Komisja Instruktorska

Skład Komisji Instruktorskiej

Przewodniczący Komisji

 • hm. Dariusz GROCHAL HR

Sekretarz Komisji Instruktorskiej

 • hm. Jarosław KUCZAJ HR

e-mail mlp.ki@zhr.pl
Teams: jaroslaw.kuczaj@malopolska.zhr.pl
UWAGA! Sekretarz nie przyjmuje e-mailowych ani telefonicznych zgłoszeń na posiedzenia Komisji. Proszę skorzystać z linku do systemu elektronicznego umieszczonego poniżej.

Skład

 • hm. Dariusz GROCHAL HR (z wyboru)
 • hm. Michał KRUK HR
 • hm. Jarosław KUCZAJ HR (z wyboru)
 • hm. Szymon PYZIK HR
 • phm. Michał BRZOSKOWSKI HR
 • phm. Jacek FECZKO HR
 • phm. Grzegorz NOGA HR
 • phm. Wojciech PRZYBYLSKI HR (z wyboru)
 • phm. Paweł SZCZERBIŃSKI HR
 • phm. Stanisław SZOMBARA HR

Terminy zbiórek Komisji Instruktorskiej:

 • 30 IX 2020
 • 14 X 2020
 • jeśli żaden z terminów Ci nie odpowiada lub nie ma już miejsc to zapisz się na listę rezerwową w Zaki

Zgłoszenie:

http://zaki.modorg.pl/committees/1
INSTRUKCJA ZGŁASZANIA PRÓBY W SYSTEMIE ZAKI
FORMULARZ OPINII PRZEŁOŻONEGO

Zbiórki odbywają się w harcówce Małopolskiej Chorągwi Harcerzy ZHR ul. Grzegórzecka 45-47.


Dokumenty