Kurs Podharcmistrzowski „Skole II”

 

Kurs podharcmistrzowski SKOLE II

Termin zgłoszeń:

17.03.2013

terminy wyjazdów:

1-5 maja 2013 – Biwak we Lwowie

21-26 sierpnia 2013 – Biwak oraz udział w Letniej Akcji Szkoleniowej 2013

koszt:

300 zł + 200 zł (cena może ulec zmianie)

Warunki przyjęcia na kurs:

 

  • Zdobyty stopień przewodnika,
  • Opinia bezpośredniego przełożonego,
  • Napisanie CV i wysłanie go wraz z zgłoszeniem,

 

A także w dniu rozpoczęcia kursu:

  • Pisemna zgoda Komendanta Chorągwi (dotyczy uczestników spoza MChH-y)

 

Zgłoszenie:

W podanym terminie należy wysłać swoje CV na maila mlp.si@zhr.pl

Podstawowym warunkiem zaliczenia kursu jest obecność na całości szkolenia.


Czuwaj!

phm. Bohdan Sobiecki HR – p.o. komendant kursu

hm. Marcin Dorosz HR

phm. Jarosław Kuczaj HR