Święto Chorągwi

Serdecznie zapraszam na uroczysty apel, z okazji rocznicy śmierci naszego patrona Andrzeja Małkowskiego. W czasie tej uroczystości odbędzie się wręczenie Medalu Harcerskiej Wdzięczności im. Andrzeja Małkowskiego. Jest to odznaczenie nadawane przez naszą chorągiew ludziom nam bliskim, których możemy stawiać sobie za wzór.

W czasie apelu medal otrzymają:

hm. Ryszard Kaczorowski – prezydent RP na uchodźstwie, wieloletni przewodniczący ZHP PGK – pośmiertnie;

phm. Krystyna Małkowska-Żaba – instruktorka ZHP PGK, wnuczka Andrzeja i Olgi Małkowskich, dziennikarka;

hm. Krystyna Adamska – instruktorka, założycielka Harcerstwa Polskiego na Ukrainie;

hm. Stefan Adamski – instruktor, założyciel Harcerstwa Polskiego na Ukrainie;

hm. Krzysztof Piaseczny – komendant Zlotu 100-lecia Harcerstwa w Krakowskich Łagiewnikach, Sędzia Sądu Rejonowego w Kozienicach.

Apel rozpocznie się 15 stycznia godzinie 16.30 przy popiersiu Andrzeja Małkowskiego w Parku im. Henryka Jordana w Krakowie. Po apelu zapraszamy do kolegiaty św. Anny gdzie o godzinie 18. 00 odbędzie się coroczna msza święta w intencji Olgi i Andrzeja Małkowskich.