Uroczystości Wykusowe 2017

Szanowni Druhowie,

w dniach 16-18 czerwca odbędą się Uroczystości Wykusowe upamiętniające rocznicę śmierci jednego z wybitniejszych żołnierzy Armii Krajowej płk. Jana Piwnika ps. „Ponury”, przedwojennego policjanta, oficera wojska polskiego, cichociemnego. W 1988 roku ponad 1800 harcerek i harcerzy pełniło służbę organizacyjną podczas uroczystości pogrzebowych „Ponurego” uczestnicząc w największych rekolekcjach patriotycznych okresu PRL. Większość środowisk pełniących służbę podczas pogrzebu, rok później tworzyło struktury Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. W 1996 roku Środowisko Świętokrzyskich Zgrupowań Partyzanckich Armii Krajowej „Ponury”-„Nurt” podpisało porozumienie ze ZHR na mocy którego staliśmy się prawnym kontynuatorem działań środowiska kombatanckiego. To było pierwsze takie wydarzenie w historii III Rzeczypospolitej (przekazanie pałeczki w sztafecie pokoleń organizacji młodzieżowej).

Od lat 80 Środowisko Świętokrzyskie podczas uroczystości organizuje Zlot Bratnich Drużyn na, który zaprasza harcerki i harcerzy z całego kraju. Wszystkie chętne środowiska proszone są o dokonanie zgłoszenia pod poniższym linkiem

https://docs.google.com/forms/d/1DbJh18ORWosWsJ65lDDMwihHpc7Ol1fZv0qH78K3-iI/viewform?edit_requested=true

Jednocześnie zapraszamy do zapoznania się z materiałem dotyczącym historii Środowiska „Ponury”-„Nurt” w60 rocznicę jego powstania.

60 lat Środowiska Świętokrzyskich Zgrupowań Partyzanckich Armii Krajowej „Ponury”-„Nurt”

Czuwaj !!!
hm. Rafał Obarzanek HR
Komendant Staropolskiej Chorągwi Harcerzy ZHR