Drużyna Orla

„… Swym czynem świeć, jak orzeł leć,
W świat prawdy, piękna i cnoty!”

 60 Krakowska Drużyna Harcerzy
Puszczanie
im. płk. Łukasza Cieplińskiego ps. Pług

DRUŻYNA ORLA

orla

Małopolskiej Chorągwi Harcerzy
im. Andrzeja Małkowskiego
Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej

za rok harcerski 2017/2018

 

Drużyna Orla 2016/2017 – 3 Zakopiańska Drużyna Harcerzy Górska Ostoja im. Tadeusza Kościuszki
Drużyna Orla 2015/2016 – 3 Podgórska Drużyna Harcerzy Wataha im. rtm. Witolda Pileckiego
Drużyna Orla 2014/2015 – 7 Krakowska Drużyna Harcerzy Komandosy im. hm. Tadeusza Boya