ZAR XVII – INFORMACJE WSTĘPNE

KURS PRZEWODNIKOWSKI DRUŻYNOWYCH HARCERZY ŻAR XVII

Kandydatów na kurs Żar zgłaszają hufcowi do 8 kwietnia!

Warunki, które musi spełniać kandydat na kurs:

– Ukończone 17 lat
– Stopień ćwika (powinien być zamknięty najpóźniej do rozpoczęcia obozu kursowego)
– Zgłoszenie kandydata przez hufcowego

komendant kursu przewodnikowskiego drużynowych harcerzy Żar XVII:
phm. Jacek Feczko HR –  jacek.feczko@gmail.com

Terminy:

8.04.2012 –     Termin nadsyłania zgłoszeń. Kandydaci są zgłaszani przez swoich
hufcowych, którzy wypełniają formularz zgłoszeniowy
25 – 27.05.2012 – Termin biwaku kursowego
14 – 27.08.2012 – Termin obozu kursowego

Koszty:

Koszt kursu 450 zł (może ulec obniżce), w cenie nie zawiera się koszt biwaku kursowego.