Metodyka Hufca Harcerzy Kraków Stare Miasto

Kurs Zastępowych “Gawędy Instruktorskie”

Kurs zwyczajowo odbywa się na wiosnę w formie dojazdowej – weekendowy biwak (piątek-niedziela), zbiórka miejska oraz wycieczka poza Kraków. Kurs przygotowywany jest przez komendę, w skład której wchodzi przynajmniej jeden instruktor (komendant) i jest prowadzony systemem zastępowym. Podczas zajęć prowadzonych przez instruktorów oraz harcerzy (również spoza naszego hufca), posiadających odpowiednie przygotowanie merytoryczne, nabywane są takie umiejętności jak: prowadzenie zastępu w pierwszym miesiącu po zaciągu, przygotowanie zbiórki zastępu (o zróżnicowanej formie: zbiórka w izbie, zbiórka miejska, wycieczka), pisanie krótkoterminowego planu pracy zastępu, planowanie i przygotowanie gry terenowej, rozpisywanie prostych sprawności. Kursanci odbierają również podstawowe informacje na tematy: różnica między chłopcami z zaciągu szkolnego i zuchami trzeciej gwiazdki, motywowanie zastępu, idea pierwszych stopni harcerskich, sylwetka zastępowego. Gawędy Instruktorskie posiadają swoją obrzędowość i mają długą tradycję w naszym hufcu.

Komendant Szkoły Zastępowych

 • 2010-2012 – phm. Jarosław Kuczaj HR
 • 2012-2014 – phm. Michał Musiał HR
 • 2014-2016 – pwd. Piotr Rząsa HO
 • 2016-2018 – pwd. Maciej Kępiński HR
 • 2018-   pwd. Krzysztof Periy HO

Komendant kursu “Gawędy Instruktorskie”

(do roku 2008, kursy były realizowane w ramach Hufca Harcerzy Śródmieście)

 • w RH 2005/2006 roku: ćw. Jacek Feczko
 • w RH 2007/2008 roku: pwd. Paweł Pająk HO
 • w RH 2008/2009 roku: pwd. Jarosław Kuczaj HO
 • w RH 2009/2010 roku: pwd. Jarosław Kuczaj HO
 • w RH 2010/2011 roku: pwd. Jarosław Kuczaj HO
 • w RH 2011/2012 roku: pwd Przemysław Szymański HO
 • w RH 2012/2013 roku: phm. Michał Musiał HR
 • w RH 2013/2014 roku: kurs nie doszedł do skutku, odbył się wakacyjny kurs „Źródło”, którego komendantem był phm. Paweł Pyzik H.R., a pozostała część komendy wywodziła się z naszego hufca.
 • w RH 2014/2015 roku: pwd. Krzysztof Francuz HO
 • w RH 2015/2016 roku: ćw. Juliusz Łazarewicz
 • w RH 2016/2017 roku: pwd. Maciej Kępiński HR
 • w RH 2017/2018 roku: HO Krzysztof Periy

Turniej zastępów

Turniej odbywa się w naszym hufcu jesienią lub w zimie już od kilku lat z rosnącym zainteresowaniem. Jego celem jest wyłonienie najlepszego zastępu w hufcu w danym roku. Ma formę całodziennej zbiórki pozamiejskiej, w trakcie której zastępy są sprawdzane pod kątem wiedzy, umiejętności i obycia harcerskiego, ale również zgrania i harcerskiej postawy.

Komendant turnieju zastępów

 • w RH 2010/2012 roku: phm. Jacek Feczko H.R.
  najlepszy zastęp: Czarne Sokoły – 7 KDH im. hm. T.Boy’a “Desantowcy”
 • w RH 2011/2012 roku: ćw. Damian Sepielak
  najlepszy zastęp: z drużyny 7 KDH im. hm. T.Boy’a “Komandosy”
 • w RH 2012/2013 roku: wyw. Krzysztof Francuz
  najlepszy zastęp: Włóczędzy – 7 KDH im. hm. T.Boy’a “Komandosy”
 • w RH 2013/2014 roku: ćw. Aleksander Olszowski;
  najlepszy zastęp: z drużyny 7 KDH im. hm. T.Boy’a “Komandosy”
 • w RH 2014/2015 roku: ćw. Maciej Kępiński;
  najlepszy zastęp: Nocne koty – 6 próbna Krakowska Drużyna Harcerzy „Żbiki” im. Romualda
 • w RH 2017/2018 roku: pwd. Franciszek Stępniewski-Janowski HO;
  najlepszy zastęp: Wizja – 45 Krakowska Drużyna Harcerzy “Trampy” im. Jana „Bonawentury” Romockiego

Złaz ZZ-tów

Złaz odbywa się w naszym hufcu późną jesienią od kilku lat. Jest fakultatywną akcją dla Zastępów Zastępowych drużyn harcerzy, kadr gromad zuchów oraz instruktorów, w trakcie której harcerze mają okazję się lepiej poznać, ale również rywalizować o miano najbardziej zgranego zespołu podczas złazu.

Komendant złazu ZZ-tów

 • w RH 2011/2012 roku: ćw. Paweł Strumiński
 • w RH 2013/2014 roku: ćw. Mateusz Doniec;
  rywalizację na złazie wygrał ZZ z 7 KDH im. hm. T.Boy’a “Czerwone Berety”
 • w RH 2014/2015 roku: ćw. Maksymilan Wojczuk; rywalizację na złazie wygrał ZZ z 7 KGZ „Orle Bractwo”
 • w RH 2016/2017 roku: HO Tomasz Wojakowski
 • w RH 2017/2018 roku: HO Dominik Łapiński