Zbiórka wyborcza

Dnia 27.02.2016 odbyła się zbiórka wyborcza Małopolskiej Chorągwi Harcerzy.
W miejscu dla nas szczególnym – w muzeum Armii Krajowej, małopolscy instruktorzy wysłuchali sprawozdania ustępującego komendanta hm. Dominika Skwierawskiego i udzielili mu absolutorium. Następnie dokonali wyboru swojego nowego Wodza.

Komendantem Małopolskiej Chorągwi został:
hm. Jarosław Kuczaj HR

Członkami z wyboru do Komisji Instruktorskiej zostali:
– hm. Paweł Pająk
– phm. Leszek Węgrzyn
– phm. Paweł Pyzik

#CałymŻyciem