Małopolscy Delegaci na XII Zjazd ZHR

Małopolscy Delegaci – wybrani.

Druhowie!

Dzięki spełnieniu wymogów quorum wyborczego w dniu wczorajszym mieliśmy możliwość wybrać 9 delegatów na Zjazd ZHR w 1 terminie.

Dodatkowo z urzędu z Naszej Chorągwi w zjeździe weźmie udział 4 druhów.
Małopolan będzie więc reprezentować 12 instruktorów.

Wybranymi na konferencji wyborczej delegatami są:

hm. Marcin Dorosz
hm. Dariusz Grochal
hm. Maciej Klima
hm. Maciej Sady
hm. Michał Sternicki
hm. Ryszard Wcisło
phm. Bartłomiej Dukała
phm. Paweł Lisowski
phm. Paweł Pająk

Ponadto Delegatami z urzędu z Małopolskiej Chorągwi Harcerzy są:

hm. Wojciech Hausner – Członek Rady Naczelnej
hm. Marek Jędrzejowski – Członek Rady Naczelnej
hm. Radosław Kurek – Sąd Harcerski
hm. Piotr Popławski -Sąd Harcerski