Terminy zbiórek Komisji Instruktorskiej do końca roku 2012

Komisja Instruktorska Małopolskiej Chorągwi Harcerzy podaje do wiadomości najbliższe terminy zbiórek Komisji:

– 26 września
– 24 października
– 7 listopada

– 12 grudnia

szczegółowe informacje na temat zgłoszeń znajdują się pod adresem
http://www.malopolanie.zhr.pl/images/instrukcja_wewnetrzna_ki.pdf