ZIMOWISKA 2017

Terminy wydawania zgód na Akcję Zimową 2017:
– 17 stycznia 2017
– 24 stycznia 2017
w godzinach 18-20.

Wymagane rzeczy do odebrania zgody:
– zatwierdzony plan pracy akcji (1 kopia do zostawienia)
– wypełniona danymi uczestników książka pracy akcji (do wglądu)
– wypełniona śródroczna książka pracy jednostki (do wglądu)
– potwierdzenie wpłaty składek członkowskich jednostki (do wglądu)
– potwierdzenie wpłaty składek instruktorskich wszystkich wychowawców (do wglądu)
– uzupełnienie zgłoszenia na akcję (link:https://goo.gl/forms/EvfHIUJEDueq2qxk2)