Instrukcja wewnętrzna KI

Instrukcja wewnętrzna Komisji Instruktorskiej Małopolskiej Chorągwi Harcerzy im. Andrzeja Małkowskiego

Komisja Instruktorska Małopolskiej Chorągwi Harcerzy im. Andrzeja Małkowskiego określa terminy i miejsca swoich zbiórek, podczas których możliwe jest otwarcie, zamknięcie lub zmodyfikowanie prób na stopień przewodnika lub podharcmistrza, lub załatwienie innych spraw należących do zakresu działania Komisji Instruktorskiej. Informacje te są podawane do wiadomości rozkazem Komendanta Małopolskiej Chorągwi Harcerzy ZHR oraz na stronie internetowej Chorągwi (w zakładce Komisja Instruktorska).

 1. Komisja Instruktorska określa poniżej opisane zasady zapisywania się osób chcących otworzyć, zamknąć lub zmodyfikować próbę na stopień, lub załatwić inną sprawę należącą do zakresu działania Komisji Instruktorskiej. Zasady te mają odpowiednie zastosowanie do każdego przypadku potrzeby spotkania z Komisją Instruktorską.
 2. Osoby, które chcą otworzyć nową próbę, lub ich próba nie została jeszcze zdefiniowana z systemie proszone są o wejście pod adres http://zaki.modorg.pl/committees/1 oraz w podanej kolejności:
  • utworzyć dokument próby (Nowa próba)
  • uzupełnić zadania
  • skonsultować zadania z opiekunem (dla kandydatów zgłaszających nową próbę)
  • dodać załącznik z opinią przełożonego
  • dodać wszystkie poprzednie wersje kart próby (tylko dla osób, które już mają otworzoną próbę)
  • zatwierdzić próbę
  • zgłosić się na spotkanie komisji (Rejestruj)
 3. Osoby, które chcą zgłosić się na spotkanie komisji, a ich próba została już wcześniej zdefiniowana w systemie powinny, rozpocząć od otworzenia maila o tytule „Powiadomienie o nowej próbie” wysłanego z adresu modorg.pl@gmail.com oraz zgłoszeniu się na wybrane spotkanie (Rejestruj).
 4. Zgłoszenie należy przesłać w terminie nie krótszym niż dziesięć dni przed wybranym terminem zbiórki Komisji Instruktorskiej.
 5. Kandydat przed zgłoszeniem musi załączyć elektroniczne wersje dokumentów do systemu ZAKI, niezbędne do realizacji celu spotkania z Komisją Instruktorską:
  • przy otwarciu próby:
   • program próby
   • aktualną opinie przełożonego sporządzonej według szablonu opinii obowiązującego w Małopolskiej Chorągwi Harcerzy ZHR (jego wzór jest dostępny na stronie internetowej Chorągwi w dziale Komisja Instruktorska)
   • rozkaz otwierający stopień harcerski, zgodny z wymaganiem regulaminu
  • przy zamknięciu próby:
   • raport z próby
   • aktualną opinie przełożonego sporządzonej według szablonu opinii obowiązującego w Małopolskiej Chorągwi Harcerzy ZHR
   • rozkaz zamykający stopień harcerski, zgodny z wymaganiem regulaminu
 6. W przypadku chęci zmiany zadań należy w pierwszej kolejności skontaktować się z sekretarzem Komisji Instruktorskiej i przesłać na maila propozycję zmian.
 7. W przypadku drużynowych do otwarcia i zamknięcia próby wymagane jest przedstawienie Komisji w trakcie zbiórki dokumentacji drużyny przewidzianej Regulaminem drużyny/gromady.
 8. Na wyznaczony termin spotkania z Komisją Instruktorska należy przybyć punktualnie, wraz z opiekunem próby, w regulaminowym umundurowaniu (zarówno opiekun jak i osoba zgłaszająca się).
 9. W duchu szóstego punktu prawa harcerskiego operujemy na elektronicznych dokumentach i nie ma konieczności przyniesienia na spotkanie wydruków.

Czuwaj!
W imieniu Komisji Instruktorskiej
Małopolskiej Chorągwi Harcerzy im. Andrzeja Małkowskiego ZHR
(-) hm. Dariusz Grochal HR
Przewodniczący Komisji Instruktorskiej