd. Pawła RABIEJA HO – w terminie 17.07–31.07.2010r.

informuję, że w terminie 04.07–16.07.2010r. komendantem obozu będzie

phm. Maciej KLIMA HR

4.9. Mianuję komendantem kolonii 7 Krakowskiej Gromady Zuchowej „Orle Bractwo” i 70 Krakowskiej Gromady Zuchowej „Leśne Woje”:

phm. Jacka FECZKO HR – w terminie 4.07-8.07.2010r.

phm. Bohdana SOBIECKIEGO HR – w terminie 9.07-13.07.2010r.

4.10. Mianuję komendantem kolonii 11 Podgórskiej Gromady Zuchów „Puszgwardia” i 44 Krakowskiej Gromady Zuchów „Małe Legiony”:

pwd. Dominika SKWIERAWSKIEGO HO

4.11. Mianuję komendantem obozu 44 Krakowskiej Drużyny Harcerzy
im. K.K. Baczyńskiego:

pwd. Jakuba STRYCHARZA HO

4.12. Mianuję kwatermistrzem zgrupowania obozów Szczepu „Puszcza Niepołomice”:

ćw. Krzysztofa BALONA

4.13. Mianuję kwatermistrzem zgrupowania kolonii Szczepu „Puszcza Niepołomice”:

pwd. Pawła RABIEJA HO

4.14. Mianuję kwatermistrzem zgrupowania obozów Szczepów „Dąbie” i Czarnej Trzynastki Krakowskiej:

ćw. Grzegorza ŚWIERCZKA

C z u w a j !

p.o. KOMENDANTA

Małopolskiej Chorągwi Harcerzy

im. Andrzeja Małkowskiego

( – ) phm. Maciej Klima HR

 

2010. 04. 28 RL 8/09/10

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej

Małopolska Chorągiew Harcerzy

31-532 Kraków, ul. Grzegórzecka 45-47

Kraków, 28 kwietnia 2010 roku

Rozkaz L. 8/09/10

Druhowie!

1. WYJĄTKI Z ROZKAZÓW JEDNOSTEK NADRZĘDNYCH

1.1. Wyjątki z Rozkazu Specjalnego Naczelnika Harcerzy RSL. 4/10 z dnia 30 marca 2010r.:

1. Służba Instruktorska

1.1. Zaliczam służbę instruktorską za rok 2009 i wpisuję na listę instruktorów druhów:

Małopolska Chorągiew Harcerzy
– hm. Piotr Popławski,
– hm. Piotr Turkiewicz,

1.2. Wyjątki z Rozkazu Naczelnika Harcerzy RL. 4/10 z dnia 13 kwietnia 2010r.:

2. Jednostki organizacyjne.

2.3. Na wniosek p.o. Komendanta Małopolskiej Chorągwi Harcerzy powołuję Komisję Instruktorską Małopolskiej Chorągwi Harcerzy oraz nadaję jej uprawnienia do prowadzenia prób podharcmistrzowskich do dnia 6 lutego 2011 roku, w składzie:
– hm. Marcin Dorosz,
– hm. Dariusz Grochal,
– hm. Radosław Kurek – Przewodniczący Komisji,
– hm. Piotr Popławski,
– hm. Andrzej Szaran,
– hm. Szymon Tatar,
– phm. Bohdan Sobiecki,
– phm. Dariusz Grządziel.

2.5. Na wniosek p.o. Komendanta Małopolskiej Chorągwi Harcerzy zwalniam z funkcji hufcowego Hufca Kraków „Zwierzyniec“ phm. Piotra Cholewczuka.

2.6. Na wniosek p.o. Komendanta Małopolskiej Chorągwi Harcerzy zwalniam z funkcji hufcowego Hufca Kraków „Krowodrza“ hm. Andrzeja Szarana.

2.7. Na wniosek p.o. Komendanta Małopolskiej Chorągwi Harcerzy rozwiązuję Hufiec Kraków „Zwierzyniec“ oraz rozwiązuję Hufiec Kraków „Krowodrza“ jednocześnie powołuję Hufiec Kraków „Krowodrza“ – składający się z jednostek harcerskich oraz terenu działania dawnych Hufców Kraków „Zwierzyniec“ i Kraków „Krowodrza“.

2.8. Na wniosek p.o. Komendanta Małopolskiej Chorągwi Harcerzy mianuję na funkcję Hufcowego Hufca Harcerzy Kraków „Krowodrza“ phm. Piotra Cholewczuka.

2.9. Na wniosek p.o. Komendanta Małopolskiej Chorągwi Harcerzy Powołuję Tatrzański Związek Drużyn Harcerzy w skład którego wejdą jednostki:
– 3 Zakopiańska Drużyna Harcerzy „Górska Ostoja” im. Tadeusza Kościuszki,
– 6 Zakopiańska Drużyna Harcerzy im. Zawiszy Czarnego,
– 4 Zakopiański Samodzielny Zastęp Harcerzy,

2.10. Na wniosek p.o. Komendanta Małopolskiej Chorągwi Harcerzy mianuję na funkcję Komendanta Tatrzańskiego Związku Drużyn Harcerzy hm. Macieja Sady.

2.11. Na wniosek p.o. Komendanta Małopolskiej Chorągwi Harcerzy zwalniam pwd. Jana Bresia z funkcji p.o. hufcowego Hufca Harcerzy Kraków „Śródmieście“, dziękując mu za pełnioną służbę.

2.12. Na wniosek p.o. Komendanta Małopolskiej Chorągwi Harcerzy powierzam pełnienie obowiązków Hufcowego Hufca Harcerzy Kraków „Śródmieście“ pwd. Bartłomiejowi Dukała. Jednocześnie zgodnie z §6, p. 6, lit. a) Regulaminu Hufca Harcerzy ZHR zobowiązuje druha Bartłomieja do zdobycia stopnia podharcmistrza do dnia 13.04.2011 r.

2. SŁUŻBA INSTRUKTORSKA

2.1. Zaliczam służbę instruktorską za rok 2009 i wpisuję na listę instruktorów na rok 2010 druhów:

phm. Krzysztofa BULKĘ HR

phm. Wojciecha GODONIA HR

phm. Łukasza HAJDUKA HO

phm. Marcina SNOCHA HO

pwd. Jana BRESIA HO

pwd. Marka SEKUŁĘ HO

2.2. Zaliczam służbę instruktorską za rok 2009 i informuję o zmianie przydziału służbowego do Podkarpackiej Chorągwi Harcerzy przez druha:

pwd. Stanisława SZOMBARĘ HO

3. STOPNIE INSTRUKTORSKIE

3.1. Na wniosek Komisji Instruktorskiej Małopolskiej Chorągwi Harcerzy otwieram próbę na stopień podharcmistrza druhom:

pwd. Bartłomiejowi DUKALE HO

opiekun – hm. Szymon TATAR HR

pwd. Dominikowi SKWIERAWSKIEMU HO

opiekun – hm. Marcin DOROSZ HR

3.2. Na wniosek Komisji Instruktorskiej Małopolskiej Chorągwi Harcerzy otwieram próbę na stopień przewodnika druhom:

ćw. Wojciechowi KOCZUROWI

opiekun – phm. Przemysław KUSAK HR

ćw. Krzysztofowi KOZŁOWSKIEMU

opiekun – hm. Maciej SADY HR

ćw. Wiszowi ORŁOWSKIEMU

opiekun – hm. Maciej SADY HR

ćw. Filipowi SZCZYPIŃSKIEMU

opiekun – phm. Bohdan SOBIECKI HR

3.3. Na wniosek Komisji Instruktorskiej Małopolskiej Chorągwi Harcerzy umarzam próbę na stopień podharcmistrza druhom:

pwd. Maciejowi DOROSZEWSKIEMU HR

pwd. Grzegorzowi IGNACIAKOWI HR

3.4. Na wniosek Komisji Instruktorskiej Małopolskiej Chorągwi Harcerzy umarzam próbę na stopień przewodnika druhom:

HO Janowi ONDERCE

ćw. Kamilowi JAKUBASOWI

ćw. Tomaszowi ŁAKOMCZYKOWI

ćw. Mateuszowi PACOWI

4. JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

4.1. Na wniosek Zarządu Okręgu Małopolskiego ZHR zwalniam ze składu Zespołu ds. Promocji druha:

pwd. Jędrzeja SZLACHETKĘ HO

5. XI ZJAZD OKRĘGU MAŁOPOLSKIEGO ZHR

5.1. Dnia 9 maja 2009 odbędzie się XI Zjazdu Okręgu Małopolskiego ZHR, podczas którego wybierzemy nasze władze – Zarząd Okręgu oraz Komisję Rewizyjną. Zjazd Okręgu Małopolskiego ZHR odbędzie się w Klasztorze
OO. Kapucynów – Kraków, ul. Loretańska 11

 

8:00 – msza święta u OO. Kapucynów

9:00 – 9.30 podpisywanie list obecności, odbiór mandatów

9:30 – rozpoczęcie XI Zjazdu Okręgu Małopolskiego ZHR

(9:30 – I termin, 9:45 – II termin)

Obecność instruktorów obowiązkowa.

C z u w a j !

p.o. KOMENDANTA

Małopolskiej Chorągwi Harcerzy

( – ) phm. Maciej Klima HR

2010. 03. 25 RL 7/09/10

 

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej

Małopolska Chorągiew Harcerzy

31-532 Kraków, ul. Grzegórzecka 45-47

Kraków, 25 marca 2010 roku

Rozkaz L. 7/09/10

 

Druhowie!

1. WYJĄTKI Z ROZKAZÓW JEDNOSTEK NADRZĘDNYCH

1.1. Wyjątki z Rozkazu Specjalnego Naczelnika Harcerzy RSL. 3/10 z dnia 22 lutego 2010r.:


2. Służba Instruktorska.

2.1. Zaliczam służbę instruktorską za rok 2009 i wpisuję na listę instruktorów druhów:

Małopolska Chorągiew Harcerzy
– hm. Bielak Piotr,
– hm. Marcin Dorosz,
– o. hm. Leszek Gęsiak,
– hm. Marek Gorgoń,
– hm. Dariusz Grochal,
– hm. Wojciech Hausner,
– hm. Marek Jędrzejowski,
– hm. Marcin Kapusta,
– hm.
Robert Kawałko,
– hm.
Radosław Kurek,
– hm. Bolesław Leonhard,
– hm. Ryszard Ornat,
– hm. Aleksander Rychlik,
– hm. Maciej Sady,
– hm. Andrzej Szaran,
– hm. Szymon Tatar,
– hm. Jan Warysz,
– hm. Ryszard Wcisło,
– hm. Kazimierz Wiatr,
– hm. Krzysztof Wójtowicz,
– phm. Maciej Klima,


2. SŁUŻBA INSTRUKTORSKA

2.1. Zaliczam służbę instruktorską za rok 2009 i wpisuję na listę instruktorów na rok 2010 druhów:

phm. Filipa BALICKIEGO HR

phm. Piotra BIAŁKO HR

phm. Pawła BUCKIEGO HR

phm. Piotra CHOLEWCZUKA HR

phm. Jacka FECZKO HR

phm. Dariusza GRZĄDZIELA HO

phm. Przemysława KUSAKA HR

phm. Pawła LISOWSKIEGO HO

phm. Szymona MICHALIKA HO

phm. Pawła PAJĄKA HR

phm. Mikołaja PROCHOWNIKA HR

phm. Wojciecha PRZYBYLSKIEGO HO

phm. Bartosza RZOŃCĘ HR

phm. Bohdana SOBIECKIEGO HR

phm. Tomasza STOCHA HO

pwd. Piotra BASIA HO

pwd. Grzegorza BAZIURA HO

pwd. Mateusza BORUCKIEGO HO

pwd. Łukasza BRZEZIŃSKIEGO ćw.

pwd. Kamila CYRANA HO

pwd. Macieja CZEKAJ-SŁOWIKOWSKIEGO HO

pwd. Andrzeja DOROBISZA HO

pwd. Macieja DOROSZEWSKIEGO HR

pwd. Mariana DUDKA HO

pwd. Bartłomieja DUKAŁĘ HO

pwd. Tomasza GALĘ HO

pwd. Mateusza GURDAKA HO

pwd. Jarosława KUCZAJA HO

pwd. Antoniego LIGĘZĘ HO

pwd. Michała MAKOWSKIEGO HO

pwd. Piotra MIODUSZEWSKIEGO HO

pwd. Aleksandra MŰLLERA HO

pwd. Radosława PODKOWĘ HO

pwd. Bartłomieja PODSTAWSKIEGO HO

pwd. Radosława POLAŃSKIEGO HO

pwd. Tomasza ROMPALSKIEGO HO

pwd. Mariusza SKÓRĘ HO

pwd. Dominika SKWIERAWSKIEGO HO

pwd. Wojciecha SNOCHA HO

pwd. Jakuba SOKOŁA HO

pwd. Jakuba STRYCHARZA HO

pwd. Jędrzeja SZLACHETKĘ HO

pwd. Marka ŚWIERCZKA HO

pwd. Mateusza WARCHAŁA HO

pwd. Leszka WĘGRZYNA HO

pwd. Piotra WITKOWSKIEGO HO

2.2. Wpisuję na listę instruktorów na rok 2010 druha:

phm. Michała NOGALSKIEGO HR

2.3. Zaliczam służbę instruktorską za rok 2009 i udzielam urlopu instruktorskiego na okres 12 miesięcy druhowi:

pwd. Maciejowi STERNICKIEMU HR

2.4. Zaliczam służbę instruktorską za rok 2009 i przenoszę do rezerwy instruktorskiej druha:

phm. Pawła PELCZARA HR

2.5. Zaliczam służbę instruktorską za rok 2009 i skreślam na własną prośbę z listy instruktorów druhów:

pwd. Macieja HAŁONIA HO

pwd. Pawła ROMANOWICZA HO


3. STOPNIE INSTRUKTORSKIE

3

3.1 na wniosek Komisji Instruktorskiej Małopolskiej Chorągwi Harcerzy otwieram próbę na stopień

przewodnika druhowi:

ćw. Michałowi MUSIAŁOWI

opiekun – phm. Mikołaj PROCHOWNIK HR

 

4. KOMISJA INSTRUKTORSKA

4.1. Zatwierdzam instrukcję wewnętrzną Komisji Instruktorskiej Małopolskiej Chorągwi Harcerzy oraz nowy formularz próby i wzór opinii przełożonego.

4.2. Druki formularza próby i wzoru opinii przełożonego stanowią załącznik do rozkazu.

 

5. JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

5.1. Na wniosek Zarządu Okręgu Małopolskiego ZHR zwalniam z funkcji szczepowego Szczepu „Słowiki” z ważnością od dnia 3.03.2010r. druha:

phm. Przemysława KUSAKA HR

z funkcji kwatermistrza zwalniam:

pwd. Łukasza MYTNIKA HR

Na podstawie tego samego wniosku mianuję na funkcję szczepowego Szczepu „Słowiki” druha:

pwd. Jakuba STRYCHARZA HO

5.2. Na wniosek Zarządu Okręgu Małopolskiego ZHR mianuję na funkcję szczepowego Szczepu „Puszcza-Niepołomice” z ważnością od dnia 8.03.2010r. druha:

pwd. Pawła RABIEJA HO

5.3. Na wniosek Zarządu Okręgu Małopolskiego ZHR zwalniam z funkcji szczepowego Szczepu „Dąbie” z ważnością od dnia 16.03.2010r. druha:

phm. Pawła PAJĄKA HR

Na podstawie tego samego wniosku mianuję na funkcję szczepowego Szczepu „Dąbie” druha:

pwd. Marka ŚWIERCZKA HO

6. ZLOT CHORĄGWI

6.1. Serdecznie zapraszam wszystkie ZZ i drużyny wędrowników na zlot na Podhale. Informuję jednocześnie, że termin zgłoszeń został przesunięty na 6 kwietnia. Koszt zlotu to 40 pln – w tym powrót z Zakopanego, transport na zlocie, plakietki, gadżety, nagrody, ciepły posiłek. Więcej informacji niebawem.

6.2. Zgłoszenia proszę przesyłać na e-mail chorągwi malopolanie@zhr.pl
z podaniem ilości osób oraz danymi kontaktowymi.

C z u w a j !

p.o. KOMENDANTA

Małopolskiej Chorągwi Harcerzy

( – ) phm. Maciej Klima HR

 

2010. 03. 02 RL 6/09/10

 

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej

Małopolska Chorągiew Harcerzy

31-532 Kraków, ul. Grzegórzecka 45-47

Kraków, 2 marca 2010 roku

Rozkaz L. 6/09/10

 

 

„Oto klucz do szczęścia; nie brać rzeczy zbyt tragicznie, robić co możecie najlepszego w danej chwili, życie uważać za grę, a świat za boisko.”

— Robert Baden-Powell

Druhowie!

1. WYJĄTKI Z ROZKAZÓW JEDNOSTEK NADRZĘDNYCH

1.1. Wyjątki z Rozkazu Specjalnego Naczelnika Harcerzy RSL. 2/10 z dnia 6 lutego 2010r.:

1. Jednostki organizacyjne.

1.1. Na wniosek Zbiórki Instruktorów Małopolskiej Chorągwi Harcerzy mianuję na funkcję p.o. Komendanta Chorągwi druha phm. Macieja Klime HR.

2. KOMENDA CHORĄGWI

2.1. Mianuję Zastępcami Komendanta Chorągwi druhów:

hm. Andrzeja SZARANA HR

phm. Dariusza GRZĄDZIELA HO

2.2. Powołuję Komendę Chorągwi w składzie:

hm. Marcin DOROSZ HR – Szef Referatu Zuchowego

phm. Mikołaj PROCHOWNIK HR – Szef Referatu Wędrowników

phm. Paweł LISOWSKI HO – Szef Referatu Harcerzy

phm. Paweł PAJĄK HR – Skarbnik Chorągwi

hm. Aleksander RYCHLIK HR – przyboczny komendy

ds. pozyskiwania funduszy

pwd. Łukasz BRZEZIŃSKI ćw. – szef biura Komendy Chorągwi

pwd. Maciej DOROSZEWSKI HR – przyboczny komendy

ds. komunikacji

pwd. Bartłomiej DUKAŁA HO – webmaster

3. KOMISJA INSTRUKTORSKA

3.1. Powołuję Komisję Instruktorską Małopolskiej Chorągwi Harcerzy w składzie:

hm. Marcin DOROSZ HR

hm. Dariusz GROCHAL HR – z wyboru instruktorów

hm. Radosław KUREK HR – z wyboru instruktorów

hm. Piotr POPŁAWSKI HR

hm. Andrzej SZARAN HR – z wyboru instruktorów

hm. Szymon TATAR HR

phm. Dariusz GRZĄDZIEL HO

phm. Bohdan SOBIECKI HR

3.2. Mianuję przewodniczącym Komisji Instruktorskiej Małopolskiej Chorągwi Harcerzy druha:

hm. Radosława KURKA HR

3.3. Podaję do informacji terminy spotkań Komisji Instruktorskiej:

10 marca 2010

14 kwietnia2010

28 kwietnia 2010

12 maja 2010

09 czerwca 2010

4. KAPITUŁA HARCERZA RZECZYPOSPOLITEJ

4.1. Powołuję Kapitułę Stopnia Harcerza Rzeczypospolitej w składzie:

hm. Piotr TURKIEWICZ HR

hm. Krzysztof WÓJTOWICZ HR

phm. Filip BALICKI HR

phm. Piotr BIAŁKO HR

phm. Paweł BUCKI HR

phm. Krzysztof BULKA HR

phm. Jacek FECZKO HR

phm. Paweł PAJĄK HR

4.2. Mianuję przewodniczącym Kapituły Stopnia Harcerza Rzeczypospolitej druha:

hm. Piotra TURKIEWICZA HR

4.3. Mianuję sekretarzem Kapituły Harcerza Rzeczypospolitej druha:

phm. Filipa BALICKIEGO HR

4.4. Podaję do informacji najbliższy termin spotkania Kapituły Stopnia Harcerza Rzeczypospolitej:

8 marca 2010 – od godz. 19:00

5. JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

5.1. Na wniosek Zbiórki Wyborczej Kręgu zwalniam z funkcji p.o. przewodniczącego Harcerskiego Kręgu Kleryckiego „Igniculus” im. św. Franciszka z Asyżu:

HO Tomasza ŁAKOMCZYKA

5.2. Na wniosek Zbiórki Wyborczej Kręgu mianuje p.o. przewodniczącego Harcerskiego Kręgu Kleryckiego „Igniculus” im. św. Franciszka z Asyżu:

ćw. Daniela JANUSZKA

5.3. Sprostowanie – w rozkazie specjalnym L. 5/09/10 w pkt. 8.5. została podana błędnie nazwa drużyny, powinno być:

3 Zakopiańska Drużyna Harcerzy „Górska Ostoja”

6. ZBIÓRKA INSTRUKTORÓW CHORĄGWI

6.1. Dziękuję za pomoc w przygotowaniach i za służbę podczas Zbiórki Instruktorów Chorągwi w dniu 6 lutego 2010 r. druhom:

br. Rafałowi TAŃSKIEMU

hm. Marcinowi DOROSZOWI HR

hm. Andrzejowi SZARANOWI HR

hm. Krzysztofowi WÓJTOWICZOWI HR

phm. Dariuszowi GRZĄDZIELOWI HO

phm. Pawłowi LISOWSKIEMU HO

phm. Bohdanowi SOBIECKIEMU HR

pwd. Bartłomiejowi DUKALE HO

pwd. Łukaszowi BRZEZIŃSKIEMU ćw.

pwd. Markowi ŚWIERCZKOWI HO

6.2. Dziękuję za pomoc w przygotowaniu sali na zbiórkę druhom ze Szczepu „Dąbie”:

phm. Pawłowi PAJĄKOWI HR

pwd. Aleksandrowi MÜLLEROWI HO

wyw. Bartłomiejowi DĘBOWSKIEMU

mł. Mateuszowi GŁOWIE

mł. Michałowi JAWORSKIEMU

7. ZLOT CHORĄGWI

7.1. Zwołuję Zlot Małopolskiej Chorągwi Harcerzy w terminie 30.04– 3.05.2010. Dla wędrowników i zuchów będzie to zlot drużyn, dla harcerzy zlot zastępów zastępowych. Zgłoszenia na zlot będą przyjmowane do 25.03.2010. Forma zgłoszeń oraz szczegóły organizacyjne podane zostaną na stronie internetowej Chorągwi.

8. INNE

8.1. Przypominam wszystkim instruktorom o Okręgowej Konferencji Wyborczej
w dniu 14 marca. Rozpoczęcie zbiórki mszą św. w kościele św. Idziego
o godz. 9:00. Rejestracja przed zbiórką w godz. 10:15-10:45 w klasztorze
OO. Kapucynów na ul. Loretańskiej 11. Obecność obowiązkowa.

9. AKCJA ZIMOWA 2010 – wizytacje

9.1. Na wniosek Hufcowego Hufca Harcerzy Kraków Krowodrza podaję wyniki wizytacji przeprowadzonych w trakcie AZ2010:

§ 10 KDH „Dzieci Słońca” im. A. Małkowskiego – ocena B (dobra); 330,5 pkt.

§ 19 KLDH „Ptaki Polskie” im. F.Żwirki i S.Wigury – ocena W (wzorowa); 408 pkt.

§ 19 KLDH „Orli Szaniec” im.Żwirki i Wigury – ocena W (wzorowa); 408 pkt.

§ 40KDH „Barykada” im. Obrońców Westerplatte – ocena A (bardzo dobra); 375 pkt.

 

 

C z u w a j !

p.o. KOMENDANTA

Małopolskiej Chorągwi Harcerzy

( – ) phm. Maciej Klima HR

 

2010. 09. 01 RL 1/10/11

 

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej

Małopolska Chorągiew Harcerzy

im. Andrzeja Małkowskiego

31-532 Kraków, ul. Grzegórzecka 45-47

Kraków, 1 września 2010 roku

Rozkaz L. 1/10/11

Druhowie!

Dzień 1 września kojarzy się nam wszystkim z tragicznymi wydarzeniami początku II wojny światowej, pamiętając o wszystkich jej ofiarach dołóżmy wszelkich starań aby taki koszmar nie był nigdy udziałem naszym ani naszych potomków. Stojąc u progu roku harcerskiego, w którym obchodzić będziemy stulecie harcerstwa, życzę wszystkim Wielkiej Przygody i Wspaniałej Radości.

 

1. WYJĄTKI Z ROZKAZÓW JEDNOSTEK NADRZĘDNYCH

1.1. Wyjątki z Rozkazu Naczelnika Harcerzy RL. 8/10 z dnia 27 lipca 2010r.:

3. Jednostki organizacyjne

3.1. Na wniosek p.o. Komendanta Małopolskiej Chorągwi Harcerzy zwalniam phm. Mikołaja Prochownika z funkcji hufcowego hufca Kraków „Stare Miasto”, jednocześnie powierzam tę funkcje phm. Jackowi Feczko.

3.2. Na wniosek p.o. Komendanta Małopolskiej Chorągwi Harcerzy zatwierdzam skład Szkoły Instruktorskiej Małopolskiej Chorągwi Harcerzy:

– hm. Dariusz Grochal (Komendant),

– hm. Piotr Turkiewicz,

– phm. Jacek Feczko,

– phm. Michał Nogalski,

– phm. Paweł Lisowski,

– phm. Łukasz Leszczyński.


2. KATEGORYZACJA

2.1. Na wniosek hufcowego przyznaję kategorię leśną 43 Krakowskiej Drużynie Harcerzy „Altowianie” im. Józefa Grzesiaka „Czarnego”

2.2. Na wniosek hufcowego przyznaję kategorię leśną 6 Zakopiańskiej Drużynie Harcerzy im. Zawiszy Czarnego

 

3. SŁUŻBA INSTRUKTORSKA

3.1. Na własna prośbę skreślam z listy instruktorów druha:

phm. Szymona MICHALIKA HO

dziękując mu jednocześnie za wieloletnią służbę.

Czuwaj!

p.o. KOMENDANTA

Małopolskiej Chorągwi Harcerzy

im. Andrzeja Małkowskiego

( – ) phm. Maciej Klima HR

 

2010. 10. 10 RSL 1/10/11

 

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej

Małopolska Chorągiew Harcerzy

im. Andrzeja Małkowskiego

31-532 Kraków, ul. Grzegórzecka 45-47

Wieliczka, 10 października 2010 roku

Rozkaz Specjalny L. 1/10/11

„Tylko orły szybują nad granią …”

Druhowie!

Dziś w Dzień Papieski poznajemy pierwszą od kilku lat Drużynę Orlą Małopolskiej Chorągwi Harcerzy. Mam nadzieję, że będzie to dla niej przyczynek
do dalszego rozwoju.

1. DRUŻYNA ORLA

1.1. Po zwycięstwie w Turnieju Drużyn Leśnych – Drużyną Orlą Małopolskiej Chorągwi Harcerzy w roku harcerskim 2009/2010 zostaje:

6 Zakopiańska Drużyna Harcerzy im. Zawiszy Czarnego

1.2. Upoważniam phm. Pawła Lisowskiego do reprezentowania chorągwi na dzisiejszych uroczystościach.

2. PODZIĘKOWANIA

2.1. Dziękuję władzom Wieliczki oraz Braciom franciszkanom za pomoc
w organizacji Turnieju Drużyn Leśnych.

2.2. Dziękuje Krzysztofowi Jabłońskiemu za zaangażowanie i pomoc.

2.3. Dziękuję pwd. Radosławowi Polańskiemu za gotowość do służby i wzorowe jej wypełnienie.

2.4. Dziękuje Kręgowi Harcerstwa Starszego „HAK” za pomoc w organizacji imprezy.

C z u w a j !

p.o. KOMENDANTA

Małopolskiej Chorągwi Harcerzy

im. Andrzeja Małkowskiego

( – ) phm. Maciej Klima HR

 

 

Współna służba Okręgu na uroczystościach beatyfikacyjnych

Bądźcie na tym świecie nosicielami wiary i nadziei chrześcijańskiej, żyjąc miłością na co dzień. Bądźcie wiernymi świadkami Chrystusa zmartwychwstałego, nie cofajcie się nigdy przed przeszkodami, które piętrzą się na ścieżkach Waszego życia. Liczę na Was. Na Wasz młodzieńczy zapał i oddanie Chrystusowi.

— Jan Paweł II (Karol Wojtyła)

Zapraszam każdą zuchnę i każdego zucha, harcerkę i harcerza, wędrowniczkę
i wędrownika, instruktorkę i instruktora do wspólnej modlitwy i przeżywania uroczystości  Beatyfikacji naszego Papieża Jana Pawła II . Spotykamy się o godzinie 8.00 na pętli tramwajowej w Łagiewnikach, stamtąd razem przejdziemy na miejsce Mszy Świętej.

Bądźmy gotowi do służby, jeżeli zajdzie taka potrzeba.

Już teraz zapraszam do służby przed Mszą św. – rozdawania pielgrzymom darmowego wydania gazety – Rzeczypospolitej. Chętnych do służby zapraszam do zgłaszania się do Marty Serwin telefonicznie, sms-em  (509-509-959 begin_of_the_skype_highlighting 509-509-959 end_of_the_skype_highlighting) lub e-mailowo (kaja1118@wp.pl)  a spotykamy się o godzinie 6.50 na przystanku tramwajowym  (np. 8) przy Sanktuarium Bożego Miłosierdzia. Gazety roznosić będziemy do 10.00 a potem (wspólnie z resztą harcerzy) weźmiemy udział we Mszy św.

Czuwajmy!

Marta Serwin

Przewodnicząca Okręgu Małopolskiego ZHR