Jan Paweł II i Harcerskie Przyrzeczenie w Tarnowie

10 czerwca 1987 roku Harcerki i Harcerze z Ruchu Harcerskiego na ręce Jana Pawła II w Tarnowie odnowili swoje Przyrzeczenie Harcerskie: „Mam szczerą wolę całym życiem pełnić służbę Bogu i Polsce, nieść chętną pomoc bliźnim i być posłusznym Prawu Harcerskiemu.” 8 czerwca 2014, w 27 rocznicę tego wydarzenia, w kościele Bł. Karoliny Kózkówny czyli w miejscu tego spotkania, Biskup Tarnowski Andrzej Jeż – w obecności Harcerek i Harcerzy, poświęcił pamiątkową tablicę przypominającą o tym ważnym dla całego harcerstwa wydarzeniu (zdjęcia poniżej).

 

– Chcemy by te słowa nie ucichły, lecz by ciągle brzmiały w naszych sercach, w sercach harcerskich. Niech treść Przyrzeczenia i przestrzeganie go będzie dla kolejnych młodych pokoleń harcerzy najważniejsze, a ta tablica ma nie tylko o tym przypominać, ale także dodawać siły i być ważnym zobowiązaniem w pełnieniu harcerskiej Służby – mówił inicjator i fundator tablicy prof. Kazimierz Wiatr, harcmistrz i Senator RP.

Po uroczystej mszy świętej odbyła się prezentacja filmu oraz konferencja na temat konspiracyjnego zlotu Ruchu Harcerskiego, Białej Służby oraz historycznego znaczenia Przyrzeczenia Harcerskiego złożonego na ręce Jana Pawła II w Tarnowie. Obecni byli uczestnicy wydarzeń z 1987 roku, w tym m. in.: hm. Ryszard Wcisło – komendant Zlotu, phm. Klaudia Olszewska–Jakubek oraz phm. Marcin Tatara – wręczający Ojcu Świętemu tablicę z tekstem Przyrzeczenia Harcerskiego oraz hm Marek Jędrzejowski – czytający modlitwę w czasie tamtej mszy świętej. Spotkanie zakończono wspólną debatą o przeszłości, przyszłości i teraźniejszości Harcerstwa.