ZLOT CHORĄGWI

 

Druhowie!

 

Dokładnie za dwa tygodnie przypada setna
rocznica wydania pierwszego rozkazu
harcerskiego.
Wydarzenie to było formalnym początkiem
harcerstwa na ziemiach polskich.


Małopolska Chorągiew Harcerzy będzie świętować ten dzień

na Zlocie Chorągwi. Zapraszam wszystkie drużyny aby

stawiły się 21 i 22 maja w Krakowie. Szczegóły u hufcowych

oraz w zakładce zlotowej na stronie chorągwi.