Komenda Chorągwi

KOMENDANT - hm. Szymon PYZIK HR (e-mail: mlp.komendant[at]zhr.pl)

ZASTĘPCA KOMENDANTA - hm. Michał KRUK HR
ZASTĘPCA KOMENDANTA - hm. Paweł SZCZERBIŃSKI HR
ZASTĘPCA KOMENDANTA DS. ORGANIZACYJNYCH - phm. Paweł PANASIUK HR

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI INSTRUKTORSKIEJ - hm. Piotr POPŁAWSKI HR
PRZEWODNICZĄCY KAPITUŁY STOPNIA HR - hm. Krzysztof JABŁOŃSKI HR
REFERENT DS. SZKOLEŃ - hm. Michał STERNICKI HR

REFERENT DS. HARCERZY - phm. Szymon KYRCZ HR
REFERENT DS. WĘDROWNIKÓW - hm. Stanisław ROŚCISZEWSKI HR
REFERENT DS. ZUCHÓW - hm. Paweł SZCZERBIŃSKI HR

Biuro Chorągwi

SZEF BIURA - pwd. Piotr MRÓZ HO
SKARBNIK - pwd. Krzysztof BARTECKI HR
BIBLIOTEKARZ - pwd. Piotr RADKIEWICZ HO
REDAKTOR WIEŚCI - pwd. Wojciech ZALEWSKI HO