2010. 12. 01 RL 4/10/11

 

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej

Małopolska Chorągiew Harcerzy

im. Andrzeja Małkowskiego

31-532 Kraków, ul. Grzegórzecka 45-47

Kraków, 1 grudnia 2010 roku

 

 

Rozkaz L. 4/10/11

 

Druhowie!

 

 

  1. WYJĄTKI Z ROZKAZÓW WŁADZ ZWIERZCHNICH

1.1Wyjątek z rozkazu Naczelnika Harcerzy.:

 

3.4. Na wniosek p.o. Komendanta Małopolskiej Chorągwi Harcerzy zwalniam pwd. Kamila Cyrana z funkcji p.o. Hufcowego Hufca Harcerzy Kraków „Podgórze“, dziękując mu za pełnioną służbę.

 

3.5. Na wniosek p.o. Komendanta Małopolskiej Chorągwi Harcerzy powierzam pełnienie obowiązków Hufcowego Hufca Harcerzy Kraków „Podgórze“ pwd. Dominikowi Skwierawskiemu. Jednocześnie zgodnie z §6, p. 6, lit. a) Regulaminu Hufca Harcerzy ZHR zobowiązuje druha Dominika do zdobycia stopnia podharcmistrza do dnia 11.11.2011 r. „

 

2. STOPNIE INSTRUKTORSKIE


2.1 Na wniosek Komisji Instruktorskiej Małopolskiej Chorągwi Harcerzy otwieram próbę na stopień przewodnika druhom:

 

  • ćw. Kacprowi SUWAJ (6 ZDH) opiekun pwd. P. Baś HO,
  • ćw.Wojciechowi KORABIKOWI (3 NDH) opiekun phm. M. Klima HR,

  • ćw. Marcinowi MAŚLANCE (I SGZ) opiekun: hm. M. Dorosz HR.

 

 

  1. PLANY PRACY

3.1. Zatwierdzam do realizacji plan pracy Hufca Kraków Śródmieście,

 

 

 

 

Czuwaj!

 

p.o. KOMENDANTA

Małopolskiej Chorągwi Harcerzy

im. Andrzeja Małkowskiego

( – ) phm. Maciej Klima HR