Kursy metodyczne

Drogę do doskonałości harcerstwo wybiera najkrótszą, choć najtrudniejszą.
Pójście przebojem przez życie, które co krok rzuca nam pod nogi przeszkody,
zmusza nas do stworzenia sobie programu życiowego.
Aby taki program ułożyć, musi harcerz mieć wiarę w ten plan,
Musi uwierzyć w jego powodzenie.
Wiara ta wypłynie tylko ze znajomości samego siebie,
tylko z poczucia wielkości i jakości sił ducha, umysłu i ciała.
Harcerz musi wiedzieć, odczuć, jakiej miary siły zdoła wydobyć,
gdy spotka go taka czy inna przeciwność.
Leopold Ungeheuer

 

Kurs Przewodnikowski Wodzów Zuchów “Narodziny Dzielności XII”

WIĘCEJ

zgłoszenia:

termin zgłoszeń:

termin kursu:
szacunkowy koszt:
miejsce:

Warunkiem przyjęcia na Kurs jest:
– Rocznikowo 17 lat
– Zdobyty stopień ćwika
– Rozmowa z komendą kursu (osobiście lub ew. przez środki porozumiewania się na odległość)
– Opinia bezpośredniego przełożonego

a także w dniu rozpoczęcia kursu:
– Regulaminowe umundurowanie
– Uzupełniona książeczka służbowa
– Wybity stopień na Krzyżu Harcerskim
– Pisemna zgoda komendanta chorągwi (dotyczy uczestników spoza Małopolskiej Chorągwi Harcerzy)

UWAGA! Podstawowym warunkiem zakwalifikowania na kurs jest terminowe dopełnienie wszystkich formalności – RZETELNOŚĆ!

Zgłoszenia kandydatów nie spełniających warunku wieku lub warunku stopnia będą indywidualnie rozpatrywane przez komendę kursu.

Nie jest wymagane doświadczenie w pracy z zuchami!

Podstawowym warunkiem zaliczenia kursu jest obecność na całości szkolenia!

Czuwaj!
Komendant kursu
(-)

Kurs Przewodnikowski Drużynowych Harcerzy „ŻAR XXIII”

WIĘCEJ

zgłoszenia:

termin zgłoszeń:
szacunkowy koszt:
miejsce:

Warunki przyjęcia na kurs – kandydat:
– Rocznikowo 17 lat
– Zdobyty stopień ćwika
– Rozmowa z komendą kursu (osobiście lub ew. przez środki porozumiewania się na odległość)
– Opinia bezpośredniego przełożonego

Warunki – w dniu rozpoczęcia kursu:
– Regulaminowe umundurowanie
– Uzupełniona książeczka służbowa
– Wybity stopień na Krzyżu Harcerskim
– Pisemna zgoda komendanta chorągwi (dotyczy uczestników spoza Małopolskiej Chorągwi Harcerzy)

UWAGA! Podstawowym warunkiem zakwalifikowania na kurs jest terminowe dopełnienie wszystkich formalności – RZETELNOŚĆ!

Zgłoszenia kandydatów nie spełniających warunku wieku lub warunku stopnia będą indywidualnie rozpatrywane przez komendę kursu.

Podstawowym warunkiem zaliczenia kursu jest obecność na całości szkolenia!

Czuwaj!
Komendant Kursu
(-)

Kurs Drużynowych Wędrowników „NA GRANI XII”

WIĘCEJ

zgłoszenia:

termin zgłoszeń:

termin kursu:
szacunkowy koszt:
forma kursu:

Warunki przyjęcia na kurs – kandydat:
– posiada cechy wodzowskie
– ma min. 19 lat (rocznikowo)
– posiada otwartą próbę na stopień HO

Warunki – w dniu rozpoczęcia kursu:
– Regulaminowe umundurowanie
– Uzupełniona książeczka służbowa
– Wybity stopień na Krzyżu Harcerskim
– Pisemna zgoda komendanta chorągwi (dotyczy uczestników spoza Małopolskiej Chorągwi Harcerzy)

UWAGA! Podstawowym warunkiem zakwalifikowania na kurs jest terminowe dopełnienie wszystkich formalności – RZETELNOŚĆ!

Podstawowym warunkiem zaliczenia kursu jest obecność na całości szkolenia!

Czuwaj!
Komendant Kursu
(-)