Komenda Chorągwi

KOMENDANT - hm. Jakub DELĄG HR (e-mail: mlp.komendant[at]zhr.pl)

ZASTĘPCA KOMENDANTA - hm. Szymon PYZIK HR

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI INSTRUKTORSKIEJ - hm. Paweł PYZIK HR
PRZEWODNICZĄCY KAPITUŁY STOPNIA HR - hm. Krzysztof JABŁOŃSKI HR
KOMENDANT SZKOŁY - hm. Michał STERNICKI HR

REFERENT DS. HARCERZY - phm. Szymon KYRCZ HR
REFERENT DS. WĘDROWNIKÓW - hm. Stanisław ROŚCISZEWSKI HR
REFERENT DS. ZUCHÓW - phm. Wojciech KĄDZIOŁEK HR

Biuro Chorągwi

SZEF BIURA - pwd. Piotr MRÓZ HO
SKARBNIK - phm. Krzysztof BARTECKI HR
BIBLIOTEKARZ - pwd. Piotr RADKIEWICZ HO