Składki

Dane konta bankowego

20 1020 1026 0000 1402 0466 1031 (PKO BP SA)
Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Małopolski
Małopolska Chorągiew Harcerzy
ul. Grzegórzecka 45-47
31-532 Kraków

UWAGA – o kwietnia 2021 r. mamy nowy numer konta (powyżej).
Stary numer będzie dostępny do 15 maja 2021 r.

Składki instruktorskie

Składki instruktorskie w Małopolskiej Chorągwi Harcerzy (z wyłączeniem instruktorów należących Obwodu Tatrzańskiego) zbiera skarbnik chorągwi i u niego można uzyskać informację na temat zobowiązań składkowych instruktora.

Zasady zbierania składek określa stosowna instrukcja ZHR a wysokość składek określa stosowną uchwałą Zarząd Okręgu Małopolskiego.

Od roku 2019 wysokość składek instruktorskich wynosi 15,00 zł zarówno dla pracujących jak i niepracujących.

Składki można regulować na dyżurach skarbnika od 18.00 do 19.30 w każdy ostatni wtorek miesiąca oraz w każdym terminie wydawania zgód na ALiZ lub na konto Małopolskiej Chorągwi Harcerzy (Uwaga! od maja 2017 jest nowy numer konta). W tytule wpłaty na konto proszę napisać: imię i nazwisko oraz okres za jaki są składki regulowane (np. pwd Zdzisław Burczymucha – składki instruktorskie za okres 04-06.2013)

Składki członkowskie

Składki członkowskie od drużyn i kręgów w Małopolskiej Chorągwi Harcerzy (z wyłączeniem instruktorów należących Obwodu Tatrzańskiego) zbiera skarbnik chorągwi i u niego można uzyskać informację na temat zobowiązań składkowych drużyny lub kręgu.

Zasady zbierania składek określa stosowna instrukcja ZHR a wysokość składek określa stosowną uchwałą Zarząd Okręgu Małopolskiego.

Drużyny płacą składki na podstawie stanu regulaminowego drużyny wg następującego schematu:

Jednostka Związkowa Próbna
Gromada zuchowa 12 os. 9 os.
Drużyna harcerzy 16 os. 13 os.
Drużyna wędrownicza 8 os. 5 os.

Jednostki nie spełniające regulaminu gromady/drużyny próbnej płacą za faktyczną ilość osób jaka jest w jednostce. Taką sytuację należy uzgodnić ze Skarbnikiem Okręgu.

Kręgi kleryckie i kręgi harcerzy starszych płacą składki za faktyczną ilość osób należących do kręgu.

Wysokość składek członkowskich od 2019 roku wynosi 15,00 zł miesięcznie.

Od roku 2019 wysokość składek członkowski członków kręgów wynoszą 15,00 zł zarówno dla pracujących jak i niepracujących.

Składki można regulować na dyżurach skarbnika od 18.00 do 19.30 w każdy ostatni wtorek miesiąca oraz w każdym terminie wydawania zgód na ALiZ lub na konto Małopolskiej Chorągwi Harcerzy (Uwaga! od maja 2017 jest nowy numer konta). W tytule wpłaty na konto proszę napisać: nazwa drużyny(!), okres za jaki są składki regulowane oraz ilość osób (np. 76 KDH „Waleczne Pszczoły”, składki za okres 04-06.2013, za 16 osób)

Składki mogą być płacone na konto tylko i wyłącznie z kont drużyn, szczepów, nie mogą być płacone z kont prywatnych.

Podczas wpłacania składek należy skarbnikowi przedstawić listę za kogo są płacone składki i za jaki okres. Lista jest tylko do wglądu.

Jeżeli opłacane są zaległości z okresów różnej wysokości składek należy podzielić płatność na mniejsze części uwzględniające różne okresy (przykład od 04-06.2013 płacą po 9,5 zł za 13 osób, a za 01-05.2017 po 10 zł za 16 osób)

Składki Instruktorskie w obwodach

Składki instruktorskie instruktorów z Małopolskiej Chorągwi Harcerzy należących do Obwodu regulowane są u skarbnika obwodu i to z nim należy się kontaktować w celu regulacji zobowiązań z tytułu składek.

Zasady zbierania składek określa stosowna instrukcja ZHR a wysokość składek określa stosowną uchwałą Zarząd Okręgu Małopolskiego.

W roku 2018 wysokość składek instruktorskich wynosi 13,00 zł dla niepracujących i pracujących.

Składki członkowskie w obwodach

Składki członkowskie od drużyn z Małopolskiej Chorągwi Harcerzy należących do Obwodu zbiera skarbnik Obwodu i to u niego można uzyskać informację na temat zobowiązań składkowych drużyny.

Zasady zbierania składek określa stosowna instrukcja ZHR a wysokość składek określa stosowną uchwałą Zarząd Okręgu Małopolskiego.