Komisja Instruktorska

Skład Komisji Instruktorskiej

Przewodniczący Komisji

 • hm. Piotr POPŁAWSKI HR

Sekretarz Komisji Instruktorskiej

 • phm. Paweł SZCZERBIŃSKI HR

UWAGA! Sekretarz nie przyjmuje e-mailowych ani telefonicznych zgłoszeń na posiedzenia Komisji. Proszę skorzystać z linku do systemu elektronicznego umieszczonego poniżej.

Skład

 • hm. Dariusz GROCHAL HR (z wyboru)
 • hm. Michał KRUK HR
 • hm. Piotr POPŁAWSKI HR (z wyboru)
 • hm. Paweł PYZIK HR (z wyboru)
 • hm. Szymon PYZIK HR
 • phm. Michał BRZOSKOWSKI HR
 • phm. Hubert DZIADZIO HR
 • phm. Mateusz RYMAR HR
 • phm. Paweł SZCZERBIŃSKI HR
 • phm. Stanisław SZOMBARA HR

Terminy zbiórek Komisji Instruktorskiej:

  • pojawią się wkrótce

Zgłoszenie:

http://zaki.modorg.pl/committees/1
INSTRUKCJA ZGŁASZANIA PRÓBY W SYSTEMIE ZAKI
FORMULARZ OPINII PRZEŁOŻONEGO

Zbiórki odbywają się w harcówce Małopolskiej Chorągwi Harcerzy ZHR ul. Grzegórzecka 45-47.


Dokumenty