Komenda Chorągwi

KOMENDANT – hm. Szymon PYZIK HR (e-mail: mlp.komendant@zhr.pl)

ZASTĘPCA KOMENDANTA – hm. Michał KRUK HR
ZASTĘPCA KOMENDANTA ds. instruktorskich – hm. Paweł PYZIK HR
ZASTĘPCA KOMENDANTA ds. organizacyjnych – phm. Paweł PANASIUK HR

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI INSTRUKTORSKIEJ – hm. Piotr POPŁAWSKI HR
PRZEWODNICZĄCY KAPITUŁY STOPNIA HR – hm. Krzysztof JABŁOŃSKI HR
KOMENDANT SZKOŁY INSTRUKTORSKIEJ – phm. Mateusz RYMAR HR

REFERENT HARCERZY – phm. Michał BRZOSKOWSKI HR
REFERENT WĘDROWNIKÓW – hm. Stanisław ROŚCISZEWSKI HR
REFERENT ZUCHÓW – phm. Paweł SZCZERBIŃSKI HR

Biuro Chorągwi

SZEF BIURA – pwd. Filip KŁOSOWSKI HO
SKARBNIK – pwd. Krzysztof BARTECKI HO
BIBLIOTEKARZ – pwd. Piotr RADKIEWICZ HO
SEKRETARZ – ćw. Jan KOTARBA