STANOWISKO MAŁOPOLSKIEJ CHORĄGWI HARCERZY ZHR W SPRAWIE ARTYKUŁU PT. „MŁODZI NSZ MAŁOPOLSKA ROZPOCZYNAJĄ DZIAŁALNOŚĆ”

 

STANOWISKO MAŁOPOLSKIEJ CHORĄGWI HARCERZY ZHR W SPRAWIE ARTYKUŁU PT. „MŁODZI NSZ MAŁOPOLSKA ROZPOCZYNAJĄ DZIAŁALNOŚĆ”


W związku z artykułem pt. „Młodzi NSZ Małopolska rozpoczynają działalność”, zamieszczonym na portalach nsz.com.pl oraz narodowcy.net, Małopolska Chorągiew Harcerzy im. Andrzeja Małkowskiego przedstawia swoje stanowisko w sprawie treści powyższej publikacji.

Informujemy, że Instruktorzy Małopolskiej Chorągwi Harcerzy ZHR im. Andrzeja Małkowskiego nie współpracują programowo z inicjatywą „Młodzi NSZ” oraz nie przeprowadzają szkoleń dla tej organizacji. Z informacji pozyskanych w toku wewnętrznych ustaleń wynika, że w zajęciach „Młodzi NSZ” brali udział wyłącznie byli harcerze ZHR.

W związku z powyższym fragment artykułu sugerujący, że „…Kadrę szkoleniową (inicjatywy Młodzi NSZ – przyp. red.) będą stanowić członkowie Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej (zielona i czarna taktyka, zajęcia praktyczne i militarne)…” zawiera informacje nie podparte rzetelnym wywiadem autora tekstu, których dwuznaczność godzi w apolityczny status Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej.

Małopolska Chorągiew Harcerzy w związku z niedawnym ujawnieniem treści artykułu, podejmie stosowne działania względem jego autorów i administratorów portali nsz.com.pl oraz narodowcy.net, zmierzające do sprostowania błędnych informacji przedstawionych w tekście.

Pragniemy stanowczo podkreślić, że Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej, zgodnie ze Statutem ZHR jest:
– Organizacją ideowo-wychowawczą skupiającą dzieci, młodzież i dorosłych. 
– Praca Związku odbywa się metodą harcerską. 
– Ideały wychowawcze Związku określa Przyrzeczenie, Prawo Harcerskie oraz Obietnica i Prawo Zucha. 
– Związek kontynuuje i rozwija tradycje polskiego skautingu i harcerstwa – w związku z tym używa tradycyjnego hymnu, odznak i symboliki harcerskiej. 
Związek jest niezależny organizacyjnie i ideowo od jakiejkolwiek partii politycznej.

CZUWAJ!
Komendant Małopolskiej Chorągwi Harcerzy ZHR
(-) hm. Maciej Klima HR
_