Zbiórka kapituły HR

Informujemy, że ostatnia przed wakacjami zbiórka zbiórka Kapituły stopnia Harcerza Rzeczypospolitej odbędzie się 10 czerwca. Więcej informacji dla kandydatów można znaleźć w odpowiednich działach.