Szkoła Instruktorska

Szkoła Instruktorska odpowiada za kształcenie instruktorskie i metodyczne w chorągwi.
Zadanie to realizowane jest głównie poprzez kursy:

  • Kurs Przewodnikowski Wodzów Zuchów „Narodziny Dzielności”
  • Kurs Przewodnikowski Drużynowych Harcerzy „ŻAR”
  • Kurs Metodyczny Drużynowych Wędrowników „Na Grani”
  • Kurs Podharcmistrzowski „SKOLE”

Komendant Szkoły: phm. Mateusz RYMAR HR

Obowiązująca instrukcja kształcenie OH-y

Informacje nt. nadchodzących kursów będziemy publikować na bieżąco.