Kapituła HR

Skład kapituły HR

Przewodniczący Kapituły Stopnia Harcerza Rzeczypospolitej

 • hm. Paweł PYZIK HR

Sekretarz Kapituły Stopnia Harcerza Rzeczypospolitej:

 • pwd. Mikołaj BIAŁKO HR

Członkowie

 • hm. Krzysztof JABŁOŃSKI HR
 • phm. Piotr BIAŁKO HR
 • phm. Sebastian LISZKA HR
 • phm. Bartosz Rzońca HR
 • pwd. Damian MOSIO HR

Terminy spotkań Kapituły Stopnia Harcerza Rzeczypospolitej

 • 16 Kwi 2020, Czw. 18:00–21:00
 • 7 Maj 2020, Czw. 18:00–21:00
 • 4 Cze 2020, Czw. 18:00–21:00

Przydatne informacje

Wszystkie typowe sprawy związane ze stopniem (otwarcie, zamknięcie, zmiana zadania oraz rejestracja na spotkanie) należy zgłosić przez dedykowany system, pod linkiem dostępnym w dole strony. Sprawy wyjątkowe prosimy zgłaszać na adres kapituły: mlp_kapitulahr@zhr.pl.

1. Otwarcie próby

 • Czy znasz sylwetkę Harcerza Rzeczypospolitej, jaka jest nakreślona w regulaminie?
  Czy poza opisem wymagań na stopnie zapoznałeś się także z tą częścią opisu stopnia?
  Zadania, jakie stawiać ma przed Tobą próba, są podsumowaniem, pewnym „wycinkiem” Twojej działalności. Najważniejszą rzeczą jest możliwość powiedzenia sobie „Tak – jestem Harcerzem Rzeczypospolitej” na koniec trwania Twojej próby.
 • Czy wszystkie z wymienionych dziedzin rozwoju HR są zarysowane w w Twojej próbie?
  Oczywiście Twoja próba może zawierać zadania, które stanowią połączenie kilku dziedzin, ale ważnym jest byś był tego świadomy.
  Innymi słowy, w próbie powinno być wyraźnie zaznaczone, jakich dziedzin rozwoju dotyczy dane zadanie.
 • Czy zadania, jakie stawiasz przed sobą, są dla Ciebie wyzwaniem?
  Zadania na stopień Harcerza Rzeczypospolitej powinny wymagać sięgania wyżej, aniżeli jesteś teraz.
 • Czy Twoja próba jest po prostu „ciekawa” – czy jest „Twoja”?
  Unikaj szablonów – realizacja stopnia HR powinna być dopasowana do Ciebie i do Twoich oczekiwań. Szlaki w Tatrach (szczególnie Orla Perć) są pełne Harcerzy Orlich pretendujących do stopnia HR 🙂
 • Czy wybrałeś odpowiedzialnie opiekuna próby?
  Czy druh, którego wybrałeś, jest w stanie przez najbliższe miesiące wspierać Cię w Twojej próbie?
 • Na Kapitułę przynieś rozkaz przyznający Ci stopień Harcerza Orlego (lub ćwika jeśli otwierasz HO)
  Pozwoli to nam łatwiej przejść przez drogę formalną otwarcia Twojej próby na stopień.
 • Nie zapomnij o próbie!
  Nie wystarczy zgłosić się 7 dni przed Kapitułą.

2. Zmiana próby

  • W zgłoszeniu prześlij nam propozycje zmian
   Są one dla nas istotne, tak byśmy mogli zapoznać się z nowymi Twoimi propozycjami jeszcze przed naszym spotkaniem.
  • Przyjdź z opiekunem
   To on jest odpowiedzialny za Twoją próbę, dlatego też jego obecność jest niezbędna, chyba, że właśnie chcesz zmienić opiekuna – wtedy taką informację zamieść w uwagach.

3. Zamknięcie próby

  • Upewnij się, że potrafisz potwierdzić wykonanie każdego z zadań
   Unikaj sytuacji, gdy podczas zamknięcia będziemy dyskutowali, dlaczego dane zadanie jest niewykonane.
   Lepiej pojawić się na Kapitule wcześniej i zmienić próbę, aniżeli zostawiać to na koniec.
  • Przedstaw raport z próby
   Forma pisemna jest najczęstsza, ale nie musi być jedyna. Jeśli jednak Twój raport wymaga specjalnych środków (np. dla prezentacji multimedialnej), skontaktuj się wcześniej z sekretarzem Kapituły, by ustalić szczegóły.
  • Przyjdź z opiekunem
   Opiekun jest istotnym elementem Twojej próby, chcemy by także on mógł podzielić się z nami wrażeniami z realizacji próby.

Dokumenty