Kapituła HR

Skład kapituły HR

Przewodniczący Kapituły Stopnia Harcerza Rzeczypospolitej

 • hm. Krzysztof JABŁOŃSKI HR

Sekretarz Kapituły Stopnia Harcerza Rzeczypospolitej:

 • pwd. Mikołaj BIAŁKO HR

Członkowie

 • hm. Krzysztof JABŁOŃSKI HR
 • phm. Piotr BIAŁKO HR
 • phm. Sebastian LISZKA HR
 • phm. Bartosz RZOŃCA HR
 • pwd. Damian MOSIO HR

Terminy spotkań Kapituły Stopnia Harcerza Rzeczypospolitej

Przydatne informacje

Wszystkie typowe sprawy związane ze stopniem (otwarcie, zamknięcie, zmiana zadania oraz rejestracja na spotkanie) należy zgłosić przez dedykowany system, pod linkiem dostępnym w dole strony. Sprawy wyjątkowe prosimy zgłaszać na adres kapituły: mlp_kapitulahr@zhr.pl.

1. Otwarcie próby

 • Czy znasz sylwetkę Harcerza Rzeczypospolitej, jaka jest nakreślona w regulaminie?
  Czy poza opisem wymagań na stopnie zapoznałeś się także z tą częścią opisu stopnia?
  Zadania, jakie stawiać ma przed Tobą próba, są podsumowaniem, pewnym „wycinkiem” Twojej działalności. Najważniejszą rzeczą jest możliwość powiedzenia sobie „Tak – jestem Harcerzem Rzeczypospolitej” na koniec trwania Twojej próby.
 • Czy wszystkie z wymienionych dziedzin rozwoju HR są zarysowane w w Twojej próbie?
  Oczywiście Twoja próba może zawierać zadania, które stanowią połączenie kilku dziedzin, ale ważnym jest byś był tego świadomy.
  Innymi słowy, w próbie powinno być wyraźnie zaznaczone, jakich dziedzin rozwoju dotyczy dane zadanie.
 • Czy zadania, jakie stawiasz przed sobą, są dla Ciebie wyzwaniem?
  Zadania na stopień Harcerza Rzeczypospolitej powinny wymagać sięgania wyżej, aniżeli jesteś teraz.
 • Czy Twoja próba jest po prostu „ciekawa” – czy jest „Twoja”?
  Unikaj szablonów – realizacja stopnia HR powinna być dopasowana do Ciebie i do Twoich oczekiwań. Szlaki w Tatrach (szczególnie Orla Perć) są pełne Harcerzy Orlich pretendujących do stopnia HR 🙂
 • Czy wybrałeś odpowiedzialnie opiekuna próby?
  Czy druh, którego wybrałeś, jest w stanie przez najbliższe miesiące wspierać Cię w Twojej próbie?
 • Na Kapitułę przynieś rozkaz przyznający Ci stopień Harcerza Orlego (lub ćwika jeśli otwierasz HO)
  Pozwoli to nam łatwiej przejść przez drogę formalną otwarcia Twojej próby na stopień.
 • Nie zapomnij o próbie!
  Nie wystarczy zgłosić się 7 dni przed Kapitułą.

2. Zmiana próby

  • W zgłoszeniu prześlij nam propozycje zmian
   Są one dla nas istotne, tak byśmy mogli zapoznać się z nowymi Twoimi propozycjami jeszcze przed naszym spotkaniem.
  • Przyjdź z opiekunem
   To on jest odpowiedzialny za Twoją próbę, dlatego też jego obecność jest niezbędna, chyba, że właśnie chcesz zmienić opiekuna – wtedy taką informację zamieść w uwagach.

3. Zamknięcie próby

  • Upewnij się, że potrafisz potwierdzić wykonanie każdego z zadań
   Unikaj sytuacji, gdy podczas zamknięcia będziemy dyskutowali, dlaczego dane zadanie jest niewykonane.
   Lepiej pojawić się na Kapitule wcześniej i zmienić próbę, aniżeli zostawiać to na koniec.
  • Przedstaw raport z próby
   Forma pisemna jest najczęstsza, ale nie musi być jedyna. Jeśli jednak Twój raport wymaga specjalnych środków (np. dla prezentacji multimedialnej), skontaktuj się wcześniej z sekretarzem Kapituły, by ustalić szczegóły.
  • Przyjdź z opiekunem
   Opiekun jest istotnym elementem Twojej próby, chcemy by także on mógł podzielić się z nami wrażeniami z realizacji próby.

Dokumenty