Podsumowanie warsztatów dla drużynowych

 Na warsztatach pojawiło się kilku drużynowych, z którymi udało się rozważyć 
problematykę działalności Zastępu Zastępowych i wysnuć wnioski
na przyszłość.

Dla wszystkich, którzy z różnych przyczyn nie mogli pojawić się na warsztatach
zamieszczamy skrypt autorstwa pwd. Michała Musiała,
na podstawie którego zajęcia zostały przeprowadzone.
Do zobaczenia na następnych warsztatach, czuwaj!

ŚCIĄGNIJ SKRYPT