Kurs Przewodnikowski Drużynowych Harcerzy ŻAR XVIII

 

Kurs Przewodnikowski Drużynowych Harcerzy ŻAR XVIII

termin zgłoszeń: 04.05.2013

termin biwaku kursowego: 17-19.05.2013

termin kursu: 16-31.08.2013

 

szacunkowy koszt: 450 zł.

miejsce: do 150 km. od Krakowa

Warunki przyjęcia na kurs:

  • Rocznikowo 17 lat
  • Rozmowa z komendą kursu (nie dotyczy uczestników spoza Małopolskiej Chorągwi Harcerzy)
  • Opinia bezpośredniego przełożonego

A także w dniu rozpoczęcia kursu:

  • Regulaminowe umundurowanie
  • Uzupełniona książeczka służbowa
  • Wybity stopień na Krzyżu Harcerskim (stopnie od ćwika w górę)
  • Pisemna zgoda Komendanta Chorągwi (dotyczy uczestników spoza MChH-y)

Podstawowym warunkiem zakwalifikowania na kurs jest terminowe dopełnienie wszystkich formalności.

Zgłoszenie kandydatów niespełniających warunków wieku będą rozpatrywane indywidualnie przez komendanta kursu.

Stopień ćwika jest konieczny do zaliczenia kursu, natomiast nie do uczestnictwa z nim. W przypadku nie posiadania stopnia ćwika w dniu rozpoczęcia kursu wymagana jest zgoda przełożonego do prowadzenia i zamknięcia próby na stopień.

Podstawowym warunkiem zaliczenia kursu jest obecność na całości szkolenia – za wyjątkiem biwaku w przypadku uczestników spoza MChH-y.

Czuwaj!

Komendant kursu

phm. Dominik Skwierawski HR

511-767-607

barattolo@wp.pl

Przydatne linki:

link do zgłoszenia

link do opinii kandydata (dla przełożonego)