Związek Drużyn Harcerzy Polonia Minor

Komenda hufca

  • p.o. Hufcowy: ks. pwd. Przemysław Cios HO (kontakt: czujnydelfin[at]gmail.com)

Jednostki

  • I Starosądecka Drużyna Harcerzy Leśni im. ks. Władysława Gurgacza SJ w Barcicach
  • I Starosądecka Gromada Zuchów Leśni wojownicy w Barcicach
  • 1 Nowosądecka Drużyna Harcerzy Rubież
  • 1 Tarnowska Drużyna Harcerzy
  • Samodzielny Zastęp Harcerzy w Zakliczynie

Instruktorzy

  • pwd. Robert Dyjas HR – rezerwa
  • ks. pwd. Przemysław Cios HO
  • pwd. Piotr Dziewałtowski- Gintowt HO
  • pwd. Wiktor Jurczyński HO

Kapituła stopnia HO

Kapituła jest wspólna z Hufcem Harcerzy Kraków Śródmieście – na stronie hufca znajdują się wszelkie informacje.