Drużyna Orla

„… Swym czynem świeć, jak orzeł leć,
W świat prawdy, piękna i cnoty!”

 13 Krakowska Drużyna Harcerzy
Gromada Światowida
drużynowy pwd. Jakub PALCZEWSKI HO

DRUŻYNA ORLA

orla

Małopolskiej Chorągwi Harcerzy
im. Andrzeja Małkowskiego
Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej

za rok harcerski 2020/2021

Drużyna Orla 2019/2020 – 6 Zakopiańska Drużyna Harcerzy Śpiący Rycerze im. Zawiszy Czarnego – drużynowy pwd. Maciej KNAPIK HO
Drużyna Orla 2018/2019 – 45 Krakowska Drużyna Harcerzy Trampy im. Jana Romockiego ps. Bonawentura
Drużyna Orla 2017/2018 – 60 Krakowska Drużyna Harcerzy Puszczanie im. płk. Łukasza Cieplińskiego ps. Pług
Drużyna Orla 2016/2017 – 3 Zakopiańska Drużyna Harcerzy Górska Ostoja im. Tadeusza Kościuszki

Drużyna Orla 2015/2016 – 3 Podgórska Drużyna Harcerzy Wataha im. rtm. Witolda Pileckiego
Drużyna Orla 2014/2015 – 7 Krakowska Drużyna Harcerzy Komandosy im. hm. Tadeusza Boya