Peregrynacja relikwii bł. Stefana Wincentego Frelichowskiego

PEREGRYNACJA RELIKWII

BŁ. STEFANA WINCENTEGO FRELICHOWSKIEGO


21 grudnia 2013 – 06 stycznia 2014 roku

OKRĘG MAŁOPOLSKI ZHRPeregrynacja relikwii bł. Druha Wicka, jest organizowana z okazji 100-lecia jego urodzin, w roku który został ogłoszony jako rok bł. Stefana Wincentego Frelichowskiego.

Taka uroczysta peregrynacja to świetna okazja do uwielbienia Pana Boga za otrzymane łaski, za ZHR i cały ruch harcerski, a ponadto do wznoszenia modlitw za przyczyną bł. Druha Wicka w intencji naszych druhen i druhów, w intencji zastępowych, drużynowych i wszystkich, którzy wspierają dzieło wychowania metodą harcerską.

Oby ta peregrynacja była wykorzystana przez wszystkich członków i sympatyków ZHR do wzbudzania nowych dobrych intencji, przedsięwzięć, pozytywnych inspiracji i pogłębienia więzi z Bogiem i świętymi.

Intencja ogólna w jakiej modlić się będziemy w czasie peregrynacji, to prośba za każdego harcerza i harcerkę Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej o niezachwianą wierność ideałom harcerskim: Prawu  i Przyrzeczeniu Harcerskiemu, szczególnie dla wszystkich instruktorek i instruktorów ZHR.


KALENDARZ PEREGRYNACJI – POBIERZ


Bardzo serdecznie zapraszam do udziału w peregrynacji, starajmy się jak najwięcej czerpać z obecności dh. Wicka wśród Nas.


W imieniu Komendy Małopolskiej Chorągwi Harcerzy

z-ca komendanta chorągwi

phm. Paweł Pająk HR