Kapituła Stopnia Harcerza Orlego przy Hufcach Harcerzy Kraków Stare Miasto i Kraków Wawel

Skład Kapituły Stopnia Harcerza Orlego

 • phm. Aleksander OLSZOWSKI HR – przewodniczący KHO i hufcowy HHK Wawel
 • pwd. Maksymilian GOSZTYŁA HR – sekretarz KHO
 • phm. Dominik ŁAPIŃSKI HR – hufcowy HHK Stare Miasto
 • hm. Michał KRUK HR
 • pwd. Krzysztof PERIY HR
 • pwd. Paweł CHMIELEWSKI HO
 • pwd. Piotr ŚLĘZAK HO
 • pwd. Kamil WIĄCEK HO
 • pwd. Kamil ZAMOJSKI HO
 • HO Wojciech JOPEK

Terminy spotkań Kapituły

Terminy spotkań kapituły dostępne są na Facebooku HHK Stare Miasto oraz na Facebooku HHK Wawel

Zgłoszenie

 1. Chęć przyjścia na kapitułę należy wysłać zgłoszenie na adres: kapitula.staremiasto@gmail.com
 2. W temacie maila napisać: Kapituła HO – cel określony jednym słowem: otwarcie, zamknięcie, weryfikacja lub zmiana – Nazwisko Imię
 3. Załączyć rzetelnie wypełnione elektroniczne wersje dokumentów (w formacie pdf) potrzebnych do realizacji celu spotkania z Kapitułą (Karta próby, Raport z próby,
  Kartę zmiany zadań, opinia opiekuna – pliki dostępne u dołu strony – czy karta próby na stopień ćwika). Pliki opisz wg formatu data w formacie RRRR-MM-DD-karta/raport/zmiana/opinia/cwik-NazwiskoImię.
 4. Zgłoszenie ma zostać wysłane na adres kapituły (opiekun w DW) najpóźniej 10 dni (ale może być wcześniej), do godziny 21:00, przed terminem spotkania Kapituły.
 5. Niedopełnienie któregokolwiek z w/w punków unieważni zgłoszenie!

Przydatne informacje

Otwarcie próby

 1. Wybierz opiekuna, który będzie dla Ciebie wzorem, który będzie Ci pomagać i motywować
 2. Zapoznaj się z sylwetką Harcerza Orlego, która jest nakreślona w regulaminie
 3. Określ sobie stan wejściowy oraz czego Ci brakuje, żeby osiągnąć sylwetkę Harcerza Orlego
 4. Sprawdź czy wszystkie z wymienionych dziedzin znalazły się w Twojej próbie (brak należy uzasadnić w karcie próby)
 5. Zaznacz w próbie z jaką dziedziną związane jest dane zadanie
 6. Przemyśl czy zadania są dla Ciebie wyzwaniem i rozwojem
 7. Wskaż jak chcesz osiągnąć cel (pomysły, sposoby, metody)
 8. Unikaj szablonów, realizacja stopnia HO powinna być dopasowana do Ciebie i do Twoich oczekiwań
 9. Wyślij terminowo dokumenty (próba, opinia, karta próby na stopień ćwika)
 10. Na otwarcie przyjdź z opiekunem

Zmiana zadań

Jeśli jakieś zadanie Ci nie wyszło, okazało się dużo trudniejsze lub jego termin minął:

 1. Skontaktuj się z opiekunem, omów z nim zmiany, ustalcie nowe zadanie
 2. Prześlij Kapitule propozycje zmian wraz z uzasadnieniem, dlaczego takie nowe zadanie oraz jak Cię ono rozwinie w danej dziedzinie (Karta zmiany zadań)
 3. Propozycję zmiany przedyskutujemy w gronie Kapituły i prześlemy wiadomość czy musisz przyjść na spotkanie
 4. Jeśli poprosimy Cię o przyjście, przyjdź z opiekunem
 5. Może zdarzyć się, że będziesz chciał zmienić opiekuna. Wyślij maila z taką informacją do Kapituły
 6. Wyślij terminowo dokumenty

Weryfikacja zadań/próby

 1. Jeśli termin zamknięcia Twojej próby dawno minął albo osiągnąłeś zamierzony w zadaniu cel zgłoś się celem weryfikacji stopnia lub zadania
 2. Omów z opiekunem dotychczasową działalność
 3. Napisz raport z tej działalności, przebieg realizacji zadań
 4. Wyślij terminowo dokumenty
 5. Przyjdź z opiekunem

Zamknięcie próby

 1. Napisz raport z realizacji próby (treść zadania, termin realizacji, przebieg realizacji, przedstaw cel i określ czy został osiągnięty, określ czy zadanie zostało wykonane)
 2. Załącz do raportu (może być w treści) materiały potwierdzające wykonanie zadania
 3. Jeśli zadanie nie zostało wykonane, przyjdź je zmienić
 4. Wyślij terminowo dokumenty
 5. Przyjdź z opiekunem

Forma pisemna jest najczęstsza, ale nie musi być jedyna. Jeśli jednak Twój raport wymaga specjalnych środków (np. dla prezentacji multimedialnej), skontaktuj się wcześniej z sekretarzem Kapituły, by ustalić szczegóły. Ważne by raport stanowił pewną integralną całość (preferowana – harcerska forma). Raport również jest dokumentem, wymaga jednolitego sformatowania tekstu. Do dokumentacji Kapituły ma trafić tylko jedna kopia Raportu (najlepiej wydrukowana dwustronnie i zszyta w lewym górnym roku lub na lewej krawędzi, bez bindowania czy innych ulepszeń).

Zarówno kandydat jak i opiekun powinni stawić się w regulaminowym umundurowaniu.
(skorzystano z przydatnych wskazówek Kapituły HR)


Załączniki do pobrania