Zdobywca Małopolski

Odznaka Miłośniczka Małopolski i Zdobywca Małopolski , została ustanowiona
przez Małopolską Chorągiew Harcerek i Małopolską Chorągiew Harcerzy ZHR w
celu popularyzacji walorów krajoznawczych, historycznych i kulturowych
Małopolski oraz zachęcenia do ich systematycznego poznawania. Odznakę zdobywa
się bez ograniczeń czasowych, na dowolnego rodzaju wycieczkach indywidualnych
lub zbiorowych, zachęca się aby odznaka była zdobywana podczas wyjazdów
harcerskich zarówno w większych jednostkach (jak np. w drużynach, gromadach,
hufcach) lub w mniejszych grupach (np. wśród instruktorów, w zastępach, w kołach
przyjaciół harcerstwa itp.).

Regulamin – Zdobywca Małopolski [pdf]