hm. Ryszard Stefański HR odszedł na Wieczną Wartę

   „A jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, daremne jest nasze nauczanie, próżna jest także wasza wiara.” 

Ś  P

Dnia 7 lutego 2013 roku, opatrzony św. Sakramentami, w wieku 95 lat, odszedł na Wieczną Wartę

hm Ryszard Stefański HR

były Komendant Hufca Kraków- Podgórze

 

 

Harcerską służbę druh Ryszard rozpoczął w 1931 roku,wstępując

do Borkowskiego skautowego zastępu „Puchaczy”

W okresie międzywojennym pełnił funkcję zastępowego i

przybocznego w I BDHy im. Zawiszy Czarnego.

W latach czterdziestych XX wieku był drużynowym XI PgDHy im.

Zawiszy Czarnego oraz zastępcą komendanta hufca.

Od 1945 do 1949 roku, w Jego rodzinnym domu, przy ul. Zakopiańskiej 168,

mieściła się Komenda Hufca V Kraków – Borek Fałęcki.

W roku1947, za działalność był harcerską więziony i przesłuchiwany w gmachu

Służby Bezpieczeństwa przy ul. Pomorskiej 2.

W 1956 roku jeden z reaktywatorów krakowskiego harcerstwa, członek Rady

Chorągwi oraz komendant Hufca Kraków-Podgórze.

Był wśród Instruktorek i Instruktorów harcerskich, którzy w roku 1989, przekazali młodzieży tworzącej

ZHP-r.z. 1981,a następnie szeregi ZHR, najwartościowsze ideały polskiego harcerstwa.

Na drogach harcerskiej służby towarzyszyła Mu wiernie małżonka, harcmistrzyni Ada Stefańska.

 

Msza św. przy Zmarłym odprawiona zostanie w środę 20 lutego 2013 roku o godzinie 14.00 w

kościele parafialnym pw. Matki Bożej Zwycięskiejw Borku Fałęckim, po czym nastąpi

odprowadzenie na miejsce oczekiwania druha Ryszarda na Zmartwychwstanie,
na cmentarzu parafialnym w Borku Fałęckim.

CZUWAJMY !

Małopolska Chorągiew Harcerzy ZHR