Hufiec Harcerzy Kraków Wschód

Komenda hufca

  • p.o. Hufcowy: pwd. Paweł Michałkowski HO
  • hm Krzysztof Jabłoński HR
  • pwd. Tomasz Henke HO
  • pwd Jakub Wojtusik HO

Jednostki

  • 1 Wielicka Drużyna Harcerzy Halit
  • 1 Podgórską Drużynę Wędrowników Grań
  • 3 Niepołomicką Drużyną Harcerzy Niepołomni
  • 9 Niepołomicką Gromadę Zuchów Podróżnicy