Nadzwyczajna zbiórka instruktorów Choragwi

Nadzwyczajna Zbiórka Instruktorów Małopolskiej Chorągwi Harcerzy ZHR im. Andrzeja Małkowskiego

 

Na podstawie § 8 Regulaminu Chorągwi Harcerzy ZHR zwołuję Nadzwyczajną Zbiórkę Instruktorów Małopolskiej Chorągwi Harcerzy ZHR im. Andrzeja Małkowskiego w dniu

17. 05. 2014 (sobota) w Kościele św. Józefa na Podgórzu ul.  Zamoyskiego 2.

 

Planowany porządek zbiórki:

10.00 Msza Święta

10. 45 Podpisywanie list, odbiór mandatów

11.00 Nadzwyczajna Zbiórka Instruktorów Małopolskiej Chorągwi Harcerzy ZHR im. Andrzeja Małkowskiego – pierwszy termin

11.15 Nadzwyczajna Zbiórka Instruktorów Małopolskiej Chorągwi Harcerzy ZHR im. Andrzeja Małkowskiego – drugi termin

 

Przypominam, że 18. 05. 2014 odbędzie się Zjazd Okręgu Małopolskiego, w czasie

którego zgodnie z regulaminem odbędzie się Zwyczajna Zbiórka Instruktorów

Małopolskiej Chorągwi Harcerzy ZHR im. Andrzeja Małkowskiego

 

Czuwaj!

hm. Maciej Klima