Hufiec Harcerzy Kraków Stare Miasto

Hufiec powstał 14 marca 2008 r., kiedy to podczas zbiórki alarmowej drużynowych i instruktorów Małopolskiej Chorągwi Harcerzy hm. Szymon Tatar HR pełniący funkcję Komendanta Chorągwi RSL.4/07/08 z dnia 14.03.2008r. rozwiązał istniejące hufce w dotychczasowych składach i powołał nowe. W rozkazie tym również został mianowany p.o. hufcowego nowego – wielopoziomowego Hufca Harcerzy Kraków – Stare Miasto pwd. Mikołaj Prochownik HO. Dwa lata później na zbiórce wyborczej hufca został wybrany kolejny hufcowy – phm. Jacek Feczko HR, który pełnił swoją funkcję przez cztery lata, aż do maja 2014 roku, kiedy to funkcję tę objął phm. Jarosław Kuczaj H.R i dzierżył do lutego 2016, kiedy to został komendantem chorągwi. Od lutego 2016 do października 2018 obowiązki hufcowego pełnił pwd. Maksymilian Wojczuk HO.

Komenda hufca

   • Hufcowy: phm. Dominik Łapiński HR
   • Sekretarz Hufca:
   • Zastępca Hufcowego:
   • Zastępca Hufcowego:
   • Referent Hufca ds. Gromad:
   • Przewodniczący Kapituły HO:
   • Komendant Szkoły Zastępowych:

   Gromady Zuchów

   • 42 Krakowska Gromada Zuchów Strażnicy Galaktyki
   • 44 Krakowska Gromada Zuchów Rycerze Camelot
   • 45 Próbna Krakowska Gromada Zuchów Krakowskie Żaczki

   Drużyny Harcerzy

   • 6 Krakowska Drużyna Harcerzy Żbiki im. Romualda Traugutta
   • 43 Krakowska Drużyna Harcerzy Altowianie im. Józefa Grzesiaka „Czarnego”
   • 44 Krakowska Drużyna Harcerzy im. K.K.Baczyńskiego
   • 45 Krakowska Drużyna Harcerzy Trampy im. Jana „Bonawentury” Romockiego

   Drużyny Wędrowników

   • Patrol wędrowników Waganty

   Instruktorzy

   • hm. Dariusz Grochal HR
   • hm. Robert Kawałko HR
   • hm. Michał Sternicki HR
   • hm. Krzysztof Wójtowicz HR
   • phm. Michał Kruk HR
   • phm. Stanisław Szombara HR
   • phm. Przemysław Szymański HR
   • phm. Adam Ziętkiewicz HR
   • pwd. Maciej Sternicki HR
   • pwd. Maksymilian Wojczuk HR
   • pwd. Paweł Chmielewski HO
   • pwd. Mateusz Doniec HO
   • pwd. Dominik Łapiński HO
   • pwd. Juliusz Łazarewicz HO
   • pwd. Krzysztof Periy HO
   • pwd. Franciszek Stępniewski-Janowski HO
   • pwd. Jakub Wójtowicz HO