Warsztaty metodyczne

Warsztaty metodyczne

Koszt: około 10 złotych, w tym obiad

·    Część wspólna: ognisko

·    Miejsce: Kraków, podane zostanie po zgłoszeniu

·    Czas: 11.04.2015, od 9:00 do 21:00

·     Formularz zgłoszeniowy:
http://goo.gl/forms/9zVHzRqQb7

·
Metodyka zuchowa:

Ø odpowiedzialny: pwd. Igor Niemiec

Ø dla zuchmistrzów, przybocznych w gromadach oraz wszystkich chętnych do zobaczenia na czym polega metodyka zuchowa

Ø Program:

v Śródroczna praca z kadrą (drużynowi)

v Formy pracy w praktyce (przyboczni)

v Współpraca między pionami (drużynowi)

v Rola przybocznego na kolonii (przyboczni)

v Kolonia (drużynowi i przyboczni)

 

·     Metodyka harcerska:

Ø odpowiedzialny: phm. Konrad Jędrzejczyk

Ø dla drużynowych i przybocznych

Ø Program:

v Praca ZZ-tu (śródrocze i na obozie)

v Kategoryzacja – jak z nią pracować, żeby była narzędziem planowania pracy w drużynie

v Obóz – jak go dobrze zaplanować, sposoby planowania i realizacji

v Współpraca z gromadą zuchową, z kadrą gromady, przechodzenie zuchów do harcerzy, zastęp trzeciej gwiazdki, szóstki zuchowe przy drużynach

 

·    Metodyka wędrownicza:

Ø odpowiedzialny: phm. Michał Musiał

Ø dla drużynowych wędrowników i wszystkich innych zainteresowanych

Ø Program:

v Arkusz wizytacyjny drużyny wędrowników – koncepcje rozwoju i zmian

v Inspiracje obozowe dla wędrowników

v Realizacja stopni harcerskich w drużynie wędrowników

v Współpraca z drużyna harcerzy i gromadą zuchów

 

·