Składki

Dane konta bankowego

72 1940 1076 3180 7539 0000 0000 (CREDIT AGRICOLE)
Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Małopolski
Małopolska Chorągiew Harcerzy
ul. Grzegórzecka 45-47
31-532 Kraków

Składki instruktorskie

Składki instruktorskie w Małopolskiej Chorągwi Harcerzy (z wyłączeniem instruktorów należących Obwodu Tatrzańskiego) zbiera skarbnik chorągwi i u niego można uzyskać informację na temat zobowiązań składkowych instruktora.

Zasady zbierania składek określa stosowna instrukcja ZHR a wysokość składek określa stosowną uchwałą Zarząd Okręgu Małopolskiego.

W roku 2019 wysokość składek instruktorskich wynosi 15,00 zł zarówno dla pracujących jak i niepracujących.

Składki można regulować na dyżurach skarbnika od 18.00 do 19.30 w każdy ostatni wtorek miesiąca oraz w każdym terminie wydawania zgód na ALiZ lub na konto Małopolskiej Chorągwi Harcerzy (Uwaga! od maja 2017 jest nowy numer konta). W tytule wpłaty na konto proszę napisać: imię i nazwisko oraz okres za jaki są składki regulowane (np. pwd Zdzisław Burczymucha – składki instruktorskie za okres 04-06.2013)

Składki członkowskie

Składki członkowskie od drużyn i kręgów w Małopolskiej Chorągwi Harcerzy (z wyłączeniem instruktorów należących Obwodu Tatrzańskiego) zbiera skarbnik chorągwi i u niego można uzyskać informację na temat zobowiązań składkowych drużyny lub kręgu.

Zasady zbierania składek określa stosowna instrukcja ZHR a wysokość składek określa stosowną uchwałą Zarząd Okręgu Małopolskiego.

Drużyny płacą składki na podstawie stanu regulaminowego drużyny wg następującego schematu:

Jednostka Związkowa Próbna
Gromada zuchowa 12 os. 9 os.
Drużyna harcerzy 16 os. 13 os.
Drużyna wędrownicza 8 os. 5 os.

Jednostki nie spełniające regulaminu gromady/drużyny próbnej płacą za faktyczną ilość osób jaka jest w jednostce. Taką sytuację należy uzgodnić ze Skarbnikiem Okręgu.

Kręgi kleryckie i kręgi harcerzy starszych płacą składki za faktyczną ilość osób należących do kręgu.

Wysokość składek członkowskich w 2019 roku wynosi 15,00 zł miesięcznie.

W roku 2019 wysokość składek członkowski członków kręgów wynoszą 15,00 zł zarówno dla pracujących jak i niepracujących.

Składki można regulować na dyżurach skarbnika od 18.00 do 19.30 w każdy ostatni wtorek miesiąca oraz w każdym terminie wydawania zgód na ALiZ lub na konto Małopolskiej Chorągwi Harcerzy (Uwaga! od maja 2017 jest nowy numer konta). W tytule wpłaty na konto proszę napisać: nazwa drużyny(!), okres za jaki są składki regulowane oraz ilość osób (np. 76 KDH „Waleczne Pszczoły”, składki za okres 04-06.2013, za 16 osób)

Składki mogą być płacone na konto tylko i wyłącznie z kont drużyn, szczepów, nie mogą być płacone z kont prywatnych.

Podczas wpłacania składek należy skarbnikowi przedstawić listę za kogo są płacone składki i za jaki okres. Lista jest tylko do wglądu.

Jeżeli opłacane są zaległości z okresów różnej wysokości składek należy podzielić płatność na mniejsze części uwzględniające różne okresy (przykład od 04-06.2013 płacą po 9,5 zł za 13 osób, a za 01-05.2017 po 10 zł za 16 osób)

Składki Instruktorskie w obwodach

Składki instruktorskie instruktorów z Małopolskiej Chorągwi Harcerzy należących do Obwodu regulowane są u skarbnika obwodu i to z nim należy się kontaktować w celu regulacji zobowiązań z tytułu składek.

Zasady zbierania składek określa stosowna instrukcja ZHR a wysokość składek określa stosowną uchwałą Zarząd Okręgu Małopolskiego.

W roku 2018 wysokość składek instruktorskich wynosi 13,00 zł dla niepracujących i pracujących.

Składki członkowskie w obwodach

Składki członkowskie od drużyn z Małopolskiej Chorągwi Harcerzy należących do Obwodu zbiera skarbnik Obwodu i to u niego można uzyskać informację na temat zobowiązań składkowych drużyny.

Zasady zbierania składek określa stosowna instrukcja ZHR a wysokość składek określa stosowną uchwałą Zarząd Okręgu Małopolskiego.