Szkoła Instruktorska

Szkoła Instruktorska odpowiada za kształcenie instruktorskie i metodyczne w chorągwi.

Zadanie to realizowane jest głównie poprzez kursy:

 • Kurs Przewodnikowski Wodzów Zuchów “Narodziny Dzielności”
 • Kurs Przewodnikowski Drużynowych Harcerzy “ŻAR”
 • Kurs Metodyczny Drużynowych Wędrowników “Na Grani”
 • Kurs Podharcmistrzowski “SKOLE”

Komendant Szkoły

 • hm. Michał STERNICKI HR

Skład

 • hm. Jakub DELĄG HR
 • hm. Piotr POPŁAWSKI HR
 • hm. Stanisław ROŚCISZEWSKI HR
 • hm. Dominik SKWIERAWSKI HR
 • hm. Paweł SZCZERBIŃSKI HR
 • phm. Dominik ŁAPIŃSKI HR

Zespoły

Zespół Kursów Podharcmistrzowskich

 • hm. Piotr POPŁAWSKI HR - Szef zespołu
 • hm. Dariusz GROCHAL HR
 • hm. Michał KRUK HR
 • hm. Wojciech PRZYBYLSKI HR
 • hm. Paweł PYZIK HR
 • hm. Paweł SZCZERBIŃSKI HR
 • phm. Michał BRZOSKOWSKI HR

Zespół Kursów Metodyki Harcerskiej

 • phm. Dominik ŁAPIŃSKI HR - Szef zespołu
 • phm. Marcin FABISIEWICZ HR
 • phm. Maksymilian GOSZTYŁA HR
 • phm. Maciej KNAPIK HR
 • pwd. Miłosz NAJDER HO

Zespół Kursów Metodyki Wędrowniczej

 • hm. Stanisław ROŚCISZEWSKI HR - Szef zespołu

Zespół Kursów Metodyki Zuchowej

 • hm. Paweł SZCZERBIŃSKI HR - Szef zespołu
 • phm. Wojciech KĄDZIOŁEK HR
 • phm. Jakub MÜLLER HR
 • phm. Kacper SKOCZYLAS HR
 • pwd. Paweł CHMIELEWSKI HO
 • pwd. Dominik DOROSZ HO
 • pwd. Jacek NIEMIEC HO
 • pwd. Maciej SURGA HO

Kursu Kadry Kształcącej 2 (dla Kadr kursów instruktorskich)

 • hm. Michał STERNICKI HR
 • phm. Dominik ŁAPIŃSKI HR
 • phm. Jakub MÜLLER HR

Obowiązująca instrukcja kształcenie OH-y

Informacje nt. nadchodzących kursów będziemy publikować na bieżąco.